Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidet av Bjarne Grefstad Årshjul Fagskolekonferanse 8. – 9. februar 2012 Radisson Blu hotell Trondheim Airport NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidet av Bjarne Grefstad Årshjul Fagskolekonferanse 8. – 9. februar 2012 Radisson Blu hotell Trondheim Airport NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet av Bjarne Grefstad Årshjul Fagskolekonferanse 8. – 9. februar 2012 Radisson Blu hotell Trondheim Airport NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN

2 Februar 2012 11113. februar UUUUtsending av informasjon om kontroll av emnekoder (modulkoder) FFFFra NOF til skolene 22220. februar IIIInnsending av kontrollerte/korrigerte emner (moduler) FFFFra skolene til NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

3 Juni 2012 11111. juni UUUUtsending av info i forbindelse med ssbResultat (skoleåret 11/12) FFFFra NOF til skolene 11111. – 29. juni KKKKvalitetssikring i forhold til ssbResultat PPPPå skolene Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

4 Juli 2012 2222. juli IIIInnsending av fil: ssbResultat (1. innsending) FFFFra skolene til NOF 2222. – 29. juli KKKKvalitetssikring av innsendte filer ssbResultat PPPPå opptakskontoret HHHHvis feil, gis tilbakemelding fortløpende Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

5 August 2012 6666. august TTTTilbakemelding på ssbResultat og utsending av (for kontroll og evt. korrigering) over studentene på hver skole for skoleåret 2011-12. FFFFra NOF til skolene 8888. – 17. august OOOOppretting av feil i forhold til ssbResultat PPPPå skolene 11117. august IIIInnsending av korrigerte data (ny fil) for ssbResultat (2. innsending) FFFFra skolene til NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

6 September 2012 3333. september AAAAlle studenter skal være registrert i SAS PPPPå skolene SSSSeptember RRRRapportering til Lånekassen – skoleåret 2011-12 FFFFra VigoSentralbase til Lånekassen 11110. september UUUUtsending av info i forbindelse med ssbStudent skoleåret 2012-13 FFFFra NOF til skolene Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

7 September, forts. 33330. september LLLLevering av ssbResultat og ssbResultatmodul for skoleåret 2011- 12, (1. levering) FFFFra VigoSentralbase til SSB 33330. september AAAAlle tilbudskoder og moduler skal være registrert på studentene i SAS PPPPå skolene Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

8 Oktober 2012 1111. – 7. oktober KKKKvalitetssikring i forhold til ssbStudent PPPPå skolene 11110. oktober IIIInnsending av fil ssbStudent (1. innsending) FFFFra skolene til NOF 11110. – 21. oktober KKKKvalitetssikring av innsendte filer, ssbStudent PPPPå opptakskontoret Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

9 Oktober, forts. 11114. oktober TTTTilbakemelding på ssbResultat FFFFra SSB til Opptakskontoret 11114. – 23. oktober DDDDialog med skolene dersom det er feil i ssbResultat FFFFra NOF til skolene 22224. oktober LLLLevering av ssbResultat og ssbResultatfag for skoleåret 2011-12 (endelig levering) FFFFra VigoSentralbase til SSB Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

10 Oktober, forts. 22224. oktober TTTTilbakemelding på ssbStudent og utsending av oversikt (for kontroll og evt. korrigering) over studentene skoleåret 2012-13. FFFFra NOF til skolene 22225. – 31. oktober OOOOppretting av feil i forhold til ssbStudent PPPPå skolene Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

11 November 2012 1111. november IIIInnsending av korrigerte data (ny fil) for ssbStudent (2. innsending) FFFFra skolene til NOF 11111. november LLLLevering av ssbStudent og ssbStudentmodul for skoleåret 2012-13 (1. innsending) FFFFra VigoSentralbase til SSB 22225. november TTTTilbakemelding på ssbStudent FFFFra SSB til opptakskontoret 22225. november – 3. desember DDDDialog med skolene dersom det er feil i ssbStudent FFFFra NOF til skolene Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

12 Desember 2012 7777. desember LLLLevering av ssbStudent og ssbStudentmodul for skoleåret 2012- 13 (endelig levering) FFFFra VigoSentralbase til SSB Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

13 KONTAKTOPPLYSNINGER: Telefon: 51516885 E-post: fagskoleopptak@rogfk.nofagskoleopptak@rogfk.no Internett: www.fagskoleopptak.nowww.fagskoleopptak.no NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen


Laste ned ppt "Utarbeidet av Bjarne Grefstad Årshjul Fagskolekonferanse 8. – 9. februar 2012 Radisson Blu hotell Trondheim Airport NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google