Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HISTORISK OG FREMTIDIG OVERSIKT OVER: Velferdsstaten – Et offentlig sikkerhetsnett – det offentlige hjelpeapparatet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HISTORISK OG FREMTIDIG OVERSIKT OVER: Velferdsstaten – Et offentlig sikkerhetsnett – det offentlige hjelpeapparatet."— Utskrift av presentasjonen:

1 HISTORISK OG FREMTIDIG OVERSIKT OVER: Velferdsstaten – Et offentlig sikkerhetsnett – det offentlige hjelpeapparatet

2 Den norske velferdsstat  Den norske velferdsstat er bygget på sterk statlig deltagelse i velferdsytelsene til den enkelte. Staten står ansvarlig for den enkeltes velferd igjennom offentlige institusjoner og ordninger, som finansieres igjennom skatter og avgifter, som blir innbetalt til staten av befolkningen.

3 Velferd – idealet  Velferd er mer enn velstand!  Velstand = materielle goder, økonomi, gode bo forhold, tilgang til å kjøpe goder  Velferd= alle forhold som er nøkkelen til det gode liv – handler om vår totale livskvalitet.

4 Hvorfor har vi velferd?  Sikkerhetsnett – skal dempe ”fallet” for dem som har, eller er, utsatt for sosiale problemer.

5 Velferdsstaten skal:  Forsørge oss hvis vi mister muligheten selv. Gi oss omsorg og trygghet når andre svikter. Bidra til selvstendighet og at alle blir en del av fellesskapet.

6 Norge har en godt utbygd/omfattende velferdsstat der enkeltindividet har rettigheter:  Rettigheter:  Sikkerhetsnett – hvis man mister inntekten, får man økonomisk sikkerhet i trygdesystemet.  Hjelpeapparatet skal dekke de fleste problemområder innbyggerne i landet kan møte i løpet av sitt liv  Er til for å bedre levekårene og forhindre nød i befolkningen  Stat og kommune setter i gang aktive tiltak for å nå målet om innbyggernes velferd  Velferdsstaten skal forbedre og vedlikeholde folks velferd ved å tilby ulike helse- og sosialtjenester de fordeler goder

7 og plikter:  Skatt som hver betaler av inntekt

8 Hvordan kom velferdsstaten i gang?  Resultat av folkets enighet og vilje til å sikre god velferd for Norges befolkning.

9 Målet med velferdsstaten  Et samfunn med gode levekår for innbyggerne -  Gode levekår deles i sosialpolitiske mål og helsepolitiske mål

10 Sosialpolitiske mål:  Sosialpolitiske mål – endrer seg i takt med tiden  Har alltid dreid seg om å skape velferd, fremme lykke og hindre nød.  Sosialpolitikken handler om alt fra nødhjelp til langsiktig omfordeling i befolkningen.

11 Helsepolitiske mål:  God tilgang til grunnleggende helsetjenester  Høy kvalitet i behandlingen  Effektiv bruk av tilgjengelige resurser

12 Hvem har ansvaret for velferdsstaten?  Politikerne – gis ansvaret ved Stortings- og kommunevalg.

13 Hvem har ansvaret for Velferdssamfunnet? Det offentlige (Velferdsstaten) og det private hjelpeapparatet som ikke erdel av det offentlige:  Familie  Frivillige organisasjoner  Private tjenester

14 Velferdsstatens rolle og ansvar fremover  Den norske velferdsmodell er svært kostbar i drift, i alle fall hvis vi skal se rent bedriftsøkonomisk på det. Inntektsgrunnlaget er bygget på:  oljeinntekter  en befolkning i arbeid og med bidragsvilje og bidragsevne

15 Er velferdsordninger i fremtiden bare et spørsmål om finansiering?  Er det bare å finne nye inntekstskilder?  Hvilken rolle skal staten ha fremover– ansvar og engasjement?

16 Personlig ansvar – privatisering:  I de siste 15–20-årene har spørsmålet om privatisering av tjenester innenfor offentlig sektor stadig oftere blitt mye diskutert.

17 Etisk riktig med privatisering?  bryter mot grunnleggende verdier og normer idet norske sosialdemokrati. Prinsippet om likhet og solidaritet.  gjennom behovsprøving, blir det nærmest som en skam å motta hjelp fra det offentlige?

18 De som havner utenfor ved privatisering:  Fra arbeidsliv  Fra samfunnsliv

19 Forskjellen på fattig og rik i Norge  I 2006 ble Norge for tredje år på rad kåret til det beste landet å bo i – likevel:  Forskjellene mellom fattig og rik øker i Norge


Laste ned ppt "HISTORISK OG FREMTIDIG OVERSIKT OVER: Velferdsstaten – Et offentlig sikkerhetsnett – det offentlige hjelpeapparatet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google