Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OM INNOVASJON I OMSORG Forutsetninger for innovasjon i omsorgssektoren Kåre Hagen Presentasjon av NOU 2011:11 TEKNA-konferansen, Oslo, 16. juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OM INNOVASJON I OMSORG Forutsetninger for innovasjon i omsorgssektoren Kåre Hagen Presentasjon av NOU 2011:11 TEKNA-konferansen, Oslo, 16. juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 OM INNOVASJON I OMSORG Forutsetninger for innovasjon i omsorgssektoren Kåre Hagen Presentasjon av NOU 2011:11 TEKNA-konferansen, Oslo, 16. juni

2 OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni.

3 OM INNOVASJON I OMSORG Innovasjon Innovasjon er ikke kun næringsutvikling og teknologi. Begrepet favner langt bredere og kan betraktes som en måte å forholde seg til oppgaver på – også i offentlig sektor! Innovasjon kan resultere i nye produkter, men like gjerne i helt andre måter å løse tjenestebehov på – også i omsorgssektoren! Innovasjon forutsetter risikovillighet, men også en systematisk etterprøving av effekten av de tiltakene som utprøves. Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni.

4 OM INNOVASJON I OMSORG Mulighetene er der! Mellom individ og velferdsstat I ny teknologi I nye boligløsninger I kunnskapsutvikling I næringslivet Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:13, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni.

5 INNOVASJON SOM PROVOKASJON HVORFOR?? •Virker ikke denne over hele Norge? •Varsler den ikke helt til noen hjelper? •Åpner den ikke dører og låser? •Har den ikke GPS? Og fallsensor? •Slår den ikke på lys? Varsler brann? •Er den ikke en klokke eller et smykke? •NÅR TEKNOLOGIEN ER DER? •TIL EN BILLIG PENGE? •MED STOR VELFERDSEFFEKT? Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni.

6 Barrierer mot innovasjon  KULTUR • Innovasjon – ’passer ikke her hos oss’ • Varme hender, kald teknologi • Et enøyd ’sykehjemsplass for eldre’-fokus.  Omsorg som profesjonsmonopol  Reformtretthet – ’ikke omstilling nå igjen’..  Brukere med rettigheter – uten involvering  Ikke råd til å ta risiko for fremtidig gevinst  80 milliarder i utgift – 1,6 promille i FoU.  Svak forvaltning av offentlig innkjøpsmakt  POLITIKK  ØKONOMI

7 INNOVASJON SOM OPPLØSNING Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Teknakonferansen 2011, Ingeniørenes Hus - Oslo, 16. juni. Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!

8 Innovasjon: LA FORESTILLINGENE FÅ KOMME FØR MOTFORESTILLINGENE!  KULTUR • Et felt fullt av ildsjeler med idéer. • Sosial verdiskaping og entreprenørskap • Om sektoren kan formulere en invitasjon  Kommunen som lettbeint og fleksibel  Innovasjon i omsorg – lokalsamfunnsutvikling  Det gror nedenfra: Innovasjonsallianser  Et nølende næringsliv – med store muskler  En bølge av krav, kunnskap og kjøpekraft  En offentlig sektor med innkjøpsmakt  POLITIKK  ØKONOMI

9 Fra beste til neste praksis - Innovasjon SOM ORGANISASJONSUTVIKLING • Innovasjonsarbeid må læres, ledes og forankres i hele den kommunale organisasjon. Nytenkning må stimuleres gjennom forsøk og erfaring, aktørenes oppmerksomhet må trekkes i ønsket retning. GREPENE * En Teknoplan 2015 – med pedagogiske og praktiske mål * Åpne lovverket for bruk av sporings- og varslingsteknologi * Et nasjonalt opplæringsopplegg for innovasjonsarbeid * Omsorgens organisering som lokalsamfunnets utvikling ET PASSENDE MÅL: En omsorgssektor som søker etter nye løsninger mer enn (bare?) etter flere penger til det de gjør i dag!

10 • Det er risikabelt å bruke 80 milliarder med 1 promille avsatt til FoU – og et virkemiddelapparat som halter. Sektoren må utvikle sin egen infrastruktur for kunnskaps- og tjenesteutvikling, koblet inn i kommunenes innovasjonsarbeid. GREPENE * Koble kommune, praksisaktør og underleverandør * Som vilkår for støtte fra ny Innovasjonsfinansiering * Boligmassen må bygges om – og med teknologi * En nasjonal kompetanseutviklingsplan ET PASSENDE MÅL: At omsorgssektoren om ti år bruker én prosent av utgiftene til systematisk tjensteutviklings- og innovasjonsarbeid. Fra beste til neste praksis - Innovasjon SOM KUNNSKAPSUTVIKLING

11 • Nedsatt funksjonsevne og aldring finnes over hele verden – mange land ser opp til vår velferdsmodell. Vi er gode på hjelpemidler, teknologi og bolig. Et krevende nordisk hjemmemarked er klar for nye løsninger. GREPENE * Øk bestillerevnen hos kommuner og husholdninger * Smartere bruk av kommunal innkjøpsmakt, OPI og LU. * Nasjonal ordning for brukerinvolverende produktutvikling * Tekniske- og industrielle standarder må utredes * Et koordineringsansvar for eksportfremstøt ET PASSENDE MÅL: At vi om få år ikke snakker om omsorgssektoren, men om omsorgsfeltet, - og hvor næringsministeren er like opptatt av å telle antallet eldre som det helseministeren er i dag! Fra beste til neste praksis - Innovasjon SOM NÆRINGSUTVIKLING

12 Samfunnet må oppdage sektorens mangfold: 260 tusen brukere, 40 tusen på institusjon, 130 tusen årsverk i kommuner, 100 tusen fortsatt i familien. Hjelpebehovene som kommer er en invitasjon til alle fag og grupper om å bidra til omsorgsfeltets verdiskapning – slik at  Flere kan få større kontroll over eget liv  Bo bedre, tryggere og lenger i egen bolig  Som aktive medborgere på alle arenaer  Motta tjenester av høy kvalitet  Levert gjennom effektiv bruk av knapt personell  På måter som mobiliserer hele samfunnets ressrser Fra beste til neste praksis INNOVASJON SOM INVITASJON

13 Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke så langt herfra Den ligger forhåpentlig i nærheten av det hjertet forstår Kate Ness i ’Blindgjengere’ (1969)

14

15

16 Innovasjon i omsorg NOU 2011:11, 16.juni kare.hagen@bi.no sb@hod.dep.no

17 OM INNOVASJON I OMSORG Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!


Laste ned ppt "OM INNOVASJON I OMSORG Forutsetninger for innovasjon i omsorgssektoren Kåre Hagen Presentasjon av NOU 2011:11 TEKNA-konferansen, Oslo, 16. juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google