Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalt perspektiv Oslo, 20.11.2006 Audun Lågøyr Næringspolitisk direktør Byggenæringens Landsforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalt perspektiv Oslo, 20.11.2006 Audun Lågøyr Næringspolitisk direktør Byggenæringens Landsforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalt perspektiv Oslo, 20.11.2006 Audun Lågøyr Næringspolitisk direktør Byggenæringens Landsforening

2 Stor betydning - liten innovasjonsgrad Byggenæringen karakteriseres ved: Høy andel av samfunnets sysselsetting –354.000 sysselsatte, 45.500 bedrifter Sum investeringer 200 mrd. Dominerende ressursforbruker –”40%-næringen” SMB-næring –95% av bedriftene har < 20 ansatte Landets største distriktsnæring Lave investeringer i forskning og utvikling Få ”kunnskapsledere” Fremtidig rekrutteringsproblem

3 Europeisk byggenæring Største økonomiske aktivitetsområde i Europa –12 mill arbeidstakere, 2,5 mill bedrifter –10% av brutto nasjonalprodukt –50% av investert kapital (kilde: ECTP) Svært differensiert –Enkelte få, store aktører med høy kompetanse og slagkraft, også internasjonalt –En mengde småbedrifter som arbeider i helt lokale markeder –I stor grad SMB-sektor med liten teknologi/innovasjonsprofil Stor samfunnsmessig betydning –Bygninger, bygd infrastruktur og nettverk er grunnlag for all annen aktivitet Betydelig miljøpåvirkning –Både som problemskaper og problemløser

4 Sterk satsing i EU på SMB-sektor 23 millioner SMB-bedrifter i EU står for: 99% av bedriftene 75 mill. jobber 80% av sysselsettingen i enkelte bransjer (bl a BAE) I det 7. rammeprogrammet økes nå satsingen mot SMB-sektor betydelig (>50% mht bevilgninger til forskning og utvikling).

5 ECTP- E uropean C onstruction T echnology P latform www.ectp.org www.ectp-norway.no Europeisk bygg- og anleggsnæring samarbeider om å utvikle næringens posisjon og konkurranseevne generelt og spesielt inn mot EUs 7. rammeprogram

6 Hvorfor må vi være med på ECTP- satsingen? Gjennom ECTP ønsker europeisk BAE-næring å iverksette en felles storsatsing som sikter mot en betydelig utvikling av næringen i løpet av de kommende 5–10 år. Vi inviteres til å være med på denne satsingen. Vi gis mulighet til FoU- finansiering, og, kanskje viktigere – til samarbeid med en lang rekke aktører som har både kompetanse, ideer og ambisjoner for vekst. Det vil være risikabelt å stå utenfor.

7 Norsk byggenæring satser på europeisk forsknings- og utviklingssamarbeid Vi må være en del av et større fellesskap med felles problemstillinger Nettverk med kompetanse og kapasitet Større forsknings- og utviklingsinvesteringer

8 NCTP Vi har her hjemme etablert en nettverksorganisasjon – Norsk teknologiplattform – innenfor BAE-næringen, med forankring i BNL og med sekretariat hos SINTEF Byggforsk. Dette nettverket bygger vi ut for å bidra til at norske bedrifter kommer i posisjon til å bli med i europeiske samarbeidsprosjekter og få denne deltagelsen finansiert gjennom forskningsprogrammene.

9 NCTP - organisasjonen

10 ECTP / NCTP sine fokusområder Undergrunnsanlegg Byer og bygninger Livskvalitet, bærekraftig utvikling Materialer Infrastrukturnett (for transport, vann og avløp, energi, tele, post) Kulturminner Prosesser og IKT

11 Hvem kan søke? Hele byggenæringen, dvs materialprodusenter og -leverandører, entreprenører, byggherrer, rådgivere, arkitekter, universiteter og kunnskapssentra Også bransjeorganisasjoner

12 Hvordan? Ta kontakt med NCTP-sekretariatet www.sintef.no/nctp


Laste ned ppt "Internasjonalt perspektiv Oslo, 20.11.2006 Audun Lågøyr Næringspolitisk direktør Byggenæringens Landsforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google