Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsker og bedrift- et lykkelig ekteskap? Sven Samuelsen P2005 konferansen 9./10. februar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsker og bedrift- et lykkelig ekteskap? Sven Samuelsen P2005 konferansen 9./10. februar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsker og bedrift- et lykkelig ekteskap? Sven Samuelsen P2005 konferansen 9./10. februar 2006

2 VAREMAT Vareproduksjon og materialforedling

3 EUROPEAN MANUFUTURE

4 Manufuture 2020 MANUFUTURE 2020 – er en virkemidlene i LISBOA strategien Teknologisk plattform for EU ’ s 7 rammeprogram og Strategisk FoU agenda Hovedm å l: kunnskapsintensiv og innovativ vareproduksjon, produkter og tilknyttede tjenester www.manufuture.org

5 Manufuture Norge

6 Arena for norsk vareproduserende industri Seminarer og workshops for formidling av FoU Synergieffekter – utveksling mellom pågående FoU aktivitet i Norge og eller i Europa Etablering av nye FoU prosjekter Større norsk deltagelse i EU-prosjekter Økt internasjonalt fokus i nasjonalt finansiert FoU Roadmap for norsk FoU sett i sammenheng med satsningen i EU

7 Brukerstyrt innovasjons arena Ny struktur Store programmer Spesifikt program Ny struktur og nåværende programmer Gårsdagens programmer IKT Varemat ProsBio Puls Maroff FIBA

8 Brukerstyrt innovasjonsarena, karakteristika-1 Det legges ikke bransjemessige eller tematiske begrensninger til grunn: Søkerne trenger derfor ikke å forholde seg til bestemte tematiske prioriteringer Bedriftenes egne strategier og prioritering skal stå i fokus ved utforming av prosjektene Mottatte søknader på prosjekter som vil falle inn under andre program, vil om mulig kanaliseres til riktig program

9 Brukerstyrt innovasjonsarena, karakteristika-2 Forskningsbasert innovasjon er formålet Prosjektene må ha høyt potensial for verdiskaping Søkerne vil konkurrere om midler basert på prosjektforslagenes kvaliteter som bidrag til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping. Deltagerne må ha ambisjoner om å realisere særlig krevende forskningsbaserte innovasjonsprosjekter Offentlig medvirkning må være avgjørende for gjennomføring av prosjektet

10 Potensiell verdiskaping vil veie tungt Ved prosjektseleksjon innebærer dette at:  et høyt vitenskapelig og/eller teknologisk nivå i prosjektet vil ikke kunne oppveie for et lavt potensial for økonomisk verdiskaping.

11 Brukerstyrt innovasjonsarena skal: finansiere større, mer ambisiøse FoU-prosjekter fange opp de beste forskningsbaserte innovasjons- prosjektene innenfor sitt ansvarsområde mobilisere næringslivet til økte investeringer i FoU stimulere til nært og forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. stimulere til nettverksbygging mellom aktører på tvers av bransjer og tema, nasjonalt og internasjonalt være en aktiv partner for videre utvikling av et kunnskapsintensivt, norsk næringsliv

12 Målgruppe for programmet  Kunnskapsintensive bedrifter med høye ambisjoner og betydelige FoU-investeringer  FoU-miljøer med internasjonalt konkurransedyktig kompetansebase og bredt engasjement i næringsrettede prosjekter Prosjektstørrelse Betydelig ut over rammene for SkatteFUNN. Enten ved total prosjektstørrelse eller gjennom støtteintensitet. Offentlig andel typisk >2 mill kroner per år Støtteintensitet 25-50% (BIP) Varighet av prosjekter 2-5 år Samarbeid i prosjektene Normalt prosjekter fra et konsortium med 2-7 deltakere hvor alle har høye ambisjoner og er forpliktet til vesentlig ressursinnsats i prosjektet. Prosjektene har internasjonalt potensial. Oppsummering, BIA-karakteristika

13 De ulike virkemidlene skal komplettere hverandre Relativt prosjekt- antall Årlig total- budsjett (MNOK) SkatteFUNNBrukerstyrtSFI Antall aktuelle bedrifter 6000-8000100-200(+?) (kontr. partner) 20-40 Støtte- grad 18-20%25-50% 50% Prosjekt- varighet 1-3 år2-5 år 5-10 år

14 Søknadsfrister: 26. april med utlysning primo mars for Brukerstyrte innovasjonsprosjekter, BIP September for kompetanseprosjekter med brukermedvirkning, KMB? Se hjemmeside: www.forskningsradet.no


Laste ned ppt "Forsker og bedrift- et lykkelig ekteskap? Sven Samuelsen P2005 konferansen 9./10. februar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google