Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CIP – Competitiveness and Innovation Programme KS 10. september 2009 Marthe Haugland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CIP – Competitiveness and Innovation Programme KS 10. september 2009 Marthe Haugland."— Utskrift av presentasjonen:

1 CIP – Competitiveness and Innovation Programme KS 10. september 2009 Marthe Haugland

2 2 CIP - overordnet - Legge til rette for næringsutvikling - Legge til rette for finansiering - Legge til rette for bedre policy og virkemidler på innovasjon og entreprenørskap - Legge til rette for IT infrastruktur på tvers av landegrensene - Legge til rette for energi-effektivisering på tvers av landegrenser - Mer bruk av miljøteknologiske løsninger - Bedriftsrådgivning på ”EØS-nivå” på tvers av landegrensene

3 3 Struktur EIPICT PSP IEE SMBECO

4 4 EIP - Finansielle virkemidler – for å avhjelpe markedssvikt - Penger til finansielle mellomledd for at de skal kunne låne eller investere mer penger i bedriftene -Venturekapitalfond eller banker -Regionale næringsfond kan ha muligheter, men må være av en viss størrelse og ha tilgang til ”nok” bedrifter www.eif.orgwww.eif.org (CIP/European Commission)

5 5 Enterprise Europe Network - Bedriftsrådgivning på ”EØS-nivå” på tvers av landegrenser -Teknologi – Få/levere ny teknologi, utvikle ny teknologi -EØS-regelverk/rettigheter og plikter i Det indre marked -Moms, toll, merking, IPR, markedsmuligheter -Mobilisere norske bedrifter inn i EUs programmer EU-rådgivere i Innovasjon Norges distriktskontorer Teknologi-rådgivere i Sintef, Nofima Mat, Norut, Iris og IN www.bedriftieu.no

6 6 innovasjon EIP policy, virkemidler og business support Finans virkem SMB- rammer Pro-inno Europe Europe-Innova Eco-innovation Enterprise Europe Network

7 7 Miljø-innovasjon - Vanlig EU-program (utlysning mars, frist september) - For bedrifter - Øke bruken og kjennskapen til miljøvennlige produkter, prosesser og tjenester - Produkter, prosesser der teknologien er på plass, men det fremdeles er stor risiko forbundet med kommersialisering www.bedriftieu.no/miljoinnovasjon

8 8 European Enterprise Awards Lokale, regionale eller nasjonale enestående tiltak for å øke antall bedrifter og entreprenører - Nasjonal nominasjon Europeisk anerkjennelse - Fremme av entreprenørskapskultur - Investering i kvalifikasjoner og kunnskap - Forbedre næringslivets rammevilkår - Fremme internasjonalisering av næringslivet - Ansvarlig, inkluderende entreprenørskap (CSR) www.innovasjonnorge.no/awards

9 Delprogram for energieffektivisering og nye energikilder Energieffektivitet, bærekraftig energibruk: SAVE - innen industri og byggebransjen; lover og regler Nye og fornybare energikilder: ALTENER - støtte til å introdusere nye og fornybare energikilder, lover og regler Energi i transport: STEER -energieffektivitet og diversifisering innen transport, fornybart brensel, lover og regler Enova (og Forskningsrådet) er norsk kontaktpunkt for IEE www.enova.no og www.forskningsradet.no www.enova.nowww.forskningsradet.no Intelligent energi i Europa (IEE)

10 Intelligent Energi i Europa (IEE) Enova stiller med rådgivning og finansiering Veiledning og råd Økonomisk støtte -prosjektutforming, inntil 50 000 kr -kan dekke inntil 25 prosent av prosjektkostnader for norske søkere -samme krav og kriterier som EU Ny utlysning i januar/februar, åpen til mai/jun -norsk søknadsfrist 4-6 uker i forkant -EU-budsjett 2010: ca 70 mill euro -informasjonsmøter i Oslo før påske

11 IKT-programmet (ICT PSP) Program til støtte for IKT-politikk Ett felles informasjonssamfunn sømløs tilgang, infrastruktur bred tilgang på innhold og tjenester Økt bruk av IKT i næringslivet (SMB) og i offentlig sektor innovasjon i produkter og tjenester Et inkluderende informasjonssamfunn alle skal ha nytte av det (tillit til- og evne til å bruke det) tjenester skal være effektive og av god kvalitet Rettet mot offentlige myndigheter

12 Kontakt www.innovasjonnorge.no/cip www.bedriftieu.no/kontakt Nyheter på policy/virkemiddelnivå: www.innovasjonnorge.no/cipcom Nyheter på bedriftsnivå: www.bedriftieu.no/innblikkwww.bedriftieu.no/innblikk


Laste ned ppt "CIP – Competitiveness and Innovation Programme KS 10. september 2009 Marthe Haugland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google