Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ola Heen Strømmen, oktober 03 Helsefremmende arbeidsplasser – Gir økt konkurransekraft Helsefremmende arbeidsplasser – Gir økt konkurransekraft tirsdag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ola Heen Strømmen, oktober 03 Helsefremmende arbeidsplasser – Gir økt konkurransekraft Helsefremmende arbeidsplasser – Gir økt konkurransekraft tirsdag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Helsefremmende arbeidsplasser – Gir økt konkurransekraft Helsefremmende arbeidsplasser – Gir økt konkurransekraft tirsdag 7.oktober 2003 Kompetanseforum Ola Heen Strømmen, Ass. trygdedirektør Rikstrygdeverket Inkluderende arbeidsliv – IA - en suksess for sykefraværet i Norge

2 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Hvorfor intensjonsavtalen?  200 000 sykmeldte  53 000 på attføring  47 000 på medisinsk rehabilitering  300 000 uførepensjonister  600 000 personer i yrkesaktiv alder er utenfor arbeidsmarkedet på grunn av helsesvikt

3 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Intensjonale mål Målet med Intensjonsavtalen er at denne skal bidra til:  At en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet  Reduksjon i bruken av uføretrygd og i sykefraværet  Å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft i arbeidslivet

4 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Viktige milepæler – IA 21. januar 2002 – første samarbeidsavtale Høsten 2003 - evaluering 31. desember 05 – avtalen kan opphøre 2005200420032002 3. oktober 2001 – intensjonsavtalen inngås

5 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Status IA per 19. september 2003: 4992 IA-virksomheter med 865 043 arbeidstakere = 45,7 % av arbeidstakerne

6 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Utvikling av sykefraværet  Sykefraværet 2. kvartal 2003: 7,8% Halvårstallene viser en økning på 0,2 prosentpoeng i forhold til første halvår i fjor.  Fortsatt en liten vekst i sykefraværet, men hovedtendensen er snarere utflating  IA-virksomheter har en gunstigere utvikling enn virksomheter utenfor avtalen  Ingen vekst i det egenmeldte fraværet, selv om langt flere bedrifter har utvidet rett til bruk av egenmelding  Antall personer på aktive tiltak framfor passive ytelser har økt

7 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Arbeidsmarkedet/ arb. ledighet Sykefravær Demografiske forhold Administrative forhold Holdninger og fraværskultur Helsemessige forhold Mangel på behandlings- og rehab.tiltak Arbeidsmiljø/ arbeidsplass Endringer i regelverk Årsaker til økning i sykefravær

8 Ola Heen Strømmen, oktober 03 ECONs rapport av juni 2003  Halvparten av virksomhetene har opplevd nedgang i sykefraværet, - ingen har opplevd økning  Å være IA-virksomhet har gitt gode verktøy til å jobbe med sykefravær, og sterkere bevissthet om betydningen av forebygging.  Dialog mellom arbeidstaker og nærmeste leder står sentralt.  Lederne har blitt flinkere til å kommunisere og finne løsninger. Ansatte føler seg verdsatt og merker økt trivsel.  Økt nærvær gir bedre kvalitet i tjenesteproduksjon

9 Ola Heen Strømmen, oktober 03 IA-avtalen i samfunnsperspektiv (Modell etter FAFO)

10 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Utfordringer i forhold til fortsatt IA-rekruttering  Skepsis til egenmeldingsordningen?  Frykt for skjemaer og byråkrati?  Frykt for økte kostnader? At dette arbeidet skal ta mye tid?  Manglende muligheter for tilrettelegging i mindre bedrifter?  Eller er det mange som ikke vet nok om hva dette innebærer?

11 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Utfordringer for trygdeetatens IA-arbeid

12 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Arbeidsgiverutfordringer  Lederne og deres kompetanse på –å lede mennesker –å utvikle arbeidsmiljøet –å utvikle medarbeiderne –ha kunnskaper om virkemidler og metoder

13 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Det tar tid å innarbeide rutiner og få på plass god kultur og gode holdninger! Viktige forutsetninger for å oppnå resultater: Lederforankring Forankring hos toppledelsen Utvikling av ledere med fokus på menneskeledelse Skolering av ledere – herunder om rettigheter og virkemidler  Utvikling av dialog mellom arbeidsleder og arbeidstaker og prosesser for funksjonsvurdering  Tilrettelegging på arbeidsplassen

14 Ola Heen Strømmen, oktober 03 Oppsummering  IA-satsingen gir positive resultater  Områder som må gis prioritet: –Lederforankringen – inkluderende ledelse –Dialogen –Funksjonsvurderingen –Legenes rolle – samarbeid med legen –God tilrettelegging på arbeidsplassen –Delmål 2 og 3 –Mindre byråkrati – mer samarbeid  Intensjonsavtalen har gitt oss nye utfordringer, men også nye muligheter!!


Laste ned ppt "Ola Heen Strømmen, oktober 03 Helsefremmende arbeidsplasser – Gir økt konkurransekraft Helsefremmende arbeidsplasser – Gir økt konkurransekraft tirsdag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google