Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forhåndsvarsling av all eksport til EU n EUs nye sikkerhetsregler i ”Customs Code” – vedtatt i april 2005 (forordning 648/2005) n Prinsipp om å etablere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forhåndsvarsling av all eksport til EU n EUs nye sikkerhetsregler i ”Customs Code” – vedtatt i april 2005 (forordning 648/2005) n Prinsipp om å etablere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forhåndsvarsling av all eksport til EU n EUs nye sikkerhetsregler i ”Customs Code” – vedtatt i april 2005 (forordning 648/2005) n Prinsipp om å etablere en felles og lik sikkerhetsbeskyttelse av varer som bringes inn og ut av EU n Skal etableres et felles risk-management rammeverk for EU n Felles kriterier og harmoniserte krav for Autoriserte Økonomiske Operatører (AEO) n Skal etablere nærmere regler for forhåndsvarsling av alle varer som skal inn og ut av EU. Ulike regler kan etableres avhengig av typer varer.

2 Forhåndsvarsling av all eksport til EU n De nye prosedyrene skal i detalj fastsettes gjennom forskrifter, (Implementing Provisions) som nå høsten 2005 er i ferd med å utarbeides av Kommisjonen. Disse skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2007 n Basiskonseptet for EUs ytre tollgrenser er : n -Krav om forhåndsdeklarasjon til og fra EU n -Pålitelige operatører tilgodeses (AEO) n -Felles kriterier for risikoanalyser

3 Forhåndsvarsling n Opprinnelig forslag fra Kommisjonen var 24 timer for skip med containere før lasting ved avgang og 2 timer for landtransport og jernbane. Dette er nå endret til 1 time for landtransport, men fortsatt 2 timer for jernbane, fortsatt samme bestemmelse for containere på skip, men for bulkvarer er regelen 24 timer før ankomst til EUs territorim. For nærskipsfarten innen Europa, både innenfor og utenfor EU er grensen 2 timer før ankomst til EUs territorium. For fly gjelder varslingen ved take-off og for express carriers, 15 minutter før avgang. n Etter forslaget skal 31 data-elementer opplyses om før varene ankommer tollområdet (Kilo, type av varer, type av emballasje, antall pakker, varenummer (HS), hvem som deklarerer varen, transportmiddel, avsender, mottaker, etc)

4 Autoriserte økonomiske operatører (AEO) n Etter forslaget kan enhver økonomisk operatør søke tollmyndighet om å få status som AEO. Eget skjema finnes for dette. Godkjenning kan ta inntil 90 dager for å få slikt AEO-sertifikat n En rekke kriterier må oppfylles for å få AEO - status (vandel, sikkerhets- og interne kontrollsystemer, finansielt, logistikksystem etc.) n AEO får automatisk (og dermed rask) lossetillatelse i EU. Ingen AEO-status medfører strengere kontroll og dermed ventetid n Viktig at norske eksportører og transportører/speditører kan få status som AEO

5 Forhåndsvarsling ved all eksport til EU Hovedinnvendinger: n Kan oppstå forsinkelser og økte kostnader for bedriftene, spesielt SMB n Kan ha negative konsekvenser for hele logistikk- kjeden n De som får status som AEO har ikke klare nok fordeler n Bør være mulig å opprettholde ordninger som er handelsforenklende, slik som vi har i Norden

6 Hva må gjøres? n NHO har 15. november sendt brev til finansministeren (ansvarlig for tollmyndigheten) om saken. n Norge må så raskt som mulig gå i dialog og forhandlinger med Kommisjonen for å få på plass en bilateral avtale som er god for norsk næringsliv og rederinæring. Tiden er knapp. n Norge bør primært være på innsiden av EUs sikkerhetssone og dermed slippe de krav som tredjeland vil stå overfor. Dette betyr at Norge må ”overta” EUs regelverk på dette området. n Det nye systemet må ikke skape nye handelshindringer mellom Norge og EU.


Laste ned ppt "Forhåndsvarsling av all eksport til EU n EUs nye sikkerhetsregler i ”Customs Code” – vedtatt i april 2005 (forordning 648/2005) n Prinsipp om å etablere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google