Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ola Heen Strømmen, oktober 03

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ola Heen Strømmen, oktober 03"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ola Heen Strømmen, oktober 03
  Helsefremmende arbeidsplasser – Gir økt konkurransekraft   tirsdag 7.oktober               Kompetanseforum     Ola Heen Strømmen, Ass. trygdedirektør Rikstrygdeverket       Inkluderende arbeidsliv – IA - en suksess for sykefraværet i Norge                 Ola Heen Strømmen, oktober 03

2 Hvorfor intensjonsavtalen?
sykmeldte på attføring på medisinsk rehabilitering uførepensjonister personer i yrkesaktiv alder er utenfor arbeidsmarkedet på grunn av helsesvikt Ola Heen Strømmen, oktober 03

3 Ola Heen Strømmen, oktober 03
Intensjonale mål Målet med Intensjonsavtalen er at denne skal bidra til: At en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet Reduksjon i bruken av uføretrygd og i sykefraværet Å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft i arbeidslivet Ola Heen Strømmen, oktober 03

4 Viktige milepæler – IA 3. oktober 2001 – intensjonsavtalen inngås
Høsten evaluering 2002 2003 2004 2005 21. januar 2002 – første samarbeidsavtale 31. desember 05 – avtalen kan opphøre Ola Heen Strømmen, oktober 03

5 Ola Heen Strømmen, oktober 03
Status IA per 19. september 2003: IA-virksomheter med arbeidstakere = 45,7 % av arbeidstakerne Ola Heen Strømmen, oktober 03

6 Utvikling av sykefraværet
Sykefraværet 2. kvartal 2003: 7,8% Halvårstallene viser en økning på 0,2 prosentpoeng i forhold til første halvår i fjor. Fortsatt en liten vekst i sykefraværet, men hovedtendensen er snarere utflating IA-virksomheter har en gunstigere utvikling enn virksomheter utenfor avtalen Ingen vekst i det egenmeldte fraværet, selv om langt flere bedrifter har utvidet rett til bruk av egenmelding Antall personer på aktive tiltak framfor passive ytelser har økt Ola Heen Strømmen, oktober 03

7 Årsaker til økning i sykefravær
Arbeidsmarkedet/ arb. ledighet Demografiske forhold Endringer i regelverk Arbeidsmiljø/arbeidsplass Administrative forhold Sykefravær Mangel på behandlings- og rehab.tiltak Holdninger og fraværskultur Helsemessige forhold Ola Heen Strømmen, oktober 03

8 Ola Heen Strømmen, oktober 03
ECONs rapport av juni 2003 Halvparten av virksomhetene har opplevd nedgang i sykefraværet, - ingen har opplevd økning Å være IA-virksomhet har gitt gode verktøy til å jobbe med sykefravær, og sterkere bevissthet om betydningen av forebygging. Dialog mellom arbeidstaker og nærmeste leder står sentralt. Lederne har blitt flinkere til å kommunisere og finne løsninger. Ansatte føler seg verdsatt og merker økt trivsel. Økt nærvær gir bedre kvalitet i tjenesteproduksjon Ola Heen Strømmen, oktober 03

9 IA-avtalen i samfunnsperspektiv
(Modell etter FAFO) Ola Heen Strømmen, oktober 03

10 Utfordringer i forhold til fortsatt IA-rekruttering
Skepsis til egenmeldingsordningen? Frykt for skjemaer og byråkrati? Frykt for økte kostnader? At dette arbeidet skal ta mye tid? Manglende muligheter for tilrettelegging i mindre bedrifter? Eller er det mange som ikke vet nok om hva dette innebærer? Ola Heen Strømmen, oktober 03

11 Utfordringer for trygdeetatens IA-arbeid
Ola Heen Strømmen, oktober 03

12 Arbeidsgiverutfordringer
Lederne og deres kompetanse på å lede mennesker å utvikle arbeidsmiljøet å utvikle medarbeiderne ha kunnskaper om virkemidler og metoder Ola Heen Strømmen, oktober 03

13 Ola Heen Strømmen, oktober 03
Det tar tid å innarbeide rutiner og få på plass god kultur og gode holdninger! Viktige forutsetninger for å oppnå resultater: Lederforankring Forankring hos toppledelsen Utvikling av ledere med fokus på menneskeledelse Skolering av ledere – herunder om rettigheter og virkemidler Utvikling av dialog mellom arbeidsleder og arbeidstaker og prosesser for funksjonsvurdering Tilrettelegging på arbeidsplassen Ola Heen Strømmen, oktober 03

14 Ola Heen Strømmen, oktober 03
Oppsummering IA-satsingen gir positive resultater Områder som må gis prioritet: Lederforankringen – inkluderende ledelse Dialogen Funksjonsvurderingen Legenes rolle – samarbeid med legen God tilrettelegging på arbeidsplassen Delmål 2 og 3 Mindre byråkrati – mer samarbeid Intensjonsavtalen har gitt oss nye utfordringer, men også nye muligheter!! Ola Heen Strømmen, oktober 03


Laste ned ppt "Ola Heen Strømmen, oktober 03"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google