Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyutdannet lærer – ressurs eller reservedel? Elisabeth Udnes Johannessen Lektorutdanning i språk og samfunnsfag ved UIT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyutdannet lærer – ressurs eller reservedel? Elisabeth Udnes Johannessen Lektorutdanning i språk og samfunnsfag ved UIT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyutdannet lærer – ressurs eller reservedel? Elisabeth Udnes Johannessen Lektorutdanning i språk og samfunnsfag ved UIT

2 Mitt møte med lektorutdanninga • Oppfølging • Omsorg • Engasjement • Faglig utbytte • Fleksibilitet • Velfungerende ”reserveløsninger” • Teori i praksis

3 Blir jeg en ressurs eller en reservedel? • Ressurs • Ny kunnskap basert på nyeste forskning • Oppgraderer skolemaskineriet med flere hestekrefter • Åpne for nye ideer, metoder og skoleutvikling • Reservedel • ”Sånn gjør vi det her (og sånn har det alltid vært!).” • Erstatter en del i et gammelt maskineri eller treskeverk • Samme gamle tralten

4 Nyutdannet – hva nå? • Studenten skal kunne vurdere og utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse, både faglig, didaktisk og organisatorisk Er det rom for dette? JA (ressurs)NEI (reservedel)

5 Studenten • skal kunne bidra til profesjonelt lærerfellesskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform Åpenhet rundt skoleutvikling? JA (ressurs)NEI (reservedel)

6 Studenten • skal inneha en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole Hva er fremtidens skole?

7

8 Hva er fremtidens min fremtidige skole? Rom for å sette teori ut i praksis? Blir jeg hørt? Meningsatlet eller veggpryd? Samarbeider de på team/trinn? Følger og håndhever de ordensreglementet? Jobbes det aktivt med skolemiljøet? Er elevene i fokus? Handlingskraft eller handlingsvegring i ledelsen?

9 Praksissjokket • Min definisjon: når en går inn i læreryrket og bastant forventer at skolen (sam)arbeider og fungerer slik vi har lært på studiet, da disse metodene og strategiene er forankret i forskning, og som det er bevist at skaper et godt psykososialt skole- og læringsmiljø for elever og ansatte

10 Mine praksissjokk • Ingen tilrettelegging for teamsamarbeid/fagsamarbeid • Oppvarmet svømmebasseng – utdaterte læreverk • Inspektør som lar elever bryte ordensreglene • Bare kvinnelige lærere (flukten fra hønsegården) • Ingen pedagogisk plattform, ordensregler, anti- mobbeplan eller trivselsprogram • Rektor satte stopp for bekymringsmelding til barnevernet

11 Utdanner dere ressurser eller reservedeler? • Fremtidens skole • Engasjement i egen utdanning? • Rom for (kritiske) spørsmål og debatt? • Lærerstudentene – fremtidens skole? • Studentinkludering • Hvilke krav stiller dere til studentene? – Oppmøte – Faglig tyngde – Frister – Engasjement, innsats og aktivitet


Laste ned ppt "Nyutdannet lærer – ressurs eller reservedel? Elisabeth Udnes Johannessen Lektorutdanning i språk og samfunnsfag ved UIT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google