Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAMARØY SENTRALSKOLE 1-10 skole med 135 norske elever og ca 40 fremmedspråkselever.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAMARØY SENTRALSKOLE 1-10 skole med 135 norske elever og ca 40 fremmedspråkselever."— Utskrift av presentasjonen:

1 HAMARØY SENTRALSKOLE 1-10 skole med 135 norske elever og ca 40 fremmedspråkselever.

2 -SU/LP -TEAM  Tre lærere og rektor  Ti timer pr. uke av skolens ramme.  Faste møter hver uke.  Fleksibel bruk av resssursen  Su-teamlærere er også LP- gruppeledere, rektor koordinator.

3 SU/LP - TEAM Kartlegging, evaluering og organisering av tiltak. LP- gruppene brukes aktivt i prosessen SU utover su-team- ressursen Gjennomføre styrkingstiltak i tråd med kartleggingsresultat Gjennomfører periodevise styrkingstiltak Veiledning av andre SU - lærere

4 LP PÅ HAMARØY SENTRALSKOLE LP- gruppene tilsvarer teamene. LP – som en viktig del av skolens utviklingsarbeid i lærernes samarbeidstid, se «liste for team». Har forsøkt ulike modeller. LP som verktøy for systemarbeid: for eksempel ved utarbeiding av skolens vurdering. LP viktig verktøy for kartlegging og organisering av individrettede Tiltak. LP også klasse/individmiljø i forhold til elevenes psykososiale miljø, paragraf 9a.

5 KARTLEGGING: Kartleggeren 5.-10.trinn, uke 34-36 Kartleggingsprøver 1.-4. trinn Nasjonale prøver 11.09.13 Observasjon Refleksjon Samtaler

6 KARTLEGGING: Kartleggeren 5.-10.trinn, uke 34-36 Kartleggingsprøver 1.-4. trinn Nasjonale prøver 11.09.13 Observasjon Refleksjon Samtaler

7 OBSERVASJON «INNBLIKK» September 2013 Kontaktlærer ansvarlig

8 KARTLEGGING OG/ELLER BEKYMRINGSMELDING: 1: Tilpasset opplæring 2: Styrkingstiltak 3: Spesialundervisning

9 TILPASSET OPPLÆRING. Alle sider av læringsmiljøet tar hensyn til variasjoner i elevgruppen (paragraf 1-3)

10 TILPASSET OPPLÆRING  Felles rutiner på Hamarøy Sentralskole - Prinsipper fra veiledet lesing i alle fag. - Klasseledelse/felles struktur: - 1) Få oppmerksomheten: hilse (stå?) - 2)Presentere læringsmål for timen. - 3)Gjennomføring ( obs: begrepsavklaring) - 4) Felles avslutning, oppsummering, måloppnåelse? rydding, avtaler. - 5)Utmarsj - Observasjonsrutiner – et kvalitetsstempel på undervisningen.

11 STYRKING Formål: 1) Få elevene «over kneika» på et tidlig tidspunkt 2) Kartlegge behov for utredning. Hvordan: - Målrettede tiltak – su-team, LP- grupper og faglærere - Fleksibelt - Periodevis - Intensivt - Små økter - Delingstimer

12 SPESIALUNDERVISNING Bekymring -snakke med : foreldre, lp-gruppe, su-team, faglærer(e) - kartlegge: observasjoner, tester, samtaler mm. - prøve ut tiltak

13 SPESIALUNDERVISNING - Pedagogisk kartlegging (skjema ) - Henvisning (skjema) - Sakkyndig vurdering (skal leses av kontaktlærer som melder tilbake hvis den ikke er fullstendig). - Enkeltvedtak

14 SPESIALUNDERVISNING - Utarbeiding av IOP: - Hovedmål – langsiktige- men entydige. For eksempel: oppnåelse av læringsmålene på 6.trinn i norsk. - Delmål: SMART- spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske, tidsbestemte. Eks: lesehastigheten skal økes med min. 30 ord/min eller leseforståelsen skal økes med 20 % - Tiltak skal være nært knyttet opp mot delmålene. - Evaluering : Halvårsrapporter. Kontrollere måloppnåelse i forhold til spesielt delmål og ev. justere målene. Uformell vurdering og justering av mål oftere.

15 Spesialundervisning: For elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. § 5-1

16 FOREBYGGING - Størst fokus og innsats på de laveste trinn - Foreldremøte tidlig vår for neste års førsteklasseforeldre med fokus på skolens forventninger og et minikurs om leseutvikling og foreldrenes rolle i denne. - Disse temaene følges videre opp i foreldremøtene i 2. klasse.


Laste ned ppt "HAMARØY SENTRALSKOLE 1-10 skole med 135 norske elever og ca 40 fremmedspråkselever."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google