Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Puls-programmet i dag og framover Øystein Strandli Programkoordinator for programmet Tjenesteyting, handel og logistikk -Puls Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Puls-programmet i dag og framover Øystein Strandli Programkoordinator for programmet Tjenesteyting, handel og logistikk -Puls Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Puls-programmet i dag og framover Øystein Strandli Programkoordinator for programmet Tjenesteyting, handel og logistikk -Puls Norges forskningsråd

2 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Puls-teamet i Forskningsrådet Øystein Strandli, programkoordinator nettbaserte og mobile tjenester Trond Knudsen, rådgiver kunnskapsintensive tjenester og fleksible arbeidsformer Randi Aarekol Basmadjian, konsulent internasjonalt samarbeid og administrativ oppfølging Ulf Henriksen, rådgiver 50% nye handels- og forretningsformer Dag Børke, rådgiver 50% logistikk- og transporttjenester

3 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Puls: Et nettverksbasert FoU-program for økt verdiskaping innen tjenesteyting, handel og logistikk Prosjektdeltakere, (bla.a): Partnere i verdikjeder og verdinettverk Deltakere i virtuelle organisasjoner http://www.program.forskningsradet.no/puls/

4 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Strukturendring i norsk næringsliv Arbeidsintensiv tradisjonell norsk industri møter stadig sterkere konkurranse Økende tendens til nedlegging og utflytting av (tradisjonelle) industriarbeidsplasser Vi må sørge for at norske kunnskapsarbeidsplasser er og blir internasjonalt konkurransedyktige, og dermed forblir i Norge Tjenesteyting, design, FoU etc Tjenesteøkonomien tar over: Immateriell verdiskapning og kunnskapsbaserte tjenester får økende betydning i tiden som kommer

5 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Økt tjenesteinnhold i leveranser av varer gir ekstra verdiskaping og konkurransedyktige produkter Nye, nettbaserte tjenester er en nødvendighet for verdiskaping i den nye globale økonomien Kunnskap og smarte tjenester bør bli norsk næringslivs viktigste konkurransefortrinn Tjenesteyting i Norge

6 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Vi må satse på tjenesteyting Mer enn halvparten av verdiskapingen i Norge skjer innen tjenesteyting Modernisering av offentlig forvaltning vil medføre helt nye samarbeidsformer Ny teknologi/internett muliggjør nye tjenester og effektivt nettverkssamarbeid Kunnskap som viktigste konkurransefortrinn må ”bakes inn” i nye smarte tjenester Dagens offentlige FoU-innsats på tjenester er svært beskjeden

7 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Summen av Puls-prosjektene er et viktig og høyst nødvendig bidrag til utvikling av det nye norske næringslivet! Som prosjektledere har dere en viktig jobb og et stort nasjonalt ansvar!

8 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Puls-programmet: Søknadsbehandling 2002 Mottatt 45 søknader (12 KMB og 33 BIP) Søknadsbeløp ca 80 mill. kr. for 2003 Innvilget 16 søknader (5 KMB og 11 BIP) Bevilget beløp for 2003: ca 29 mill Prosjekter som går videre i 2003: Ca 25 mill

9 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Puls-programmet i dag Programperiode: 2002-2009 Budsjett 2003: 51,5 mill. kr 40 prosjekter i 2003 Søknadsfrister 15. juni (KMB) og 15. oktober (BIP) Vekt på innovasjon Ca 2/3 av prosjektene er anvendelser av IKT

10 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Puls-budsjett 2001-2003

11 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Forskning og innovasjon Forskning: Frambringer ny kunnskap Innovasjon: Frambringer noe nytt og nyttig Produkt, tjeneste, produksjonsprosess, arbeidsform, etc Innovasjon Forsknin g

12 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls IEs IKT-orienterte programmer Forskning på IKT (teknologi-fokus) IKT programmet Puls Forskning på anvendelser av IKT (tjeneste-fokus) HØYKOM Ikke forsknings- orienterte anvendelser av IKT (bredbåndsfokus)

13 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Forenklet verdikjeden i tjeneste-forskningen IKT-forskning Kommersialisering av IKT-anvendelser og IKT-produkter FoU for eksisterende og nytt næringsliv  Komplementær FoU  Evt. utdypende IKT-FoU Nye eller forbedrete IKT-baserte tjenester Annen FoU (ikke IKT) FoU for tjenester, handel, logistikk (ikke IKT-anv.) Nye eller forbedrete tjenester

14 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Forenklet verdikjede i tjeneste-forskningen IKT-forskning Kommersialisering av IKT-anvendelser og IKT-produkter FoU for eksisterende og nytt næringsliv  Komplementær FoU  Evt. utdypende IKT-FoU Nye eller forbedrete IKT-baserte tjenester Annen FoU (ikke IKT) FoU for tjenester, handel, logistikk (ikke IKT-anv.) Nye eller forbedrete tjenester Puls: Tjenestefokus IKT: Teknologifokus

15 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Vår visjon Norge skal bli et kunnskapsbasert velferdssamfunn hvor smart tjenesteyting utgjør en vesentlig del av norsk verdiskaping og eksport.

16 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Programmets mål Puls-programmet skal være en betydelig faktor for økt innovasjons- og kunnskapsinnhold i verdiskapende norsk tjenesteyting, inkludert handel og logistikk.

17 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Målet skal nås ved å bidra til FoU-basert nyskaping Effektive innovasjonsprosesser i nettverk av samarbeidende aktører Økt kompetanse innen tjenesteyting Økt internasjonalt samarbeid

18 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Programmet skal støtte verdiskaping i nettverk Fokus på Logistikk- og transporttjenester Nye handels- og forretningsformer Kunnskapsintensive tjenester og fleksible arbeidsformer IKT-baserte tjenester, spesielt tjenester med elektronisk innhold samt nettbaserte og mobile tjenester.

19 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Samfunnsmessig betydning Tjenesteyting har stor betydning for innovasjon og produktivitet i store deler av næringslivet og forvaltningen KIFT er viktige spredere av kunnskap og bidrar til innovasjon Puls fokuserer ”de nye problemstillingene” i tjenesteøkonomien Nettverksamarbeid og tverrfaglig arenaer skaper innovasjon

20 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Målgrupper Leverandører og kjøpere av logistikk- og transporttjenester Handelsbedrifter og deres partnere i verdikjeden Leverandører av elektronisk innhold (mediabedrifter, forlag etc) Leverandører av nettbaserte og mobile tjenester KIFT-virksomheter ( KIFT= kunnskapsintensive forretningsmessige tjenesteytere) Relevante offentlige etater FoU institusjoner både på teknologi- og samfunnssiden

21 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Programstyret for Puls Jan-Erik HUNN, Accenture AS, leder Bente BAY, Brødrene Dahl AS Tove BERGE, Intentia AS Gisle HANNEMYR, Universitetet i Oslo, IFI Jan-Terje MENTZONI, Transportbrukernes Fellesorganisasjon Gro MYKING, Hakon-gruppen Odd NORDHAUG, Norges Handelshøyskole

22 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Vi har en felles utfordring Kunnskapsbasert tjenesteyting er ennå ikke en del av den offisielle næringsstrukturen Verdien av tjenester er vanskelig å kommunisere på en enkel måte Forskning på tjenester har liten forskningspolitisk oppmerksomhet Det er lite offentlige FoU-midler tilgjengelige til tjenesteyting Eksemplets makt er er like stor innen tjenesteyting som i barneoppdragelse!


Laste ned ppt "Puls-programmet i dag og framover Øystein Strandli Programkoordinator for programmet Tjenesteyting, handel og logistikk -Puls Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google