Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 TEMA: FAGSKOLEN SOM KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE  I hvilken grad er fagskoleutdanning kjent for arbeidslivet (arbeidsgivere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " TEMA: FAGSKOLEN SOM KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE  I hvilken grad er fagskoleutdanning kjent for arbeidslivet (arbeidsgivere."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  TEMA: FAGSKOLEN SOM KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE  I hvilken grad er fagskoleutdanning kjent for arbeidslivet (arbeidsgivere og medarbeidere)?  På hvilke fagområder i helse- og omsorgstjenestene har satsingen på fagskoleutdanning gitt gode resultater?  Er utdanningenes innhold og gjennomføring godt tilpasset arbeidslivets behov?  I hvilken grad har fagskoletilbudet en faglig bredde som dekker helse- og omsorgstjenestenes ulike behov?  Hvilke hindringer opplever arbeidslivet (arbeidsgiversiden) som ønsker å rekruttere fagskoleutdannede?  Hvilke hindringer opplever søkere som ønsker å ta fagskoleutdanning?  Hvordan kan myndighetene og partene i arbeidslivet øke interessen for fagskoleutdanning i arbeidslivet?

3 Hvilket utbytte kan arbeidsgiver i den kommunale helse- og omsorgstjenesten få av fagskole som videreutdanningstilbud, og hvilke betingelser ligger til grunn for dette?

4  Våre fremgangsmåter  Våre funn 1. Hvordan kan ansattes utviklede kompetanse være et utbytte for arbeidsgiver? 2. Hvordan kan arbeidsplassen som helhet dra nytte av fagskoleutdanning? 3. Hvordan kan fagskolen bidra til å oppnå målene i helse- og omsorgssektoren? 4. Hvilke betingelser ligger til grunn for at arbeidsgiver får utbytte?  Tiltak og refleksjoner: Hva nå?

5 Kilde: psykiskhelsearbeid.no Kvalitativ metode Personlige intervju Telefonintervju Fokusgruppe Gjennomgang av dokumenter

6  Kunnskaper (teori)  Ferdigheter  Mer faglig tyngde  Økt refleksjon  Trygghet  Jobbrelaterte holdninger:  Økt motivasjon  Engasjement  Selvrefererende holdninger  Mestringsfølelse  Tilegnelse av kompetanse  Utnyttelse av kompetanse

7  Praksis på egen arbeidsplass  Organisasjonslæring  Arbeidsstokken mer stabil  Omdømmebygging  Smitteeffekt  Trygghet og varsling

8  Signaler til arbeidsgiver  Bidrar til samhandlings- reformens målsetninger  Holdningsendring i sektoren

9 1. Engasjement og initiativtaking a) Ildsjeler 2. Lydhørhet a) Bevisst kundeforholdet 3. Samarbeid og kommunikasjon a) Aktører i samspill b) Mangel på informasjon 4. Tilrettelegging a) Økonomisk og administrativt 5. Støtte og motivasjon a) Mangel på informasjon og korte frister

10  Formidle og markedsføre  Bevisst det potensielle utbyttet  Uvitenhet om hva fagskolen er (også blant dem det virkelig gjelder)  Effektive kampanjer som virker interessevekkende  Danne formaliserte fora  Lokalt  Nasjonalt  Gjøre det enkelt


Laste ned ppt " TEMA: FAGSKOLEN SOM KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE  I hvilken grad er fagskoleutdanning kjent for arbeidslivet (arbeidsgivere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google