Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fleksibel Yrkesfaglærerutdanning Erfaringer fra PIL-prosjektet, 2009-2012 Grete Haaland - 23.08.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fleksibel Yrkesfaglærerutdanning Erfaringer fra PIL-prosjektet, 2009-2012 Grete Haaland - 23.08.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fleksibel Yrkesfaglærerutdanning Erfaringer fra PIL-prosjektet, Grete Haaland

2 — Studentene — Realkompetansevurdering — Organisering — Fagene — Samlingene — Emnene — Vurdering av lærerkompetansen — Dokumentasjon av lærerkompetansen Grete Haaland

3 Hensikt 1.Profesjonsutdanning; Mer praksisbasert og virkelighetsnær lærer- og videreutdanning, basert på skolens/ bedriftens virksomhet og den enkelte students realkompetanse 2.Utvikling av god hverdagsdokumentasjon på fagarbeid og yrkesfaglærer-/ instruktørarbeid Grete Haaland

4 Studentene - Målgruppe — Yrkesfaglærere i ulike yrkesfaglige utdanningsprogram, som ikke har fullverdig formell lærerutdanning. Disse lærerne mangler hele yrkesfaglærferutdanningen (YFL), Praktisk pedagogisk utdanning og/eller yrkesteoretisk del av yrkesfaglærerutdanningen. — Yrkesfaglærere som har PPU og teknisk fagskole eller tilsvarende, som ønsker å ta en bachelorgrad. (Gjelder for siste halvdel av studiet) — Instruktører i bedrift, som har behov for kompetanseheving (fra høsten 2011) — YFL= yrkesfaglærerutdanningen som er for dem som mangler både yrkesteoretisk utdanning og PPU

5 Studentenes læreforutsetninger — Klassen bestod av 48 studenter; 17 på BA, 18 på elektro og 13 på TP. — Mange av studentene var dårlig studieforberedte, lite motiverte og var delvis pålagt av sin arbeidsgiver å gjennomføre studiet. Noen hadde fått beskjed om å gjennomføre studiet nå for å unngå at stillingen dere ble lyst ut. Det var lenge siden de fleste hadde studert, men alle hadde fra ett til femten års yrkespraksis. Alderen på studentene var fra år. Grete Haaland

6 Realkompetansevurderingen — Vurdering av studentenes realkompetanse i forhold til rammeplanens mål i alle de fire fagene — Utvikling av prinsipper for realkompetansevurdering — Vurdert av klasselærer og to kvalifiserte fagpersoner Grete Haaland

7 Organisering — Fagforum — Lærerteam — Lokale og sentrale samlinger — Studiets varighet avhenger av studentenes realkompetanse Grete Haaland

8 Fagene — Fagene – konkretisert i kompetansemål: — Samlingene — Emnene — Vurdering av lærerkompetansen — Dokumentasjon av lærerkompetansen Grete Haaland

9 Yrkesdidaktisk tilnærming — Forankring i yrkesutøvelsen som fagarbeider (målet med yrkesopplæringen for elevene) og yrkesutøvelsen som yrkesfaglærer Grete Haaland

10 Fagene — Yrkesfaglærerens/ instruktørens yrkespedagogiske hverdagsaktiviteter bestemmer innholdet i fagene Grete Haaland

11 Samlingene — Tverrfaglige samlinger — Faglige samlinger (Yped/Ydid/Yfag) — Lokale samlinger Grete Haaland

12 Emnene — Innbefatter oppgaver, yrkespedagogisk praksis og yrkesfaglig praksis — Vurdering av lærerkompetansen gjennom læreraktiviteter: i praksis og gjennom hverdagsdokumentasjon. Se eks: — Dokumentasjon av lærerkompetansen gjennom hverdagsdokumentasjon Grete Haaland

13 Dokumentasjon av lærerkompetansen Grete Haaland Bruk og utvikling av hverdagsdokumentasjon har flere mål, blant annet: — Gi praksisveilederen bedre innsikt i læringsarbeidet, som grunnlag for veiledning og vurdering av lærerstudentens arbeid — Studenten får utviklet kompetanse i dokumentasjon som han har behov for i sin lærerhverdag (– ikke bare rapporter og artikler) — Spare tid på dokumentasjon — Gi hiak bedre innsikt i praksisveilederens og studentens arbeid, som grunnlag for samarbeid og videreutvikling — Gi hiak bedre grunnlag for vurdering av studentens lærerkompetanse

14 Tanker om fremtidig Yrkesfaglærerutdanning — Kompetansebeskrivelsen og kompetansemålene bør omhandle lærernes yrkesutøvelse i de tre målområdene/ arbeidsområdene. (Mye frustrasjon rundt dagens mange inndelinger!) — Realkompetansevurdering må ligge til grunn for studentenes individuelle planer for studiet — Målgruppen må innbefatte alle aktører i yrkesopplæringen — Yrkesfaglærerens arbeid i organisasjonen og i et samfunnsperspektiv bør tydeliggjøres — En plan som kan konkretiseres for YFL, PPU og videreutdanning. Klare føringer for tverrfaglighet og realkompetansevurdering i rammeplanen! Presentasjonens tittel


Laste ned ppt "Fleksibel Yrkesfaglærerutdanning Erfaringer fra PIL-prosjektet, 2009-2012 Grete Haaland - 23.08.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google