Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Engebråten skole 2008/09 Skrevet av Cathrine Juul.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Engebråten skole 2008/09 Skrevet av Cathrine Juul."— Utskrift av presentasjonen:

1 Engebråten skole 2008/09 Skrevet av Cathrine Juul

2 Engebråten skole •Ren ungdomsskole på Grefsen/Kjelsås i bydel Nordre Aker •237 elever på 8. trinn fordelt på åtte klasser. •ISyv av åtte kontaktlærere på trinnet var nye ved skolestart.

3 Andel av alle som har drukket seg tydelig beruset sist år mot bydel (Tormod Øia, Ung i Oslo2007)

4 Min rolle •Prosjektleder •Planlegger •Koordinator og kontaktperson •Gjennomføre og være ansvarlig for foreldremøter •Være med på gruppelederopplæringen •Føre regnskap og skrive rapport

5 Tidsplan Fremdriftsplan ”Ung og Rus”. 06.09Heldagskurs på Utdanningsetaten. Presentasjon av prosjektet 29.10Foreldremøte på kvelden Uke 44Alle klasser på 8.trinn informerer om prosjektet i klassens time. Uke 47Alle elever skal ha gjennomgått sjangeren søknad i norsk 01.12Søknadsfrist som gruppeleder. 03.12Planlegge prosjektet med alle lærere på trinnet. 1 klokketime. 11.12Halvdags planleggingsmøte med arbeidsgruppen Nordberg. Holdes på Engebråten Skole. 11.01Skolering av gruppeledere. Elever fra Engebråten og Nordberg. 6 elever fra hver klasse. 85 elever møtes på Nordberg Skole kl. 9.00. Uke 3-5Gjennomføring av det nettbaserte delen av ”Unge og Rus” (Ca 7 skoletimer må beregnes + noe hjemmearbeid). Uke 6Prosjektuke Uke 7Oppsummering med gruppeledere i storgruppene. Kursing av foreldre som er ledere i ”skole – hjem mot rus”. Før påskeAlle klasser har gjennomført hjemmekveld med temaet ”unge og rus”.

6 Valg av elever som gruppeledere •Alle klassene hadde lært hvordan skrive en søknad. •Alle klassene hadde som skoleskriving å søke på ”jobben” som gruppeleder. •De som ønsket jobben skulle markere dette på søknaden. •Lærerne valgte ut de elevene som de anså som best egnet.

7 Foreldermøtet høst •Første delen er felles for alle klassene i festsalen. •Samarbeidspartnere som jobber direkte med elevene fikk presentere seg, og snakket litt om hvordan de opplever skolens elevers holdinger til rus og bruk av alkohol •Film med Willy Pedersen •Informasjon fra meg om unge & rus •Møtet flyttes til klasserommene hvor det var diskusjoner rundt problemstillinger knyttet til unge & rus. Her ble det servert kaffe og kringle.

8 Gruppelederopplæringen •På Nordberg skole sammen med elever derfra •35 elever fra Nordberg og 50 elever fra Engebråten •Bydelen var med som gode hjelpere •Samhandlingsøvelser, innføring i nettstedet samt litt teori om gruppeledelse •God servering

9 Hva ble gjort i klassene? •Klassene jobbet i samfunnsfag og norsk gruppevis med oppgaver hentet fra/lagd i tilknytning til nettstedet. •Elevene jobbet to dager med ”Elevenes mening”. Lærerne hadde på forhånd bestemt at produktet skulle være en dramatisering. •En dag ble satt av til fremføringer i Trikkehallen sammen med Nordberg. Hver klasse hadde valgt ut det de mente var det beste produktet i klassen.

10 Foreldremøte vår •Lagd etter malen skolen utarbeidet i programmet Hjem og skole; for felles grenser mot rus, men innholdet er tilpasset unge & rus. Vi bruker unge & rus logoene på materialet vi deler ut, og vi har fått lagd en film med midler fra unge & rus. •I korte trekk går det ut på at klassen og foreldre deles i fire grupper, vi sørger for at foreldrene ikke kommer på samme gruppe som egne barn. Hver gruppe avholder møtet i fire ulike hjem, og hvert møtet ledes av en forelder •Lederne har fått en gruppelederopplæring av meg og assisterende rektor i forkant. •Filmen er lagd av tidligere elever. De snakker om hvordan det er å være ung på Engebråten, og hvilke ruserfaringer de fikk da de gikk der. Denne filmen er ment om en kickstart på diskusjonen mellom foreldrene og ungdommen rund teamet alkohol.


Laste ned ppt "Engebråten skole 2008/09 Skrevet av Cathrine Juul."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google