Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale satsinger i EUs 7. rammeprogram Sverre Sogge Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale satsinger i EUs 7. rammeprogram Sverre Sogge Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale satsinger i EUs 7. rammeprogram Sverre Sogge Norges forskningsråd

2 Regions of Knowledge Støtte utviklingen av forskningsdrevne klynger Budsjett 2007-2013: 126 mill € Ikke penger til forskning men til nettverksaktiviteter, analyser, felles utviklingsprosjekter Første utlysning 22. desember 2006 – ca 10 mill € - 8-12 prosjekter kan finansieres - Søknadsfrist 24. april En utlysning under 6RP – veldig bra mobilisering i Rogaland – med i to prosjekt

3 Hva er en forskningsdrevet klynge? Konsentrasjon av  FoU-organisasjoner – offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, non-profit-FoU- organisasjoner  Bedrifter  Regionale/lokale myndigheter og regionale utviklingsaktører  Hvis relevant – handelskamre, banker etc som opererer i forbindelse med FoU Viktig å synliggjøre regionale myndigheters rolle i prosjektet Klyngen trenger ikke ha en formell status før prosjektet Regionale klynger – bedrifter og myndigheter i samme region – FoU kan også være utenfor regionen

4 Klyngesamarbeid på flere nivå: Multinasjonale klynger – regionale og lokale aktører fra ulike europeiske land som samarbeider innen en sektor eller ett område Konsortia av regionale klynger som samarbeider om temaer av felles interesse Regions of Knowledge kan også bidra til å skape nye forskningsdrevne klynger. Egen del av utlysningen går på dette.

5 Første utlysning desember 2006- Ett eller begge temaer i prosjektene: Bringing the benefits of research to SMEs Research and rural economies including economies undergoing structural changes Det er lyst ut 8.8 mill € for multinasjonale klynger eller konsortia av regionale klynger, og 0.8 mill € for etablering av nye klynger.

6 Forskning og SMB ("Bringing the benefits of research to SMEs") Flere regioner har erfaringer fra satsinger som bringer forskningsresultater til bedriftene og skaper bedre koblinger mellom FoU-aktører og SMBer. Regionene kan ha nytte av utveksling av erfaringer og god praksis på dette området, særlig regioner med en sterk SMB-sektor. Her kan man bygge på erfaringer med brobyggingsprosjekter mellom FoU- institusjoner og bedrifter, samt satsinger på å integrere SMB i forskningsdrevne klynger.

7 Forskning og rurale økonomier Problemstillinger knyttet til vernede områder (nasjonale eller regionale ”naturparker”), Energirelatert landbruk (biomasse, ”biofuels”, biodiesel osv) Produksjon av produkter med høy merverdi. Bærekraftig utnytting av marine ressurser eller nye systemer for fiskeri eller alternativ fiskeproduksjon. Regioner med geografiske handikap, som perifer lokalisering eller lav befolkningstetthet – for eksempel øyer eller fjellområder – vil få særlig oppmerksomhet.

8 Analyse, utvikling og implementering av forskningsagendaer for regionale eller grenseoverskridende klynger ”Mentoring” av regioner med mindre utviklet forskningsprofil Utvikling av felles handlingsplan for forskning og teknologisk utvikling. Implementeringen av handlingsplanen må finansieres nasjonalt, regionalt eller gjennom andre EU-midler, for eksempel 7RP Spredning av resultater Prosjekter kan ha aktiviteter inne alle eller noen av disse Mulige aktiviteter i prosjektene:

9 Research Potential Eget program som skal styrke forskningskapasiteten i de svakeste regionene i EU Støtte kan også brukes til samarbeid med FoU-institusjoner i resten av Europa, men de kan ikke være med i søknaden. Også en egen utlysning om utvikling i Vest- Balkan. Her åpnes for konsortier der også norske FoU-aktører kan være med.

10 OMC-net – Policy-koordinering mellom land og/eller regioner Primært nasjonale eller regionale myndigheter med et policy-ansvar for FoU. En rekke felles aktiviteter – felles analyser, evalueringer, erfaringsoverføring, policyanbefalinger, … Hordaland fylkeskommune eneste norske deltaker i et OMC-net etter utlysning i 6RP Første utlysning i FP7 planlagt til september 2007. Utlysning på temaer.

11 Forberedelser Utlysningene er lagt ut på cordis.europa.eu/fp7 info også på www.forskningsradet.no/eucordis.europa.eu/fp7www.forskningsradet.no/eu Viktig å finne partnere: Bygg på etablerte nettverk gjennom INTERREG, samarbeid som fylkeskommuner eller FoU-institusjoner allerede er involvert i. Bruk www.innovating-regions.orgwww.innovating-regions.org Partnersøk kan også sendes via Forskningsrådet Forskningsrådet kan også gi Prosjekt- etableringsstøtte: www.forskningsradet.no/peswww.forskningsradet.no/pes


Laste ned ppt "Regionale satsinger i EUs 7. rammeprogram Sverre Sogge Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google