Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Innledning ved BioHus konferansen Hamar, 9. September 2004 Morten Andreas Meyer Moderniseringsminister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Innledning ved BioHus konferansen Hamar, 9. September 2004 Morten Andreas Meyer Moderniseringsminister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Innledning ved BioHus konferansen Hamar, 9. September 2004 Morten Andreas Meyer Moderniseringsminister

2 Norwegian Ministry of Labour and Government Administration ”Haikjeften” Kilde: Finansdepartementet Pst. av BNP for Fastlands-Norge Pensjoner Oljeinntektene

3 Tid som yrkesaktiv og pensjonist 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 19672001 Inntreden i yrkeslivet Gjennomsnittlig pensjonsalder Forventet levealder 10 år 44 år 20 år 35 år Kilde: Finansdepartementet Norwegian Ministry of Labour and Government Administration

4 Færre å fordele byrdene på Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,92003: 2,62050: 1,6 Kilde: Finansdepartementet

5 Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Veksten i offentlig sysselsetting 5 Kilde: Finansdepartementet Antall ansatte

6 Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Hvem skal skape velferden i fremtiden? 6 I 2010 vil Norge mangle 220 000 personer for å dekke behovet for arbeidskraft. 19902000 2010 2200 2300 2400 2500 2600 2700 Anslått behov for arbeidskraft Sysselsatte Anslått vekst i arbeidsstyrken Tall i 1000 personer Kilder: SSB - Holdenutvalget

7 Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Velferd – også for barn og barnebarn Velferd og trygghet sikres gjennom fornyelse og modernisering Endringsvegring truer velferden i fremtiden Vi trenger en innovativ offentlig sektor Vi trenger en innovativ privat sektor

8 IT-politikk, modernisering og innovasjon for en enklere og gladere hverdag Norwegian Ministry of Labour and Government Administration

9 Regjeringens visjon ”Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet. På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping. ”

10 Relativt lav innovasjonsevne Norske bedrifter innoverer mindre enn bedrifter i andre land Norske bedrifter investerer mindre i FoU enn i andre land Kilde: Eurostat Omsetning av nye eller vesentlig endrede produkter som andel av total omsetning

11 Men- Norge skal få det til! solid og stabil økonomi Betydelig investering i forskning, utdanning og fysisk infrastruktur høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter IKT brukes bredt tillit og gode samarbeidsforhold god tilgang på naturressurser

12 Innovasjonspolitiske målsetninger gode og forutsigbare rammebetingelser et fremragende system for læring et mer forskningsbasert næringsliv flere nyetableringer med vekstpotensial fysisk og elektronisk infrastruktur som fremmer interaksjon

13 Den regionale dimensjon Samspillet mellom regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå viktig Satsing på regioner med vektstpotensiale God utnyttelse av kunnskap og kompetanse i innovasjonsmiljøer

14 Centres of Expertise treffer målsettinger i innovasjonsplanen  Fremme kunnskapsflyt mellom næringsliv og kunnskaps- og kompetansemiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt  Styrke livslang læring og bedrifters evne til å omsette kunnskap til nyskapende praksis  Fremme kommersialisering av forskningsresultater  Stimulere til bedre samspill mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv

15 Nettverk og økt kunnskapsflyt viktig Kunnskap og kompetanse i innovasjonsmiljøer må utnyttes Internasjonalisering er viktig – tenke lokalt og globalt

16 Samarbeid mellom Centres of Expertise og andre offentlige og private aktører  Samarbeid på tvers av -Politikkområder -Forvaltningsnivåer -Virkemiddelinstitusjoner  Videre utvikling fra eksisterende tiltak, som ARENA  Nasjonal satsing?

17 En politikk for fremtiden Norge trenger et mer innovativt næringsliv Dette krever et felles løft og et bredt engasjement! Regjeringen tar pådriverrollen


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Labour and Government Administration Innledning ved BioHus konferansen Hamar, 9. September 2004 Morten Andreas Meyer Moderniseringsminister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google