Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverksmøte FUNNKe 18.juni 2012 Elektronisk meldingsutveksling Forberedelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverksmøte FUNNKe 18.juni 2012 Elektronisk meldingsutveksling Forberedelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverksmøte FUNNKe 18.juni 2012 Elektronisk meldingsutveksling Forberedelser

2 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Internt i kommunen Forankring på høyeste nivå Sett av nok ressurser –Tid, penger, ansvarlige personer –Prosjektleder må kjenne alle deler av organisasjonen –IT-avdelingen helt sentral, særlig i starten –Helsefagpersoner – internt fagmiljø –Nettverk av ressurspersoner (FUNNKe i Nord)

3 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Tjenester og tilganger Hvem skal sende og behandle innkommende meldinger? Hvem skal ha lesetilgang til meldingene? Hvem skal overvåke meldingstrafikken? Hvem skal ha tilgang til de ulike tjenestebaserte adressene? –Sykepleiertjenesten, pleie og omsorg –Saksbehandlertjenesten, pleie, omsorg, rehab –Legetjenesten, pleie og omsorg –Psykisk kommunehelsetjeneste Avvikshåndtering

4 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Samarbeidspartnere Hvordan få fastlegene med? –Vis respekt og ydmykhet for deres arbeid (få personer, mange funksjoner) –Etabler gode samarbeidsarenaer og bruk disse bevisst (samarbeidsutvalg, allmennlegeforum, samarbeidsmøter, lunsjmøter, informasjonsbrev) –Alle eller ingen  overlat overtalelsene til dem selv –Helsesekretærene er viktig!

5 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Samarbeidspartnere Hvordan få med sykehusene? –Sørg for å holde orden i eget hus først  Vedlikeholds-rutiner –Økt volum i meldingsutvekslingen når sykehusene kommer med  krever gode rutiner for håndtering –Meldingsovervåkning –Overordnete tjenesteavtaler som regulerer forpliktelser og håndtering  må implementeres ut til ytterste ledd  krevende prosess

6 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Elektroniske meldinger i Profil Meldingen legger seg i pasientens journal etter behandling ut av innboks For å ha tilgang til meldingene: –Må ha tilgang til pasientens journal –Må være autorisert for elektroniske meldinger –Må være autorisert for tjenesteadressen (dersom meldingen er sendt til tjenesteadresse) Hver enhet/avd har meldingsansvarlige

7 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Oversikt over meldingene i den enkeltes pasientjournal

8 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Elektroniske meldinger i Profil Mulige meldingstyper:

9 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Meldingsansvarlige Overordnet ansvar for meldingsovervåkning Kontaktperson inn/ut av avdelinga (enheten) Avvikshåndtering – oppfølging Oppfølging av meldinger som ikke er ferdigbehandlet Opplæringsansvarlig (sammen med prosjektleder) Ansvarlig for å implementere retningslinjene/ rutinene lokalt

10 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Opplæring Enkel funksjonalitet å lære seg hvis man kan bruke pasientjournalen fra før Opplæring i små grupper på max 3-4 personer fungerte best hos oss.

11 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Utfordringer Adressering Oppdateringer/oppgraderinger i de ulike systemene – snakker de sammen etterpå? Største utfordring: leverandørenes framdrift/portefølje.. –Ingen myndighet over deres prioriteringer –Ingen reelle sanksjonsmuligheter

12 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Utfordringer Kritisk suksessfaktor  stabile systemer som helsepersonellet stoler på –Avhengig av til enhver tid oppetid/tilgjengelighet Kritisk suksessfaktor  drifting av de elektroniske systemene og gode systemer for meldingsovervåkning, avvikshåndtering og oppfølging.

13 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Gevinster Elektronisk kommunikasjon –kommet for å bli  del av utviklingen Går raskere –forberede oss til møte med pasienten + raskere behandling Kvalitetsmessig forbedring Helsearbeiderne blir mer motiverte for å bruke EPJ  viktig å holde info oppdatert!

14 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Tilbakemeldinger fra PLO og fastleger: Enkelt å bruke Sikrere dialog mellom fastlege og PLO Bedre samhandling mellom fastlege og PLO Enklere å få kontakt Alt er dokumentert i pasientens journal Mindre tid i telefonen Særlige fordeler med samarbeid rundt kronikere: –INR  marevandosering –Blodsukker  insulindosering Kommer ikke som et tillegg, men en erstatning

15 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Mine erfaringer som prosjektleder: De ansatte er ivrige etter å lære De ser nytten av meldingsutvekslingen Lite feil etter at meldingsutvekslingen kom i gang Overvåking av meldingstrafikken daglig Oppfølging av de ansatte er viktig i oppstartsfasen Nye rutiner må på plass, kan være en krevende prosess! VIKTIG! Oppdatering av pasientopplysninger som ligger i Profil MÅ gjøres fortløpende: Diagnoser, fastlege, medisiner o.l

16 Kontaktinfo: Mona Pedersen Tlf 77 88 32 38 / 47 48 22 07 Epost: mona.pedersen@lenvik.kommune.nomona.pedersen@lenvik.kommune.no


Laste ned ppt "Nettverksmøte FUNNKe 18.juni 2012 Elektronisk meldingsutveksling Forberedelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google