Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosessen for tildeling av klimakvoter for perioden 2013-2020 Benedikte Wiig Sørensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosessen for tildeling av klimakvoter for perioden 2013-2020 Benedikte Wiig Sørensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosessen for tildeling av klimakvoter for perioden 2013-2020 Benedikte Wiig Sørensen

2 Prosessen ifølge EUs tildelingsregler Søknad om tildeling fra virksomhetene Medlemslandene utarbeider foreløpige tildelingsberegninger Medlemslandene skal sende inn tildelingsplaner (NIM) til EU-kommisjonen (frist 30. september 2011) Dersom total tildeling overstiger ”tildelingspotten”: Felles korrigeringsfaktor som reduserer tildelingen Endelige tildelingsberegninger med evt korrigeringsfaktor

3 Tildelingsprosessen i Norge (1) Tilnærmet samme prosess, men litt spesiell pga EØS-avtalen: –Norges tildelingsplan/NIM skal oversendes til ESA Stramt tidsskjema: Søknadsrunde i 2011 – før regelverket er på plass i norsk rett –Norge og EU-kommisjonen ønsker at Norge følger et tidsskjema som ligger tett opp til tidsskjemaet i EU –Søknadsfrist 15. september –Viktig for å unngå forsinkelser i tildelingen ( Foreløpig) tildelingsplan/NIM – utgangen av 2011 –Klif utarbeider tildelingsberegninger –Ikke vedtak med klagerett etc –Orientering/dialog med virksomhetene før oversendelse til ESA

4 Tildelingsprosessen i Norge (2) Regelverket planlagt implementert våren 2012 Formell søknadsrunde etter at regelverket er på plass – Basert på innhentede data i 2011 –Viktig: Korrekte og fullstendige data i søknadene i 2011  unngå forsinkelser i tildelingen Tildelingsvedtaket –Klagerett, fvl § 28 –Dersom korrigeringsfaktor fastsettes etter vedtaket: justering av beregningene – ikke klagerett –Andre endringer også mulig Tildelingsplan/NIM formelt oversendt ESA høsten 2012

5 ESAs vurdering av Norges tildelingsplan/NIM EUs tildelingsregler: Kommisjonen kan avvise tildelingsplanene/NIMen fra medlemslandene i EU, inkl tildeling til den enkelte virksomhet EFTA-landene (inkl Norge): ESAs rolle ikke avklart - pågående forhandlinger EFTA/EU-kommisjonen


Laste ned ppt "Prosessen for tildeling av klimakvoter for perioden 2013-2020 Benedikte Wiig Sørensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google