Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Med hodet over vannet…” ”Med hodet over vannet…” Opplevelse av brukermedvirkning Opplevelse av brukermedvirkning hos pasienter med kronisk obstruktiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Med hodet over vannet…” ”Med hodet over vannet…” Opplevelse av brukermedvirkning Opplevelse av brukermedvirkning hos pasienter med kronisk obstruktiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Med hodet over vannet…” ”Med hodet over vannet…” Opplevelse av brukermedvirkning Opplevelse av brukermedvirkning hos pasienter med kronisk obstruktiv hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) Bente Bjørsland Høgskolelektor, Høgskolen i Hedmark, Elverum Høgskolelektor, Høgskolen i Hedmark, Elverum 1

2 BAKGRUNN BAKGRUNN Brukermedvirkning i praksis – en realitet? Brukermedvirkning i praksis – en realitet? Medvirkning en lovpålagt rettighet Medvirkning en lovpålagt rettighet Endret pasient- og profesjonsrolle? Endret pasient- og profesjonsrolle? Alvorlig pustebesvær kan gi angst og ta fra pasienten kontroll over eget liv Alvorlig pustebesvær kan gi angst og ta fra pasienten kontroll over eget liv Lang erfaring og interesse for pasienter med kols Lang erfaring og interesse for pasienter med kols 2

3 Hensikt og forskningsspørsmål Hensikt og forskningsspørsmål Belyse hvordan pasientene opplevde medvirkning ved egen helsehjelp Belyse hvordan pasientene opplevde medvirkning ved egen helsehjelp Hvilke faktorer fremmer brukermedvirkning? Hvilke faktorer fremmer brukermedvirkning? Hvilke faktorer hemmer brukermedvirkning? Hvilke faktorer hemmer brukermedvirkning? 3

4 Metode Metode Utvalg Utvalg Informantene Informantene Kvalitativ metode Kvalitativ metode intervju intervju innholdsanalyse innholdsanalyse 4

5 FUNN FUNN Faktorer hos informantene som fremmer medvirkning Faktorer hos informantene som fremmer medvirkning Vet hva de trenger og uttrykker det tydelig Vet hva de trenger og uttrykker det tydelig Er bevisst betydningen av egen erfaring og kunnskap Er bevisst betydningen av egen erfaring og kunnskap Har egenbehandlingsplan Har egenbehandlingsplan 5

6 FUNN FUNN Faktorer hos sykepleier som fremmer medvirkning Faktorer hos sykepleier som fremmer medvirkning Viser empati, imøtekommenhet og respekt Viser empati, imøtekommenhet og respekt Gir av sin tid og viser forståelse Gir av sin tid og viser forståelse Sykepleier er kjent Sykepleier er kjent 6

7 FUNN FUNN Faktorer hos informantene som hemmer medvirkning Faktorer hos informantene som hemmer medvirkning Er tungpust og kraftløs Er tungpust og kraftløs Har lav tiltro til egen erfaring og kunnskap Har lav tiltro til egen erfaring og kunnskap 7

8 FUNN FUNN Faktorer hos sykepleier som hemmer medvirkning Faktorer hos sykepleier som hemmer medvirkning Tviler på informantenes utsagn Tviler på informantenes utsagn Egen kunnskap er mer verdt Egen kunnskap er mer verdt For travelt opptatt For travelt opptatt 8

9 DISKUSJON DISKUSJON Brukermedvirkning fremmes når pasienten får formidlet sine behov og beslutninger kan tas på bakgrunn av dette Brukermedvirkning fremmes når pasienten får formidlet sine behov og beslutninger kan tas på bakgrunn av dette..og når han mottar nødvendig omsorg og deltar i planleggingen av egen helsehjelp..og når han mottar nødvendig omsorg og deltar i planleggingen av egen helsehjelp..kan starte egenbehandling og opplever kontroll..kan starte egenbehandling og opplever kontroll Ikke-medvirkning skjer når pasienten får lite informasjon og respekt, og opplever at han er til bry Ikke-medvirkning skjer når pasienten får lite informasjon og respekt, og opplever at han er til bry 9

10 DISKUSJON DISKUSJON Reell brukermedvirkning oppnås når sykepleier selv er bemyndiget Reell brukermedvirkning oppnås når sykepleier selv er bemyndiget..når sykepleier deler av sin kunnskap og oppretter partnerskap med pasienten..når sykepleier deler av sin kunnskap og oppretter partnerskap med pasienten..ser pasienten som ekspert på sitt liv og sin sykdom og lytter til ham..ser pasienten som ekspert på sitt liv og sin sykdom og lytter til ham Ikke-medvirkning skjer når sykepleier stiller lukkede spørsmål og er mer opptatt av praktiske gjøremål enn å snakke med pasienten Ikke-medvirkning skjer når sykepleier stiller lukkede spørsmål og er mer opptatt av praktiske gjøremål enn å snakke med pasienten 10

11 KONKLUSJON Pasientene medvirket ofte mer på tross av enn på grunn av… Pasientene medvirket ofte mer på tross av enn på grunn av… Hindringer for opplevelse av brukermedvirkning lå både hos sykepleier og hos pasientene selv Hindringer for opplevelse av brukermedvirkning lå både hos sykepleier og hos pasientene selv Bevissthet om hva som virket fremmende på egen deltakelse var pasientene tydelige på Bevissthet om hva som virket fremmende på egen deltakelse var pasientene tydelige på Sykepleierne burde også vært intervjuet Sykepleierne burde også vært intervjuet 11


Laste ned ppt "”Med hodet over vannet…” ”Med hodet over vannet…” Opplevelse av brukermedvirkning Opplevelse av brukermedvirkning hos pasienter med kronisk obstruktiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google