Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Utvalgsleder Kåre Hagen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Utvalgsleder Kåre Hagen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Hamar Kunnskapspark 8. februar 2012

2 OM INNOVASJON I OMSORG Og mulighetene er der! I rommet mellom individ og stat I ny teknologi I boligmassen I kunnskapsutvikling I næringslivet

3 INNOVASJON I OMSORG +/- 200 000 Kilde: SSB. Standard er timeinnsats per bruker. + 150 000

4

5

6

7

8

9 SKANDALE!! Diagnose: SKANDALE!!

10 Medisin: MER Penger, Plasser, Personell!!

11 FALLENSOMHET KOGNITIV SVIKT

12 FALL ENSOMHET KOGNITIV SVIKT Samhandling med andre forsinker utvikling av sansetap Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap Vi ønsker alle å være til stede i eget liv, selvhjulpne, med trygghet i egen, praktisk bolig, i et omsorgsfullt nærmiljø, så lenge som mulig!

13 Teknologi finnes – hvorfor tas den ikke i bruk? FALL ENSOMHET KOGNITIV SVIKT Samhandling med andre forsinker utvikling av sansetap Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Sannsynlighet Konsekvens Varsling Selvtrening Glemsomhet Lysstyring Lekedyr Tidlig varsling Feilmedisinering Visuell kommunikasjon Personlig hygiene Sosiale medier Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap Medisiner Habilitering Bo-løsninger

14 Fra å se til å gripe mulighetene.. TENK NORMALT! Teknologi har samme selvsagte rolle i omsorgstjenester som i all annen virksomhet – til å gjøre folk selvhjulpne, til å øke de profesjonelles produktivitet og til å produsere bedre tjenester. BRUK MARKEDET RIKTIG! Kommersielle aktører, konkurranse og marked kan, vil og bør bidra som underleverandører til kompetente offentlige ansvarlige for tjenestene. OMSORGSFELTET MÅ UTVIKLES SOM NÆRING! Over hele næringslivet må aktørene spørre: Hva kan vi som kan være nyttig for en aldrende befolkning – i individmarked og ovenfor offentlig sektor?

15 Mulighetene i teknologi Dagens insitamentstrukturer er ikke nok… effektivitetsgevinstene er langsiktige, mange bekker små.. ikke sterkt nok press fra brukere (før det blir for sent..) mentale og organisatoriske barrierer må slipes ned Omsorgssektoren må få sitt eget kunnskapsregime med kunnskapssentre, forskning og innovasjonsarbeid med flerfaglighet og tålmodig utprøving i stor skala med ambisjoner om å utvikle både velferdsstat og næringsliv Et nasjonalt krafttak er nødvendig Én prosent av utgiftene til utvikling av sektoren – start med Teknoplan 2015 Moderniser alt lovverk, omstill Husbank og Hjelpemiddelapparat Enklere tilgang på risikovillig støtte til lokale innovasjonsallianser. I en presset kommunal hverdag

16 Tre konkrete forslag En Teknoplan 2015 Implementere trygghetspakker i stor skala For å avdramatisere, erfare, og lære, - og Løse utfordringer med standarder, brukermakt og organisering. En nasjonalt program for ’Treparts-innovasjon’ En praksisaktør (tjeneste, utdanningsinstitusjon, brukerorganisering) Kommune(r) – som ansvarlig for tilbud og kvalitet En underleverandør – av teknologi, boløsninger, aktivitetsinnhold En næringspolitikk for omsorgsfeltet. Lokale initiativ må tas nedenfra – da først kommer midler ovenfra Store prosjekter med langsiktig perspektiv - forbedring underveis! Se også individmarkedet! Fra prosjekt til progresjon!

17 INNOVASJON SOM OPPLØSNING Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!


Laste ned ppt "OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Utvalgsleder Kåre Hagen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google