Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Erfaringer fra skoleeier (Trondheim kommune) Rapporter fra/samtaler med skoleledere Hva lærerne rapporterer PPU−studentenes FoU-arbeid Vurdering for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Erfaringer fra skoleeier (Trondheim kommune) Rapporter fra/samtaler med skoleledere Hva lærerne rapporterer PPU−studentenes FoU-arbeid Vurdering for."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Erfaringer fra skoleeier (Trondheim kommune) Rapporter fra/samtaler med skoleledere Hva lærerne rapporterer PPU−studentenes FoU-arbeid Vurdering for læring

2 2 Satsning på vurdering for læring – innspill fra NTNU Tema for Forsknings- og utviklingsarbeid (FOU) ved PLU 2007: Selvvalgt tema 2008: Tilpasset opplæring 2009: Vurdering for læring 2010: Vurdering for læring

3 3 FoU-konferansen 2010 109 presentasjoner av knapt 250 PPU- og FPPU- studenter og studenter i NTNUs lektorutdanning (5- årig lærerutdanning) Hver sesjon har en leder (fra PLU) 20 min. presentasjon 10 min. kommentarer og spørsmål fra opponenter (og øvrige tilhørere)

4 4 Læringsmål Økt forståelse for og kunnskap om prinsipper for elevvurdering og dokumentasjon av elevvurdering, samt innføring i teoretisk grunnlag for vurdering av læring og for læring. Økt forståelse for og kunnskap om FOU-arbeid, samt kompetanse i å gjennomføre et systematisk FOU-arbeid knyttet til praksisfeltet.

5 5 Kriterier for FOU-oppgaven Prosjektrapporten må innfri følgende: Situasjonsbeskrivelse (kontekst) Målsetting og teoretisk forankring av tema Problemformulering Metodisk tilnærming (datainnsamling og analytisk tilnærming) Resultater (data og analyse ved hjelp av teori) Avsluttende diskusjon Utviklingsdimensjon (pedagogiske og didaktiske konsekvenser)

6 6 Overordnet mål Prosjektet skal gi lærerstudentene forsknings- og utviklingskompetanse knyttet til undervisning og elevenes læring og sosialisering ved å bygge på et teoretisk grunnlag og forskningsmessige datainnsamlingsmetoder og analyseredskaper. Denne kompetansen danner grunnlaget for utvikling av den enkelte lærers praksis og praksisteori, samt utvikling av skolen i sin helhet. Prosjektet skal samtidig gi studentene kompetanse innen teamsamarbeid, som blir stadig viktigere for lærerens arbeid i skolen. En sentral side ved denne kompetansen vil være å få innsikt i sin egen rolle: forstå hvordan egen atferd påvirker gruppa og hvordan en selv blir påvirket.


Laste ned ppt "1 Erfaringer fra skoleeier (Trondheim kommune) Rapporter fra/samtaler med skoleledere Hva lærerne rapporterer PPU−studentenes FoU-arbeid Vurdering for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google