Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
seksjonsledende sykepleier Eli Wang og avdelingsleder Liv-Inger Ernstsen, operasjonsavdelingen UNN 31. oktober 2006

2 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
Bakgrunn for oppstart: Organisering UNNs assistentgruppe Rekrutteringsvansker Stort sykefravær Svekket yrkesstolthet Svekket motivasjon og identitet Ønske om kompetanseheving og formell kompetanse Begrenset fleksibilitet i staben

3 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
Før oppstart: Introduksjon for nyansatte Internundervisning Intern opplæring

4 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
Tiltak: Kontaktet Opus Mulighet for eget fagbrev? Videreutdanning for renholdsoperatører? Læreplangruppe Oppstart fagbrev

5 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
Pilotklasse 1: Oppstart mars 2003 13 studenter Deltidsstudie Eksamen avlagt desember 2004

6 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1
Læreplanen: 5 moduler Praksis og teori i alle modulene Veiledere

7 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1
1.Mikrobiologi, hygiene og renhold: Mikrobiologi Sykehushygiene Spesialrenhold Fysisk utforming relatert til hygiene Ventilasjon Kvalitetssikring Renholdsledelse 4 uker teori, 4 uker praksis

8 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1
2.Kommunikasjon: Kjennskap til spesialavdeling og pasient Kommunikasjon med pasient, pårørende, kolleger og andre yrkesgrupper Menneskesyn, etikk og holdninger Lover og forskrifter 3 uker teori, 4 uker praksis

9 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1
3.Sterilisering: Sterilforsyning Steriliseringsmetoder Steriliseringskontroll Pakkemateriale Håndtering og lagring av sterilt utstyr Lagerhold 2 uker teori, 4 uker praksis

10 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 1
4.Utstyr og instrumenter: Anestesiformer Anestesiutstyr Kirurgiske instrumenter Materiallære Renhold og kontroll av utstyr og instrumenter 4 uker teori, 10 uker praksis 5.Tverrfaglig fordypningsoppgave: Eksamensmodul. Fordypningsoppgave med utgangspunkt i videreutdanningens mål Muntlig eksaminasjon 3 uker

11 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
Gjennomføring: Stor glød og positivitet! Studietid deltakelse teoriundervisning studiedager/lesedager Praksis – egen og andre avdelinger student - arbeidstaker Veiledningskompetanse faglig pedagogisk

12 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
Effekter - faglige: Økt bevissthet generelt at renhold eget fag Økt breddekompetanse Økt innsikt i og forståelse for andre yrkesgrupper, arbeids- og ansvarsområder Økt pasientfokus Klar fagidentitet Bedre renhold! nye og bedre prosedyrer kunnskap og kompetanse - vurderinger

13 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
Effekter – arbeidsmiljø: Økt trygghet, sikkerhet - mestring, fagidentitet, yrkesstolthet Bedre kommunikasjon om og for pasienten Aktive og engasjerte medarbeidere – assistentenes kompetanse synlig – de er ressurspersoner Deler kunnskap – gen. kompetanseheving – sosiale effekter

14 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
Effekter – driftsmessige: Økt fleksibilitet i personalgruppa Bedre vedlikehold av utstyr og instrument – god økonomi! Engasjert personale Redusert sykefravær (gen. og spes.)

15 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse 2
Bakgrunn: Ønsket en større utprøving Utprøving i andre deler av helsevesenet Er det behov for en slik utdanning? Søkermengde? Praktisk gjennomføring

16 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse II
Gjennomføring: Interesse/søkere Informasjonsmøter Tilrettelegging fra arbeidsgiver Økonomi for studentene Kjøreplan for utdanningsforløpet

17 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse II
Læreplanen: Revidert Tilpasset kommunehelsetjenesten 4 moduler, teori og praksis i alle modulene Oppstart Ferdig til påske 2007

18 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse II
Modul 1, Hygiene og mikrobiologi Modul 2, Sterilisering Modul 3, Instrumenter og utstyr Modul 4, eksamensmodulen

19 Videreutdanning i spesialrenhold Pilotklasse II
Sykehjemspraksis Renhold Utstyr og instrumenter Erfaringer så langt Evaluering fra sykehjem

20 Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN
Framover: Viktig og nødvendig utdanning Renhold eget fag – ikke sykepleie el. tannpleie el. … Annet spesialutdannet personale – egne/andre oppgaver Veiledningskompetanse Litteratur!


Laste ned ppt "Videreutdanning i spesialrenhold Erfaringer fra UNN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google