Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN v/ seksjonsledende sykepleier Eli Wang og avdelingsleder Liv-Inger Ernstsen, operasjonsavdelingen UNN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN v/ seksjonsledende sykepleier Eli Wang og avdelingsleder Liv-Inger Ernstsen, operasjonsavdelingen UNN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN v/ seksjonsledende sykepleier Eli Wang og avdelingsleder Liv-Inger Ernstsen, operasjonsavdelingen UNN 31. oktober 2006

2 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN Bakgrunn for oppstart:  Organisering UNNs assistentgruppe  Rekrutteringsvansker  Stort sykefravær  Svekket yrkesstolthet  Svekket motivasjon og identitet  Ønske om kompetanseheving og formell kompetanse  Begrenset fleksibilitet i staben

3 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN Før oppstart:  Introduksjon for nyansatte  Internundervisning  Intern opplæring

4 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN Tiltak:  Kontaktet Opus  Mulighet for eget fagbrev?  Videreutdanning for renholdsoperatører?  Læreplangruppe  Oppstart fagbrev

5 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN Pilotklasse 1:  Oppstart mars 2003  13 studenter  Deltidsstudie  Eksamen avlagt desember 2004

6 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1 Læreplanen:  5 moduler  Praksis og teori i alle modulene  Veiledere

7 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1 1.Mikrobiologi, hygiene og renhold:  Mikrobiologi  Sykehushygiene  Spesialrenhold  Fysisk utforming relatert til hygiene  Ventilasjon  Kvalitetssikring  Renholdsledelse  4 uker teori, 4 uker praksis

8 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1 2.Kommunikasjon:  Kjennskap til spesialavdeling og pasient  Kommunikasjon med pasient, pårørende, kolleger og andre yrkesgrupper  Menneskesyn, etikk og holdninger  Lover og forskrifter  3 uker teori, 4 uker praksis

9 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1 3.Sterilisering:  Sterilforsyning  Steriliseringsmetoder  Steriliseringskontroll  Pakkemateriale  Håndtering og lagring av sterilt utstyr  Lagerhold  2 uker teori, 4 uker praksis

10 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1 4.Utstyr og instrumenter:  Anestesiformer  Anestesiutstyr  Kirurgiske instrumenter  Materiallære  Renhold og kontroll av utstyr og instrumenter  4 uker teori, 10 uker praksis 5.Tverrfaglig fordypningsoppgave:  Eksamensmodul. Fordypningsoppgave med utgangspunkt i videreutdanningens mål  Muntlig eksaminasjon  3 uker

11 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN Gjennomføring:  Stor glød og positivitet!  Studietid deltakelse teoriundervisning studiedager/lesedager  Praksis – egen og andre avdelinger student - arbeidstaker  Veiledningskompetanse faglig pedagogisk

12 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN Effekter - faglige:  Økt bevissthet generelt at renhold eget fag  Økt breddekompetanse  Økt innsikt i og forståelse for andre yrkesgrupper, arbeids- og ansvarsområder  Økt pasientfokus  Klar fagidentitet  Bedre renhold! nye og bedre prosedyrer kunnskap og kompetanse - vurderinger

13 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN Effekter – arbeidsmiljø:  Økt trygghet, sikkerhet - mestring, fagidentitet, yrkesstolthet  Bedre kommunikasjon om og for pasienten  Aktive og engasjerte medarbeidere – assistentenes kompetanse synlig – de er ressurspersoner  Deler kunnskap – gen. kompetanseheving – sosiale effekter

14 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN Effekter – driftsmessige:  Økt fleksibilitet i personalgruppa  Bedre vedlikehold av utstyr og instrument – god økonomi!  Engasjert personale  Redusert sykefravær (gen. og spes.)

15 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 2 Bakgrunn:  Ønsket en større utprøving  Utprøving i andre deler av helsevesenet  Er det behov for en slik utdanning?  Søkermengde?  Praktisk gjennomføring

16 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse II Gjennomføring:  Interesse/søkere  Informasjonsmøter  Tilrettelegging fra arbeidsgiver  Økonomi for studentene  Kjøreplan for utdanningsforløpet

17 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse II Læreplanen:  Revidert  Tilpasset kommunehelsetjenesten  4 moduler, teori og praksis i alle modulene  Oppstart  Ferdig til påske 2007

18 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse II  Modul 1, Hygiene og mikrobiologi  Modul 2, Sterilisering  Modul 3, Instrumenter og utstyr  Modul 4, eksamensmodulen

19 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse II  Sykehjemspraksis Renhold Utstyr og instrumenter Erfaringer så langt Evaluering fra sykehjem

20 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN Framover:  Viktig og nødvendig utdanning  Renhold eget fag – ikke sykepleie el. tannpleie el. …  Annet spesialutdannet personale – egne/andre oppgaver  Veiledningskompetanse  Litteratur!


Laste ned ppt "Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN v/ seksjonsledende sykepleier Eli Wang og avdelingsleder Liv-Inger Ernstsen, operasjonsavdelingen UNN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google