Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MÅL FOR 2011/2012 Nattland skole skal være en lærende organisasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MÅL FOR 2011/2012 Nattland skole skal være en lærende organisasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 MÅL FOR 2011/2012 Nattland skole skal være en lærende organisasjon
Vi skal ha dokumentert nedgang på Olweus -undersøkelsen. Elevene på Nattland skole skal ha bedre resultater enn standard satt av Bergen kommune på tester, eksamen og nasjonale prøver.

2 MÅL FOR 2011/2012 Nattland skole skal utvikle den gode time
Nattland skole skal være en lærende organisasjon Nattland skole skal ha dokumentert nedgang på Olweus -undersøkelsen. Elevene på Nattland skole skal ha bedre resultater enn standard satt av Bergen kommune på tester, eksamen og nasjonale prøver.

3 Skolens læringssirkel

4 Høy kompetanse i elevgruppen bygger på
FORESATTE NÆRMILJØ SKOLEEIER

5 Ledelse Pedagoger Elever Foresatte Foreldre

6 KOMPETANSEHEVING PERS. KOMPETANSEHEVING ELEVER
LEDERSTRATEGI KOMPETANSEHEVING PERS. KOMPETANSEHEVING ELEVER INFORMASJON INVOLVERING KONTROLL LÆRERSAMARBEID PÅ AVD., HOVEDTRINN OG KLASSETRINN PLANVERK- OVERGANGER ÅRSPLANER I FAG, GJENNOMGÅENDE PRINSIPP -PLANER UKEPLANER DIALOG SKOLEVANDRING MEDARBEIDERSAMTALE ARBEIDSPLAN LÆRERSAMARBEID KURS LÆRINGSSIRKELEN LÆRINGSSTRATEGIER VURDERINGSVERKTØY TILBAKE/FRAMOVERMELDING TIMEDISPOSISJON LEGGE TIL RETTE ORGANISERING RESSURSER KOMPETANSEHEVING LESELOS SKOLEBESØK INTERNE/EKSTERNE KURS HOSPITERING LESERING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER SPISSKOMPETANSE TEAM TIDLIG INNSATS VEILEDET LESING OG REGNING ”ALLE ER LESELÆRERE-REGNELÆRERE” INTERN KOMP.HEVING NY KOMPETANSE ETTERUTD GJENNOM AVDELINGENE FAG FAGKUNNSKAP KURS-REFLEKSJON KOLLEGABASERT VEILEDNING FELLESTID-KURS-REFLEKSJON LÆRINGSMILJØ KLASSELEDELSE LEDERROLLEN FELLESSKAP-LOJALITET STRUKTUR MOTIVASJON RELASJONSBYGGING OLWEUS LOVVERK INFORMASJON OM FORVENTNINGER TETT PÅ FOKUS PÅ EGNETHET TETT LÆRERSAMARBEID TRANSPERENT MILJØ PERSONLIG EGNETHET SAMARBEIDSEVNE REFLEKSJONSEVNE FORMIDLEREVNE MOTIVASJON -HUMØR HELSE ANSVARLIGHETET

7 LEDERSTRATEGI KOMPETANSEHEVING PERS. KOMPETANSEHEVING ELEVER FORESATTE INFORMASJON INVOLVERING KONTROLL LÆRERSAMARBEID PÅ AVD., HOVEDTRINN OG KLASSETRINN PLANVERK- OVERGANGER ÅRSPLANER I FAG, GJENNOMGÅENDE PRINSIPP -PLANER UKEPLANER INFO ÅPENHET HØYE FORVENTINGER DIALOG SKOLEVANDRING MEDARBEIDERSAMTALE ARBEIDSPLAN LÆRERSAMARBEID KURS LÆRINGSSIRKELEN LÆRINGSSTRATEGIER VURDERINGSVERKTØY TILBAKE/FRAMOVER MELDING TIMEDISPOSISJON LEGGE TIL RETTE ORGANISERING RESSURSER KOMPETANSEHEVING LESELOS SKOLEBESØK INTERNE/EKSTERNE KURS HOSPITERING LESERING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER SPISSKOMPETANSE TEAM TIDLIG INNSATS VEILEDET LESING OG REGNING ”ALLE ER LESELÆRERE-REGNELÆRERE” INTERN KOMP.HEVING NY KOMPETANSE ETTERUTD GJENNOM AVDELINGENE FAG FAGKUNNSKAP KURS-REFLEKSJON KOLLEGABASERT VEILEDNING FELLESTID-KURS-REFLEKSJON LÆRINGSMILJØ KLASSELEDELSE LEDERROLLEN FELLESSKAP-LOJALITET STRUKTUR MOTIVASJON RELASJONSBYGGING OLWEUS LOVVERK INFORMASJON OM FORVENTNINGER TETT PÅ FOKUS PÅ EGNETHET TETT LÆRERSAMARBEID TRANSPERENT MILJØ PERSONLIG EGNETHET SAMARBEIDSEVNE REFLEKSJONSEVNE FORMIDLEREVNE MOTIVASJON -HUMØR HELSE ANSVARLIGHETET

8 Vårt felles verktøy for å nå målene
Læringssirkelen Erfaremodellen

9 Utvikling av ledermodellen
Prioritere satsingsområder og holde samme fokus. Bruke læringssirkelen og erfaremodellen i arbeidet til ledergruppen. Flette avdelingene gjennom informasjonsdeling og felles HR-strategi Utvikle og trene på samtalene som skaper refleksjon

10 Realfagavdelingen Mål: Få realfagene til å henge sammen fra trinn , øke den enkelte lærers kompetanse og utvikle ”den gode timen” gjennom samarbeid på langs Tiltak:Vedlikeholde og utvikle gjennomgående planverk og vurderingverktøy Bruke ”minstekrav” ved hvert hovedtrinn Bruke LeseLos for å bli leselærer i realfag og fremme læring. Utvikle ny kompetanse innenfor mat. og naturfag med eksterne og interne kurs I fokus på matematikkvansker Hospitering hos hverandre og reflektere over og utvikle ”den gode timen” gjennom ”best praksis”

11 Filologavdelingen Mål: Få filologfagene til å henge sammen fra trinn og øke den enkelte lærers kompetanse gjennom strukturert samarbeid på langs Tiltak:

12 Spes.ped.-avdelingen Mål: Få spesialundervisningen til å henge sammen fra trinn Få bedre læringsutbytte av spesialundervisning og tilpasset undervisning Tiltak: Utvikle gjennomgående planverk og vurderingverktøy ved å se på IOP,både innhold og mal slik at det gir mening i forhold til forskrift for vurdering.

13 BBKS Lærende organisasjoner kjennetegnes av:
Høyt læringstrykk Ambisiøse medarbeidere Felles erkjent behov for kontinuerlig forbedring og læring Gode vilkår for læring, både organisert læring og hverdagslæring Organisasjon som aktiverer kompetanse Virksomhet som etterspør og tar i bruk de menneskelige ressurser Målrettet innsats Utviklingsarbeid koblet tett opp mot kjerneoppgavene, elevenes læring

14 Den gode time Klar struktur,
Klare mål for timen med tydelige forventninger Tiden brukes på læringsorienterte aktiviteter, Positivt, læringsorientert klima, Varierte undervisningsformer og metoder, Individualiserte krav, Dialog Tid til refleksjon og oppsummering Gjennomtenkte omgivelser

15 Evaluering gjennom Testresultater Olweusundersøkelsen Trinnsamarbeid
Fagoppfølging Hospitering Skolevandring


Laste ned ppt "MÅL FOR 2011/2012 Nattland skole skal være en lærende organisasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google