Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENTREPRENØRSKAP FOR LÆRERE OG SKOLELEDERE Videreutdanning 30 studiepoeng Entreprenørskap i skolen Entreprenørskap er et utdanningsmål og en opplæringsstrategi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENTREPRENØRSKAP FOR LÆRERE OG SKOLELEDERE Videreutdanning 30 studiepoeng Entreprenørskap i skolen Entreprenørskap er et utdanningsmål og en opplæringsstrategi."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENTREPRENØRSKAP FOR LÆRERE OG SKOLELEDERE Videreutdanning 30 studiepoeng Entreprenørskap i skolen Entreprenørskap er et utdanningsmål og en opplæringsstrategi i norsk skole, og et viktig virkemiddel for at utdanningssektoren følger med i samfunns– og næringsutvikling. Entreprenørielle arbeidsmåter bidrar til å oppfylle sentrale mål i Kunnskapsløftet. Mål med videreutdanningen • Formidle og videreutvikle entreprenørskapskompetansen hos skoleledere og lærere på Østlandet • Styrke foretaksomheten, kreativiteten og entreprenørskapskulturen i skoleverket. Målgruppe Skoleledere og lærere i hele grunnopplæringen. Søknad om opptak Høgskolen i Hedmark har det faglige ansvaret og foretar formelt opptak iht retningslinjer for høgskolestudier (www.hihm.no).www.hihm.no Søknadsfrist er 1. desember Spørsmål angående opptak kan rettes til Anita Nordengen tlf , Faglige spørsmål kan rettes til fagansvarlig Elisabeth Rønnevig telefon , Oppstart og søknadsfrist Studiet gjennomføres i perioden februar 2010 – mars Søknadsfrist er 1. desember 2009.

2 Gjennomføring Den faglige formidlingen bygges opp rundt samlinger der ressurspersoner innenfor temaene formidler teori og organiserer aktiviteter individuelt og i grupper. Det er et mål å tilby fleksible løsninger og å vektlegge teori i forhold til deltakernes interesser og behov. Det legges opp til egenaktivitet og gruppearbeid mellom samlingene. Bruk av Fronter er et viktig nettbasert hjelpemiddel. Utvikling og gjennomføring av prosjekt i pedagogisk entreprenørskap gir mulighet til å anvende kunnskapene i praksis parallelt med tilegnelse av den teoretiske kunnskapen. Veiledning av prosjektene er et viktig bidrag i dette utviklingsarbeidet. Studiet vil bli gjennomført med 3 to-dagers-samlinger og 7 dagssamlinger. Økonomi Den enkelte student betaler studieavgift, f.t. kr 550,- pr semester. Utover dette er undervisningen gratis for deltakerne. Dekning av vikar- og reise-utgifter samt refusjon av ca kr i litteraturkostnader søkes ved egen skole. Fylkeskommunene dekker lunsj på dagssamlingene, samt oppholdsutgiftene på de 3 to- dagerssamlingene. Oppstart og søknadsfrist Studiet gjennomføres i perioden februar 2010 – mars Første samling er lagt til 26. og 27. januar. Det vil også være en todagers samling avslutningsvis i tilknytting til muntlig eksamen. Hvilke ukedager som blir brukt for dagsamlinger varierer for ikke å belaste samme ukedag hver gang. Søknadsfrist er 1. desember To videreutdanningskurs i Østlandssamarbeidets regi er gjennomført med svært gode tilbakemeldinger!. Innhold i studiet Emnegruppe 1: Innføring i pedagogisk entreprenørskap - 15 stp Tema 1: Pedagogisk entreprenørskap Tema 2: Metoder og arbeidsmåter Tema 3: Entreprenørskapskultur – innovasjon, læreren og organisasjonen Emnegruppe 2: Prosjektarbeid i pedagogisk entreprenørskap – 15 stp Planlegging, iverksetting og gjennomføring Dokumentasjon og rapportering Veiledning av prosjekt …………. Evaluering og eksamen Emnegruppe 1: Innføring i pedagogisk entreprenørskap – til hvert av de 3 temaene skal det leveres en fordypningsoppgave til evaluering. Disse blir vurdert bestått/ikke bestått. Emnegruppe 2: Prosjekt i pedagogisk entreprenørskap – det skal leveres en rapport knyttet til prosjektarbeidet der studentene skal dokumentere kunnskapene fra emnegruppe 1. Hver student gjennomfører i tillegg en muntlig eksamen knyttet til rapporten. Prosjektarbeid blir vurdert med graderte karakterer. ”(Studiet har….) gjort meg bevisst på mange ting som har kommet bak i hukommelsen gjennom tider med mye som har rørt seg i skolen. Faktisk har troen på lærer- rollen og lærer- yrket kommet tilbake.”


Laste ned ppt "ENTREPRENØRSKAP FOR LÆRERE OG SKOLELEDERE Videreutdanning 30 studiepoeng Entreprenørskap i skolen Entreprenørskap er et utdanningsmål og en opplæringsstrategi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google