Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1-10 skole med 135 norske elever og ca 40 fremmedspråkselever.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1-10 skole med 135 norske elever og ca 40 fremmedspråkselever."— Utskrift av presentasjonen:

1 1-10 skole med 135 norske elever og ca 40 fremmedspråkselever.
Hamarøy sentralskole 1-10 skole med 135 norske elever og ca 40 fremmedspråkselever.

2 -su/lp -TEAM Tre lærere og rektor Ti timer pr. uke av skolens ramme.
Faste møter hver uke. Fleksibel bruk av resssursen Su-teamlærere er også LP- gruppeledere, rektor koordinator.

3 SU/LP - Team Kartlegging, evaluering og organisering av tiltak.
LP- gruppene brukes aktivt i prosessen SU utover su-team- ressursen Gjennomføre styrkingstiltak i tråd med kartleggingsresultat Gjennomfører periodevise styrkingstiltak Veiledning av andre SU - lærere

4 LP på Hamarøy sentralskole
LP- gruppene tilsvarer teamene. LP – som en viktig del av skolens utviklingsarbeid i lærernes samarbeidstid, se «liste for team». Har forsøkt ulike modeller. LP som verktøy for systemarbeid: for eksempel ved utarbeiding av skolens vurdering. LP viktig verktøy for kartlegging og organisering av individrettede Tiltak. LP også klasse/individmiljø i forhold til elevenes psykososiale miljø, paragraf 9a.

5 Kartlegging: Kartleggeren 5.-10.trinn, uke 34-36
Kartleggingsprøver trinn Nasjonale prøver Observasjon Refleksjon Samtaler

6 Kartlegging: Kartleggeren 5.-10.trinn, uke 34-36
Kartleggingsprøver trinn Nasjonale prøver Observasjon Refleksjon Samtaler

7 Observasjon «innblikk»
September 2013 Kontaktlærer ansvarlig

8 Kartlegging og/eller Bekymringsmelding:
1: Tilpasset opplæring 2: Styrkingstiltak 3: Spesialundervisning

9 Alle sider av læringsmiljøet tar hensyn til variasjoner i elevgruppen
Tilpasset opplæring. Alle sider av læringsmiljøet tar hensyn til variasjoner i elevgruppen (paragraf 1-3)

10 Felles rutiner på Hamarøy Sentralskole
Tilpasset opplæring Felles rutiner på Hamarøy Sentralskole Prinsipper fra veiledet lesing i alle fag. Klasseledelse/felles struktur: 1) Få oppmerksomheten: hilse (stå?) 2)Presentere læringsmål for timen. 3)Gjennomføring ( obs: begrepsavklaring) 4) Felles avslutning , oppsummering, måloppnåelse? rydding, avtaler. 5)Utmarsj Observasjonsrutiner – et kvalitetsstempel på undervisningen.

11 Styrking Formål: Få elevene «over kneika» på et tidlig tidspunkt
Kartlegge behov for utredning. Hvordan: Målrettede tiltak – su-team, LP- grupper og faglærere Fleksibelt Periodevis Intensivt Små økter Delingstimer

12 Spesialundervisning Bekymring
-snakke med : foreldre, lp-gruppe, su-team, faglærer(e) kartlegge: observasjoner, tester, samtaler mm. prøve ut tiltak

13 Spesialundervisning Henvisning (skjema)
-Pedagogisk kartlegging (skjema ) Henvisning (skjema) Sakkyndig vurdering (skal leses av kontaktlærer som melder tilbake hvis den ikke er fullstendig). Enkeltvedtak

14 spesialundervisning - Utarbeiding av IOP:
Hovedmål – langsiktige- men entydige. For eksempel: oppnåelse av læringsmålene på 6.trinn i norsk. Delmål: SMART- spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske, tidsbestemte. Eks: lesehastigheten skal økes med min. 30 ord/min eller leseforståelsen skal økes med 20 % Tiltak skal være nært knyttet opp mot delmålene. Evaluering : Halvårsrapporter. Kontrollere måloppnåelse i forhold til spesielt delmål og ev. justere målene. Uformell vurdering og justering av mål oftere.

15 Spesialundervisning: For elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. § 5-1

16 Forebygging Størst fokus og innsats på de laveste trinn
Foreldremøte tidlig vår for neste års førsteklasseforeldre med fokus på skolens forventninger og et minikurs om leseutvikling og foreldrenes rolle i denne. Disse temaene følges videre opp i foreldremøtene i 2. klasse.


Laste ned ppt "1-10 skole med 135 norske elever og ca 40 fremmedspråkselever."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google