Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

innovasjon i omsorgssektoren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "innovasjon i omsorgssektoren"— Utskrift av presentasjonen:

1 innovasjon i omsorgssektoren
OM INNOVASJON I OMSORG Forutsetninger for innovasjon i omsorgssektoren Kåre Hagen Presentasjon av NOU 2011:11 TEKNA-konferansen, Oslo, 16. juni Starte med oppdraget (mandatet) – å se inn i framtida, tenke nytt

2 OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og
foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Starte med oppdraget (mandatet) – å se inn i framtida, tenke nytt Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni.

3 OM INNOVASJON I OMSORG Innovasjon
Innovasjon er ikke kun næringsutvikling og teknologi. Begrepet favner langt bredere og kan betraktes som en måte å forholde seg til oppgaver på – også i offentlig sektor! Innovasjon kan resultere i nye produkter, men like gjerne i helt andre måter å løse tjenestebehov på – også i omsorgssektoren! Innovasjon forutsetter risikovillighet, men også en systematisk etterprøving av effekten av de tiltakene som utprøves. Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni.

4 Mellom individ og velferdsstat
OM INNOVASJON I OMSORG Mulighetene er der! Mellom individ og velferdsstat I ny teknologi I nye boligløsninger I kunnskapsutvikling I næringslivet Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:13, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni.

5 INNOVASJON SOM PROVOKASJON
HVORFOR?? Virker ikke denne over hele Norge? Varsler den ikke helt til noen hjelper? Åpner den ikke dører og låser? Har den ikke GPS? Og fallsensor? Slår den ikke på lys? Varsler brann? Er den ikke en klokke eller et smykke? NÅR TEKNOLOGIEN ER DER? TIL EN BILLIG PENGE? MED STOR VELFERDSEFFEKT? Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni.

6 Barrierer mot innovasjon
Innovasjon – ’passer ikke her hos oss’ Varme hender, kald teknologi Et enøyd ’sykehjemsplass for eldre’-fokus. Omsorg som profesjonsmonopol Reformtretthet – ’ikke omstilling nå igjen’.. Brukere med rettigheter – uten involvering Ikke råd til å ta risiko for fremtidig gevinst 80 milliarder i utgift – 1,6 promille i FoU. Svak forvaltning av offentlig innkjøpsmakt KULTUR POLITIKK ØKONOMI

7 Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!
INNOVASJON SOM OPPLØSNING Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig! Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni.

8 KULTUR POLITIKK ØKONOMI Innovasjon: LA FORESTILLINGENE FÅ
KOMME FØR MOTFORESTILLINGENE! Et felt fullt av ildsjeler med idéer. Sosial verdiskaping og entreprenørskap Om sektoren kan formulere en invitasjon Kommunen som lettbeint og fleksibel Innovasjon i omsorg – lokalsamfunnsutvikling Det gror nedenfra: Innovasjonsallianser Et nølende næringsliv – med store muskler En bølge av krav, kunnskap og kjøpekraft En offentlig sektor med innkjøpsmakt KULTUR POLITIKK ØKONOMI

9 SOM ORGANISASJONSUTVIKLING
Fra beste til neste praksis - Innovasjon SOM ORGANISASJONSUTVIKLING Innovasjonsarbeid må læres, ledes og forankres i hele den kommunale organisasjon. Nytenkning må stimuleres gjennom forsøk og erfaring, aktørenes oppmerksomhet må trekkes i ønsket retning. GREPENE * En Teknoplan 2015 – med pedagogiske og praktiske mål * Åpne lovverket for bruk av sporings- og varslingsteknologi * Et nasjonalt opplæringsopplegg for innovasjonsarbeid * Omsorgens organisering som lokalsamfunnets utvikling ET PASSENDE MÅL: En omsorgssektor som søker etter nye løsninger mer enn (bare?) etter flere penger til det de gjør i dag!

