Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gullkantede stortingspensjoner Opptjenings tid? 75-årsregelen: Når stortingspolitikerens alder pluss antall år på Stortinget til sammen når 75 år Avkorting?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gullkantede stortingspensjoner Opptjenings tid? 75-årsregelen: Når stortingspolitikerens alder pluss antall år på Stortinget til sammen når 75 år Avkorting?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gullkantede stortingspensjoner Opptjenings tid? 75-årsregelen: Når stortingspolitikerens alder pluss antall år på Stortinget til sammen når 75 år Avkorting? De kan ta seg annet arbeid, styreverv og holde foredrag som gir en inntekt like stor som pensjonen, uten avkorting i utbetalingene. Beregning? I tillegg blir politikernes pensjon beregnet ut fra nåværende lønnsnivå på Stortinget. Konsekvensen av dette blir f.eks at Kåre Willochs pensjon er langt over det han tjente da han var politiker. Kilde: VG 07.02.2008

2

3 Alleårsregelens påståtte opptjeningsmulighet overser det faktum at vil alle ikke har samme mulighet: Fortsatt yrkesdeltakelse ved alder 60 år: Grunnskole50% Videregående skole: 70% Universitet/høyskole: 85% ”…En tilpasset AFP-ordning må understøtte målene for et nytt pensjonssystem, herunder at det skal lønne seg å stå i arbeid etter 62 år” (St.meld.nr.5 2006-2007) forsvarAFP.no

4 Sosiale ulikheter i helse og dødelighet vil få dramatiske virkninger med de vedtatte pensjonsreformene Hvis man tar hensyn til at: de med minst utdanning har de fysisk mest krevende jobbene og forlater arbeidslivet tidligere = gir mindre opptjening og reduserte pensjoner de med minst utdanning lever i gjennomsnitt kortere, og får minst igjen for innbetalt pensjon = færre år med pensjonsutbetalinger forsvarAFP.no

5 Arbeidslinja i ny folketrygd, avgangsalder bestemmer pensjon resten av livet (lønn 300 000 i 43 år ved 67) forsvarAFP.no Livsvarig redusert pensjon Kr.54150

6

7

8 Krav til LO-kongressen 2009 LO krever garantibestemmelse i ny folketrygd slik at arbeidstakere med et langt yrkesliv bak seg skal være sikret en ytelse fra folketrygden på min 50-54% av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G ved avgang 62 år og med 40 års opptjening

9 Krav til LO-kongressen 2009 LO vil i kongressperioden utarbeide oversikt over faktisk avgangsmønster for LO’s medlemmer LO vil i kongressperioden utarbeide oversikt som viser hvordan alleårsregelen slår ut i forhold til dagens besteårsregel.

10 Krav til LO-kongressen 2009 LO støtter ikke bruk av gjennomsnittelig levealder for å redusere statens framtidige pensjonsforpliktelser. LO krever at skatter, avgifter og bruk av statens oljefond skal brukes for å sikre framtidige pensjonsforpliktelser.


Laste ned ppt "Gullkantede stortingspensjoner Opptjenings tid? 75-årsregelen: Når stortingspolitikerens alder pluss antall år på Stortinget til sammen når 75 år Avkorting?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google