Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H VORFOR ER KOMPETASE VIKTIG FREM MOT 2020 1. I NNHOLD : Hva er kompetanse: bredt perspektiv Kompetanse: næring og industri Kompetanse: økt erkjennelse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H VORFOR ER KOMPETASE VIKTIG FREM MOT 2020 1. I NNHOLD : Hva er kompetanse: bredt perspektiv Kompetanse: næring og industri Kompetanse: økt erkjennelse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 H VORFOR ER KOMPETASE VIKTIG FREM MOT 2020 1

2 I NNHOLD : Hva er kompetanse: bredt perspektiv Kompetanse: næring og industri Kompetanse: økt erkjennelse, forståelse og makt Kompetanse: EU, 2020-strategi og Norge som del av det indre marked og globalisering Hvorfor viktig? 2

3 H VA ER KOMPETANSE Kompetanse kan defineres som kunnskaper, ferdigheter og evner som anvendes for å løse eller mestre oppgaver og utfordringer (på et avgrenset område). Kompetanse omhandler både evnen til å anvende eksisterende kunnskaper og ferdigheter, og evnen til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter. de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Lai 2004). 3

4 KOMPETANSE NÆRING/INDUSTRI Kompetanse grunnleggende for næringsliv Investering i kompetnase, på linje med andre investeringer Nær sammenheng mellom økonomisk utvikling og investering i kunnskap/kompetanse Bedriftsnivå: kompetanse ses som strategisk ressurs som skaper konkurranseevne over tid Norsk næringsliv ikke konkurransedyktig på pris 4

5 H UMANKAPITAL Kompetanseheving gjør personer mer produktive Individer rasjonelle: investerer i kompetanse i lys av kostnad/nytte Ikke-økonomiske gevinster 5

6 P OST - INDTUSTRIELLE SAMFUNN Fra industri til post-indutsrielle samfunn Nedgang i industrielle produksjon, økt tjenesteytende sektor Hurtig spredning og vekst av informasjonsteknologi Stikkord: endring i arbeidsliv og på arbeidsplass Stiller store krav til kompetanse og evne til å lære: IKT fjerde ‘basisferdighet’ i tillegg til lese, skrive og regne? 6

7 I NNOVASJON Innovasjon viktig i moderne samfunn Sentralt i innovasjonssystemer: produsere kunnskap, spre kunnskap, utnytte kunnskap økonomisk Stimulere utviklingen i kunnskapsøkonomier ved høy grad av innovasjon i eksisterende næringer, samt forskningsdrevet næringsutvikling Sammenheng mellom kompetansenivå i bedrifter og evne til innovasjon 7

8 K OMPETANSE OG ERKJENNELSE Kunnskap, utdannelse og kompetanse øker selvforståelse og selvinnsikt: klokere? Språk Sosial kompetanse Kulturell og normativ kunnskap Evnen til å lære: ferdigheter/kunnskap Både som samfunnsborgere og produsenter/konsumenter Radikalisering og demokratibygging Makt (sosial, kulturell, økonomisk…) 8

9 EKSEMPEL Forvalning av naturressuser og miljøutfordringer – bærekraftig utvikling: Klimaendringer og bruk/forvaltning av vann- og jordressurser krever kompetanse 9

10 EU 2020 EUs vekstrategi for det kommende tiåret EU tre hovedområder (flaggskipinitiativ): skal bli en smart, bærekraftig (sustainable) og inkluderende økonomi Skal gi: høyt nivå av sysselsetting, produktivitet og sosial inkludering (social cohesion) 5 konkrete målsetninger 2020: sysselsetting, innovasjon, utdannelse, sosial inkludering og klima/energi 10

11 MÅLSETNINGENE? OG HVORDAN NÅ DEM? Smart vekst: Digital agenda: hurig internett… Innovativ union Ungdom i bevegelse (youth on the move) Bærekraftig vekst: Ressurseffektivt Europa (lavkarbon, miljø, grønn teknologi, konsumenter ‘informerte valg’) Industriell konkurransekraft Inkluderende vekst Plan for ny kompetanse og nye jobber Europeisk plattform mot fattigdom 11

12 F LERE V IRKEMIDLER Bruke eksisterende virkemidler Konsolidere det indre marked Investere i vekst Eksterne virkemidler Overvåke prosessen Hva skal overvåkes? Virkemidler 12

13 S AMMENDRAG Kompetanse bred Viktig for økonomisk utviklig og velstand Viktig for samfunnet Sentral i EUs vekststrategi (2020) Er kompetanse blitt viktigere nå enn før? Hvorfor? På hvilken måte? 13


Laste ned ppt "H VORFOR ER KOMPETASE VIKTIG FREM MOT 2020 1. I NNHOLD : Hva er kompetanse: bredt perspektiv Kompetanse: næring og industri Kompetanse: økt erkjennelse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google