Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fleksibel Yrkesfaglærerutdanning Erfaringer fra PIL-prosjektet, 2009-2012 Grete Haaland - 23.08.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fleksibel Yrkesfaglærerutdanning Erfaringer fra PIL-prosjektet, 2009-2012 Grete Haaland - 23.08.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fleksibel Yrkesfaglærerutdanning Erfaringer fra PIL-prosjektet, 2009-2012 Grete Haaland - 23.08.2011

2 — Studentene — Realkompetansevurdering — Organisering — Fagene — Samlingene — Emnene — Vurdering av lærerkompetansen — Dokumentasjon av lærerkompetansen Grete Haaland - 23.08.2011

3 Hensikt 1.Profesjonsutdanning; Mer praksisbasert og virkelighetsnær lærer- og videreutdanning, basert på skolens/ bedriftens virksomhet og den enkelte students realkompetanse 2.Utvikling av god hverdagsdokumentasjon på fagarbeid og yrkesfaglærer-/ instruktørarbeid Grete Haaland - 23.08.2011

4 Studentene - Målgruppe — Yrkesfaglærere i ulike yrkesfaglige utdanningsprogram, som ikke har fullverdig formell lærerutdanning. Disse lærerne mangler hele yrkesfaglærferutdanningen (YFL), Praktisk pedagogisk utdanning og/eller yrkesteoretisk del av yrkesfaglærerutdanningen. — Yrkesfaglærere som har PPU og teknisk fagskole eller tilsvarende, som ønsker å ta en bachelorgrad. (Gjelder for siste halvdel av studiet) — Instruktører i bedrift, som har behov for kompetanseheving (fra høsten 2011) — YFL= yrkesfaglærerutdanningen som er for dem som mangler både yrkesteoretisk utdanning og PPU

5 Studentenes læreforutsetninger — Klassen bestod av 48 studenter; 17 på BA, 18 på elektro og 13 på TP. — Mange av studentene var dårlig studieforberedte, lite motiverte og var delvis pålagt av sin arbeidsgiver å gjennomføre studiet. Noen hadde fått beskjed om å gjennomføre studiet nå for å unngå at stillingen dere ble lyst ut. Det var lenge siden de fleste hadde studert, men alle hadde fra ett til femten års yrkespraksis. Alderen på studentene var fra 30-65 år. Grete Haaland - 23.08.2011

6 Realkompetansevurderingen — Vurdering av studentenes realkompetanse i forhold til rammeplanens mål i alle de fire fagene — Utvikling av prinsipper for realkompetansevurdering http://www.fiff.no/fou/Default.aspx?did=7678306 http://www.fiff.no/fou/Default.aspx?did=7678306 — Vurdert av klasselærer og to kvalifiserte fagpersoner Grete Haaland - 23.08.2011

7 Organisering — Fagforum — Lærerteam — Lokale og sentrale samlinger — Studiets varighet avhenger av studentenes realkompetanse Grete Haaland - 23.08.2011

8 Fagene — Fagene – konkretisert i kompetansemål: http://www.fiff.no/fou/Default.aspx?did=7772937 http://www.fiff.no/fou/Default.aspx?did=7772937 — Samlingene — Emnene — Vurdering av lærerkompetansen — Dokumentasjon av lærerkompetansen Grete Haaland - 23.08.2011

9 Yrkesdidaktisk tilnærming — Forankring i yrkesutøvelsen som fagarbeider (målet med yrkesopplæringen for elevene) og yrkesutøvelsen som yrkesfaglærer Grete Haaland - 23.08.2011

10 Fagene — Yrkesfaglærerens/ instruktørens yrkespedagogiske hverdagsaktiviteter bestemmer innholdet i fagene Grete Haaland - 23.08.2011

11 Samlingene — Tverrfaglige samlinger — Faglige samlinger (Yped/Ydid/Yfag) — Lokale samlinger Grete Haaland - 23.08.2011

12 Emnene — Innbefatter oppgaver, yrkespedagogisk praksis og yrkesfaglig praksis — Vurdering av lærerkompetansen gjennom læreraktiviteter: i praksis og gjennom hverdagsdokumentasjon. Se eks: http://www.fiff.no/fou/Default.aspx?did=10840314 http://www.fiff.no/fou/Default.aspx?did=10840314 — Dokumentasjon av lærerkompetansen gjennom hverdagsdokumentasjon Grete Haaland - 23.08.2011

13 Dokumentasjon av lærerkompetansen Grete Haaland - 23.08.2011 Bruk og utvikling av hverdagsdokumentasjon har flere mål, blant annet: — Gi praksisveilederen bedre innsikt i læringsarbeidet, som grunnlag for veiledning og vurdering av lærerstudentens arbeid — Studenten får utviklet kompetanse i dokumentasjon som han har behov for i sin lærerhverdag (– ikke bare rapporter og artikler) — Spare tid på dokumentasjon — Gi hiak bedre innsikt i praksisveilederens og studentens arbeid, som grunnlag for samarbeid og videreutvikling — Gi hiak bedre grunnlag for vurdering av studentens lærerkompetanse

14 Tanker om fremtidig Yrkesfaglærerutdanning — Kompetansebeskrivelsen og kompetansemålene bør omhandle lærernes yrkesutøvelse i de tre målområdene/ arbeidsområdene. (Mye frustrasjon rundt dagens mange inndelinger!) — Realkompetansevurdering må ligge til grunn for studentenes individuelle planer for studiet — Målgruppen må innbefatte alle aktører i yrkesopplæringen — Yrkesfaglærerens arbeid i organisasjonen og i et samfunnsperspektiv bør tydeliggjøres — En plan som kan konkretiseres for YFL, PPU og videreutdanning. Klare føringer for tverrfaglighet og realkompetansevurdering i rammeplanen! Presentasjonens tittel 05.07.2014


Laste ned ppt "Fleksibel Yrkesfaglærerutdanning Erfaringer fra PIL-prosjektet, 2009-2012 Grete Haaland - 23.08.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google