Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi for et bedre samfunn Landsmøte Seniornett 2012 1 Hotel Opera, Oslo, 11. mai 2012 Dag Ausen, SINTEF IKT Ingrid Svagård, SINTEF IKT Lisbet Grut,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi for et bedre samfunn Landsmøte Seniornett 2012 1 Hotel Opera, Oslo, 11. mai 2012 Dag Ausen, SINTEF IKT Ingrid Svagård, SINTEF IKT Lisbet Grut,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi for et bedre samfunn Landsmøte Seniornett 2012 1 Hotel Opera, Oslo, 11. mai 2012 Dag Ausen, SINTEF IKT Ingrid Svagård, SINTEF IKT Lisbet Grut, SINTEF Teknologi og samfunn Kan teknologi erstatte hender? Velferdsteknologi i omsorg – kan det gi økt trygghet og sikkerhet?

2 Teknologi for et bedre samfunn

3 3 Fremtidens alderdom og ny teknologi Teknologirådet: Fremtidens alderdom og ny teknologi (2009) • Befolkningen eldes • Mangel på tilgjengelig arbeidskraft • Teknologi gir muligheter Anbefaling • Velferdsteknologi bør tilbys alle brukere av omsorgstjenester "Alle hjemmeboende omsorgsmottakere bør få tilbud om smarthusløsninger som en del av omsorgstilbudet. I tillegg må det åpnes opp for økt bruk av sporingsløsninger for demente. Behandling og omsorg for kronisk syke bør i større grad tilrettelegges hjemmefra med teknologisk overvåkning av sykdomsutvikling." • Tilbud om ”Trygghetspakke” til alle hjem

4 Teknologi for et bedre samfunn 4 Innovasjon i omsorg NOU 2011-11: Innovasjon i omsorg (juni 2011)

5 Teknologi for et bedre samfunn 5 Innovasjon i omsorg NOU 2011-11: Innovasjon i omsorg (juni 2011) Teknoplan 2015: Implementer trygghetspakker i stor skala

6 Teknologi for et bedre samfunn • Velferdsteknologi: • alle typer teknologier som vil bedre kvaliteten av velferdstjenester gjennom økt selvhjulpenhet, selvbestemmelse og verdighet for mottakere av helse- og omsorgstjenester. • spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse. • Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke trygghet, daglige gjøremål, sosial kontakt, fysisk aktivitet og mobilitet. 6 Hva er velferdsteknologi?

7 Teknologi for et bedre samfunn Trygghet i hjemmet 1. Teknologi kan hjelpe en hjemmeboende til økt mestring, selvstendighet og livskvalitet 2. Teknologi kan styrke ”hjelp til selvhjelp” 3. Teknologi kan bidra til å skape trygghet i hjemmet Stikkord: Smarte kalendre som hjelper til å huske, styrer lys og varme, smarte roboter som assisterer i hverdagssituasjonen, sosiale medier for kommunikasjon og underholdning.

8 Teknologi for et bedre samfunn • Helhetlige løsninger som styrker egen mestring, og som samtidig har etablert et sikkerhetsnett rundt individet. • Tilrettelegge for økt sosial kontakt og nettverk. • Teknologi som "våker over" personen og kan fange opp farlige situasjoner tidlig og varsle personen, pårørende, naboer, venner, hjemmetjenesten, vaktsentralen, brannvesenet … 8 Innovasjon i omsorg

9 Teknologi for et bedre samfunn Anbefaler bl.a.: • Teknologipakke knyttet til ordinære boliger (Universell+) • Tiltakspakke knyttet til bofellesskap (Senior+) • Tiltakspakke knyttet til tilrettelagte boliger (Omsorg+) Peker også på nye, innovative løsninger: • "Intelligent" brannvarsling • Tilrettelegging av varslingssystemer i boligen • Vanntåkeanlegg • "Hjelp-til-selvhjelp" løsninger 9 SINTEF rapport til Husbanken: Velferdsteknologi i boliger (jan 2012)

10 Teknologi for et bedre samfunn 10 Men … uvøren bruk av teknologi er også en risikofaktor

11 Teknologi for et bedre samfunn 11 Trygghetspakke i hjemmet Ulike brukere - ulikt behov for teknologistøtte!

12 Teknologi for et bedre samfunn 12 Hvordan lykkes med å ta i bruk "Trygghetspakken"?

13 Teknologi for et bedre samfunn 1. Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 2. Hvordan skal trygghetspakken inngå som en del av de kommunale helsetjenestene? 13 Trygghetspakken – behovskartlegging og erfaringer 1. Teknoplan 2015: Implementere trygghetspakker i stor skala

14 Teknologi for et bedre samfunn 14 Et prosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond "Trygge spor" – et prosjekt om utvikling av GPS-løsning for sporing av personer med demens/ kognitiv svikt Et samarbeid mellom kommunene Drammen, Bærum, Trondheim kommune, Bjugn og Åfjord og SINTEF med Kompetansesenter for aldring og helse og Universitetet i Agder som støttespillere.

15 Teknologi for et bedre samfunn Hva er problemet?

16 Teknologi for et bedre samfunn “Det eneste som er sikkert med personer med demens, er at de er uforutsigbare” - frivillig i Norske Redningshunder Er det mulig å lage en GPS-enhet med tilhørende støttesystem som kan tilpasses hver enkelt bruker?

17 Teknologi for et bedre samfunn 17 Målsetting med "Trygge spor" • Utvikle GPS løsninger (systemer for sporing) med tilhørende sensorer og støttesystemer, som kan bidra til å gi personer med demens en tryggere og mer aktiv hverdag. • Prosjektet retter seg mot personer i ulike faser av demenssykdommen, deres pårørende, ansatte i hjemmesykepleie og på sykehjem. • Prosjektet skal resultere i ulike modeller for implementering av sporing av personer med demens som en del av helsetjenesten i de deltakende kommuner.

18 Teknologi for et bedre samfunn Prosjektene viser at: • GPS-teknologi (sporingsteknologi) dekker et reelt behov hos en rekke personer. • Behovene er differensierte : – type kognitiv svikt – grad av kognitiv svikt – livssituasjon – støtteapparat rundt brukeren. • Organisering av tjenestene i kommunen og støttesystemer for dette er minst like viktig som GPS-enheten hos brukeren. • Teknologien må tilpasses ulike brukergrupper. • God tilrettelegging er en forutsetning for vellykket bruk av sporingsteknologi for personer med kognitiv svikt. 18

19 Teknologi for et bedre samfunn 19 Trygge spor - utfordringer • Utvikling av kunnskapsgrunnlag: • Hvordan utvikle en robust GPS? • Hvordan sikre at GPS- enheten er med på tur? • Hvordan sikre at den er ladet? • Hvor skal alarmen gå? • Hvem skal lete? • Hvordan vite hvem man skal lete etter? Støtte- system for kommunal tjeneste Effektstudie ("nytteverdi") Konsept- utvikling GPS-enhet

20 Teknologi for et bedre samfunn 20 / Industri Forskning

21 Teknologi for et bedre samfunn • Hilsen "Fru Paulsen" • Teknologidemo på Henie Onstad seniorsenter, Bærum 21 Jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan!

22 Teknologi for et bedre samfunn Takk for oppmerksomheten! www.sintef.no/velferdsteknologi 22


Laste ned ppt "Teknologi for et bedre samfunn Landsmøte Seniornett 2012 1 Hotel Opera, Oslo, 11. mai 2012 Dag Ausen, SINTEF IKT Ingrid Svagård, SINTEF IKT Lisbet Grut,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google