Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Direktør Kåre Hagen, NOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Direktør Kåre Hagen, NOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Direktør Kåre Hagen, NOVA Presentasjon av NOU 2011:11, Faglig Forum for Helse- og Sosialtjenesten, OMSORG2012, Trondheim 19.mars 2012

2 INNOVASJON I OMSORG 1900195020002050 Aldring Livsstil ’Hendelser’ Folkesykdommer

3 INNOVASJON I OMSORG +/- 200 000 Kilde: SSB. Standard er timeinnsats per bruker. + 150 000

4 INNOVASJON I OMSORG  virker ikke denne over hele Norge?  varsler den ikke helt til noen hjelper?  åpner den ikke dører og låser?  har den ikke GPS?  sender den ikke om brukeren faller?  slår den ikke på lys?  varsler den ikke brann?  er den ikke en klokke eller et smykke?  (NÅR TEKNOLOGIEN ER DER, TIL EN BILLIG PENGE, MED STOR VELFERDSEFFEKT?) HVORFOR?!?!

5 1. Flere kan klare seg selv bedre (selvhjulpenhet) 2. På måter vi selv ønsker (verdighet) 3. Mer makt som tjenestemottaker (brukerinnflytelse) 4. Støtte for yrkesaktive (’bekymringsreduksjon’) 5. Lønnsomme investeringer (i eget hjem lengst mulig) 6. Utløse uutnyttede ressurser (mobilisere nettverk) 7. Bruke arbeid og bygninger effektivt (ikke sløse) 8. Attraktive arbeidsplasser og karriereveier (status) Hvilke verdier må tjenestene skape mer av?

6 OM INNOVASJON I OMSORG Innovasjon Innovasjon er ikke bare næringsutvikling og teknologi. Begrepet favner langt bredere og kan betraktes som en måte å forholde seg til oppgaver på – også i offentlig sektor! Innovasjon kan resultere i nye produkter, men like gjerne i helt andre måter å løse tjenestebehov på – også i omsorgssektoren! Innovasjon forutsetter risikovillighet, men også en mer systematisk etterprøving av effekten av de tiltakene som utprøves.

7

8

9

10

11

12 SKANDALE!! Diagnose: SKANDALE!!

13 Medisin: Penger, Plasser, Personell!!

14 FALLENSOMHET KOGNITIV SVIKT

15 FALL ENSOMHET KOGNITIV SVIKT Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap Vi ønsker alle å være til stede i eget liv, selvhjulpne, med trygghet i egen, praktisk bolig, i et omsorgsfullt nærmiljø, så lenge som mulig!

16 Teknologi finnes – hvorfor tas den ikke i bruk? FALL ENSOMHET KOGNITIV SVIKT Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Sannsynlighet Konsekvens Varsling Selvtrening Glemsomhet Lysstyring Lekedyr Tidlig varsling Feilmedisinering Visuell kommunikasjon Personlig hygiene Sosiale medier Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap Medisiner Habilitering Bo-løsninger

17 Teknologi og etikk • Ny teknologi må avdramatiseres og normaliseres • Fagfolk må kunne vurdere konkret, fordi • Faglig forsvarlighet og profesjonsetikk duger som kompass! Datatilsynet er generelt negativ til at elektroniske hjelpemidler, av økonomiske hensyn, benyttes til å erstatte menneskelig kontakt, særlig i pleie- og omsorgssektoren Datatilsynet 2002

18 Teknologi og verdighet Gjetning.. Morgendagens eldre vil ønske teknologi som øker selvhjulpenheten, heller enn å være avhengige av andre mennesker…

19 FALL ENSOMHET KOGNITIV SVIKT Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap BIL BOLIG IDRETT LYS SIVILSAMFUNN PÅRØRENDE IKT – og IA LIKEMENN FLY NYE FAG FANTASI! AKTIVITET Teknologi og organisering

20 OM INNOVASJON I OMSORG Og mulighetene er der! I rommet mellom individ og stat I ny teknologi I boligmassen I kunnskapsutvikling I næringslivet

21 Mulighetene i innovasjon • Det er risikabelt å bruke 80 milliarder med 1 promille avsatt til FoU – og et virkemiddelapparat som halter. Sektoren må utvikle sin egen infrastruktur for kunnskaps- og tjenesteutvikling, koblet inn i kommunenes innovasjonsarbeid. GREPENE * Innovasjon er mulig, men må læres: Et utdanningsopplegg * Kobleri: Kommune, praksisaktør og underleverandør * Som vilkår for støtte fra ny Innovasjonsfinansiering * Strategisk bruk av offentlig innkjøpsmakt * En livsløpsstudie som følger 30 tusen individer livet ut ET PASSENDE MÅL: At omsorgssektoren om ti år bruker én prosent av utgiftene til systematisk tjensteutviklings- og innovasjonsarbeid.

22  Avventende status quo – andre land drar forbi..  Kommuner/ildsjeler savner kompetansemiljøer  Industriinteresser har avventende investeringsvilje  Lokale innovasjonsallianser sliter med finansiering  Den tverrfaglige natur må arrangeres fram  Innovasjonskultur: Ingen har eierskapet!  Èn aktør må være sterk nok til å organisere læring  Spenning mellom effektivitet og innovasjon må overskrides  Risiko må bæres på nasjonalt nivå  Bedrifter og enkeltkommuner blir for små på egenhånd  Insitamenter og motivasjoner må fremme – ikke blokkere Et sentralt initiativ – fordi:

23 Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke så langt herfra Den ligger forhåpentlig i nærheten av det hjertet forstår Kate Ness i ’Blindgjengere’ (1969)

24 OM INNOVASJON I OMSORG Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!

25 OM INNOVASJON I OMSORG Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!


Laste ned ppt "OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Direktør Kåre Hagen, NOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google