10 SOM KUNNSKAPSUTVIKLING
Fra beste til neste praksis - Innovasjon SOM KUNNSKAPSUTVIKLING Det er risikabelt å bruke 80 milliarder med 1 promille avsatt til FoU – og et virkemiddelapparat som halter. Sektoren må utvikle sin egen infrastruktur for kunnskaps- og tjenesteutvikling, koblet inn i kommunenes innovasjonsarbeid. GREPENE * Koble kommune, praksisaktør og underleverandør * Som vilkår for støtte fra ny Innovasjonsfinansiering * Boligmassen må bygges om – og med teknologi * En nasjonal kompetanseutviklingsplan ET PASSENDE MÅL: At omsorgssektoren om ti år bruker én prosent av utgiftene til systematisk tjensteutviklings- og innovasjonsarbeid.

11 SOM NÆRINGSUTVIKLING Fra beste til neste praksis - Innovasjon
Nedsatt funksjonsevne og aldring finnes over hele verden – mange land ser opp til vår velferdsmodell. Vi er gode på hjelpemidler, teknologi og bolig. Et krevende nordisk hjemmemarked er klar for nye løsninger. GREPENE * Øk bestillerevnen hos kommuner og husholdninger * Smartere bruk av kommunal innkjøpsmakt, OPI og LU. * Nasjonal ordning for brukerinvolverende produktutvikling * Tekniske- og industrielle standarder må utredes * Et koordineringsansvar for eksportfremstøt ET PASSENDE MÅL: At vi om få år ikke snakker om omsorgssektoren, men om omsorgsfeltet, - og hvor næringsministeren er like opptatt av å telle antallet eldre som det helseministeren er i dag! Utfordringen er å få arrangert fram en markedsplass, med en synlig, rimelig forutsigbar etterspørselsside for næringslivsaktørene.

12 INNOVASJON SOM INVITASJON
Fra beste til neste praksis INNOVASJON SOM INVITASJON Samfunnet må oppdage sektorens mangfold: 260 tusen brukere, 40 tusen på institusjon, 130 tusen årsverk i kommuner, 100 tusen fortsatt i familien. Hjelpebehovene som kommer er en invitasjon til alle fag og grupper om å bidra til omsorgsfeltets verdiskapning – slik at Flere kan få større kontroll over eget liv Bo bedre, tryggere og lenger i egen bolig Som aktive medborgere på alle arenaer Motta tjenester av høy kvalitet Levert gjennom effektiv bruk av knapt personell På måter som mobiliserer hele samfunnets ressrser Utfordringen er å få arrangert fram en markedsplass, med en synlig, rimelig forutsigbar etterspørselsside for næringslivsaktørene.

13 etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke så langt herfra
Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke så langt herfra Den ligger forhåpentlig i nærheten av det hjertet forstår Kate Ness i ’Blindgjengere’ (1969)

14 Dere får ingen rapport om en fremtid hvor roboter har løst personellproblemet!

15 Dere får et budskap om de mulighetene som ligger i å være fordomsfri og nysjerrig.

16 Innovasjon i omsorg NOU 2011:11, 16.juni kare.hagen@bi.no
Men først og fremst får dere en rapport som er en katalog over muligheter ++ Innovasjon i omsorg NOU 2011:11, 16.juni

17 Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!
OM INNOVASJON I OMSORG Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig! Avslutningsvis vil jeg takke regjeringen for at jeg fikk dette oppdraget. For meg personlig har det vært en reise i forestillinger. Fra en start i det som jeg tror gjelder mange, - og som i alle fall gjelder i offentligheten - nemlig at befolkningsutviklingen med lovmessighet skyver vårt velferdssamfunn inn i en kommende, uavvendelig krise. Etter hvert som vi i arbeidet vårt har utforsket mulighetene, har forestillingene jeg startet med mer og mer blitt som vrangforestillinger. Å sette seg ned og tenke nytt er på mange måter også en oppdagelse av hvor gammelt og tradisjonelt vi tenker til daglig – uten at vi reflekterer over det. Derfor er håpet at vi med vår utredning kan gi et lite bidra til at også det norske samfunnet kan foreta denne reisen. Og på mange måter er det akkurat slike reiser som er essensen i innovasjonsarbeid – det systematiske arbeidet med oppdage hvordan vanetenkning og vrangforestillinger må slipes vekk – slik at motforestillingene viker for forestillingene – om at ting vi i dag gjør med største selvfølgelighet – veldig sjelden viser seg å være den eneste, rette og beste måten å gjøre noe på. ++


Laste ned ppt "innovasjon i omsorgssektoren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google