Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENTREPRENØRSKAP FOR LÆRERE OG SKOLELEDERE Videreutdanning 30 studiepoeng Entreprenørskap i skolen Entreprenørskap er et utdanningsmål og en opplæringsstrategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENTREPRENØRSKAP FOR LÆRERE OG SKOLELEDERE Videreutdanning 30 studiepoeng Entreprenørskap i skolen Entreprenørskap er et utdanningsmål og en opplæringsstrategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENTREPRENØRSKAP FOR LÆRERE OG SKOLELEDERE Videreutdanning 30 studiepoeng Entreprenørskap i skolen Entreprenørskap er et utdanningsmål og en opplæringsstrategi i norsk skole, og et viktig virkemiddel for at utdanningssektoren følger med i samfunns– og næringsutvikling. Entreprenørielle arbeidsmåter bidrar til å oppfylle sentrale mål i Kunnskapsløftet. Mål med videreutdanningen • Formidle og videreutvikle entreprenørskapskompetansen hos skoleledere og lærere på Østlandet • Styrke foretaksomheten, kreativiteten og entreprenørskapskulturen i skoleverket. Målgruppe Skoleledere og lærere i hele grunnopplæringen. Søknad om opptak Høgskolen i Hedmark har det faglige ansvaret og foretar formelt opptak iht retningslinjer for høgskolestudier (www.hihm.no).www.hihm.no Søknadsfrist er 1. desember 2009. Spørsmål angående opptak kan rettes til Anita Nordengen tlf 62 4304 36, anita.nordengen@hihm.no Faglige spørsmål kan rettes til fagansvarlig Elisabeth Rønnevig telefon 93036297, elisabeth.ronnevig@hihm.no• Oppstart og søknadsfrist Studiet gjennomføres i perioden februar 2010 – mars 2011. Søknadsfrist er 1. desember 2009.

2 Gjennomføring Den faglige formidlingen bygges opp rundt samlinger der ressurspersoner innenfor temaene formidler teori og organiserer aktiviteter individuelt og i grupper. Det er et mål å tilby fleksible løsninger og å vektlegge teori i forhold til deltakernes interesser og behov. Det legges opp til egenaktivitet og gruppearbeid mellom samlingene. Bruk av Fronter er et viktig nettbasert hjelpemiddel. Utvikling og gjennomføring av prosjekt i pedagogisk entreprenørskap gir mulighet til å anvende kunnskapene i praksis parallelt med tilegnelse av den teoretiske kunnskapen. Veiledning av prosjektene er et viktig bidrag i dette utviklingsarbeidet. Studiet vil bli gjennomført med 3 to-dagers-samlinger og 7 dagssamlinger. Økonomi Den enkelte student betaler studieavgift, f.t. kr 550,- pr semester. Utover dette er undervisningen gratis for deltakerne. Dekning av vikar- og reise-utgifter samt refusjon av ca kr 1.300 i litteraturkostnader søkes ved egen skole. Fylkeskommunene dekker lunsj på dagssamlingene, samt oppholdsutgiftene på de 3 to- dagerssamlingene. Oppstart og søknadsfrist Studiet gjennomføres i perioden februar 2010 – mars 2011. Første samling er lagt til 26. og 27. januar. Det vil også være en todagers samling avslutningsvis i tilknytting til muntlig eksamen. Hvilke ukedager som blir brukt for dagsamlinger varierer for ikke å belaste samme ukedag hver gang. Søknadsfrist er 1. desember To videreutdanningskurs i Østlandssamarbeidets regi er gjennomført med svært gode tilbakemeldinger!. Innhold i studiet Emnegruppe 1: Innføring i pedagogisk entreprenørskap - 15 stp Tema 1: Pedagogisk entreprenørskap Tema 2: Metoder og arbeidsmåter Tema 3: Entreprenørskapskultur – innovasjon, læreren og organisasjonen Emnegruppe 2: Prosjektarbeid i pedagogisk entreprenørskap – 15 stp Planlegging, iverksetting og gjennomføring Dokumentasjon og rapportering Veiledning av prosjekt …………. Evaluering og eksamen Emnegruppe 1: Innføring i pedagogisk entreprenørskap – til hvert av de 3 temaene skal det leveres en fordypningsoppgave til evaluering. Disse blir vurdert bestått/ikke bestått. Emnegruppe 2: Prosjekt i pedagogisk entreprenørskap – det skal leveres en rapport knyttet til prosjektarbeidet der studentene skal dokumentere kunnskapene fra emnegruppe 1. Hver student gjennomfører i tillegg en muntlig eksamen knyttet til rapporten. Prosjektarbeid blir vurdert med graderte karakterer. ”(Studiet har….) gjort meg bevisst på mange ting som har kommet bak i hukommelsen gjennom tider med mye som har rørt seg i skolen. Faktisk har troen på lærer- rollen og lærer- yrket kommet tilbake.”


Laste ned ppt "ENTREPRENØRSKAP FOR LÆRERE OG SKOLELEDERE Videreutdanning 30 studiepoeng Entreprenørskap i skolen Entreprenørskap er et utdanningsmål og en opplæringsstrategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google