Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsseminar om Aeronautics i 6RP, 15.01.04 Hvilke muligheter finnes for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i 6RP? Rådgiver Hilde Friedl, EU-kontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsseminar om Aeronautics i 6RP, 15.01.04 Hvilke muligheter finnes for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i 6RP? Rådgiver Hilde Friedl, EU-kontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsseminar om Aeronautics i 6RP, 15.01.04 Hvilke muligheter finnes for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i 6RP? Rådgiver Hilde Friedl, EU-kontoret

2 ”SMB-utfordringen” SMB - kvantitativ definisjon: < 250 ansatte, omsetning < 40 Meuro, balanse < 27 mill. €, < 25 % eid av ”ikke-SMB” SMB - kvalitativ definisjon (vår målgruppe): ”Bedrifter med viten og vilje” og med internasjonalt potensiale Egentlig mål for SME NCP: Å bedre næringslivsdeltagelsen i 6RP

3 Budsjett for SMB-tiltak i FP6 I de tematiske programmene: 15% av budsjettene til SMB, Spesielle SMB-rettede tiltak: CRAFT; ca. 300 mill. € Bransjerettet forskning (Collective research); ca. 100 mill. € Til sammen: ca. 2,1 mrd. €!! 1,7 mrd. €

4 6RP: What’s in it for me? Hva slags prosjektform (instrument)? Hvor i rammeprogrammet? Arbeidsprogram og utlysninger (innhold og form) Samarbeidspartnere (konsortium) Ambisjonsnivå (koordinator eller “menig deltager”?)

5 CRAFT i 6RP Definisjon Begrenset antall SMB fra forskjellige land tildeler FoU- oppdrag til to FoU-utøvere Hvilket som helst felt innen vitenskap og teknologi Budsjett: ca. 300 mill €, individuelle CRAFT- prosjekter mellom 0,5-2 mill € over 1-2 år Ramme Skala

6 CRAFT i 6RP Deltakere Finansiering CRAFT handler om mer enn tilskudd! Gevinst også i bedre forskningsresultater, bedre samarbeidspartnere og internasjonal nettverk, bedre internasjonal markedstilgang Minst 3 SMB fra 2 EU/assos.land FoU-aktører fra 2 EU/assos.land andre bedrifter og sluttbrukere ”Grant to the budget” forskning/innovasjon: < 50% adm. av konsortium: < 100%

7 6RP: Bransjerettet forskning (Collective Research) Definisjon Ramme Skala Forskning utført av forsknings-utøvere på vegne av bransje-foreninger eller grupper på interessante tema for store grupper SMB Hvilket som helst felt innen forskning og teknologi Budsjett: ca.100 mill €, prosjektstørrelse 2-5 mill €, prosjektperiode 2-3 år

8 6RP: Bransjerettet forskning (Collective Research) Deltakere 2 nasj. bransjeforeninger eller 1 europeisk bransjeforening og 2 FoU-utøvere og en SMB kjernegruppe (minst 2 SMB) Totalt: deltagere fra 3 EU-land/ assos. land Finansiering ” Grant to the budget”: dekker faktiske kostnader forskning/innovasjon: <50% adm. av konsortiet < 100%

9 Hvordan oppmuntre til økt SMB deltakelse i 6RP? Spesielle tiltak innen IP og STREP; deltakelse av grupper av SMB evalueringkriteria relatert til SMB målrettede utlysninger innen områder av spes. relevans for SMB mulig å utvide kontrakter for å inkl. nye SMB (”topping up calls”) fleksibilitet til å endre konsortiene SMB-dedikerte og ledede IP (bl.a. innen NMP) AeroSME

10 Arbeidsprogrammet 2004 Neste utlysninger CRAFT: Frist 21. oktober (75 mill. € ) Collective Research: Trinn 1 søknader; frist 6. april 2004, Trinn 2 søknader; frist medio-september 2004 Budsjett; 41 mill. € ETI: Tentativt; Utlysning i mars, frist i april/mai 2004 SSA: frist 6. april 2004. Budsjett: 2 mill. €

11 EU prosjektetableringsstøtte (Innovasjon) Forprosjekt for EU forskningsprosjekt (+ Eureka, BIP) Inntil 50 % av kostnader til partnersøk, etablering av konsortium og konsortiumavtaler, prosjektplan og søknadsproduksjon Maksimalstøtte: - Integrated Project, forprosjekt/EU-søknadNOK 500.000 - Andre instrumenter””NOK 100.000 Ingen søknadsfrister - rask saksbehandling Kan søke: Bedrifter og bransjeorganisasjoner (Collective Research) Krav for utbetaling: Kopi av innsendt EU-søknad og kopi av bekreftelse fra EU på mottatt søknad For mer info kontakt Randi Aarekol Basmadjian (tel. 2203 7048)

12 Foreløpige resultater 6RP 18 % av de innstilte prosjekter i de tematiske områdene har norske deltagere. Norges ”suksessrate” er gj.sn. 25 % - godt over globalt snitt. Imidlertid stor variasjon mellom de tematiske områdene: Best for aeronautics & space og transport, dårligst for NMP og Life Science. God uttelling i SMB-aktivitetene: CRAFT - av 46 prosj. m/ norsk deltagelse får 19 finansiering Collective Research – Av 16 prosj. m/ norsk deltagelse får 5 finansiering

13 Assistanse fra Forskningsrådet Vi holder rede på - aktuelle instrumenter - arbeidsprogram - søknadfrister Vi gir råd og veiledning for hele prosessen - fra utarbeiding av søknader - gjennom kontraktsforhandling med Kommisjonen - til gjennomføring av prosjektet Hva vi IKKE gjør: - utarbeider prosjektsøknader - deltar som part i en kontrakt

14 Nyttige web-sider om 6RP 6RP hjemmeside: http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm SMB-aktiviteter i 6RP: http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm http://sme.cordis.lu/home/index.cfm (SME TechWeb) http://sme.cordis.lu/research/fp6_support.cfm De nye prosjektformene (instrumentene): http://europa.eu.int/comm/research/fp6/networks-ip.html Modellkontrakten: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/working-groups/ model-contract/index_en.html

15 Hvem kan hjelpe og hvor finner jeg info? http://www.forskningsradet.no/eu NCP SME Hilde Friedl, email: hf@rcn.no, tlf. 2203 7367


Laste ned ppt "Informasjonsseminar om Aeronautics i 6RP, 15.01.04 Hvilke muligheter finnes for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i 6RP? Rådgiver Hilde Friedl, EU-kontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google