Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og resultatstyring i VS2010 Innlandet Tom Johnstad Styringsgruppemøte Moelv, 26.11.04 Innlandet Hovedprosjekt for forskning og utvikling i samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og resultatstyring i VS2010 Innlandet Tom Johnstad Styringsgruppemøte Moelv, 26.11.04 Innlandet Hovedprosjekt for forskning og utvikling i samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og resultatstyring i VS2010 Innlandet Tom Johnstad Styringsgruppemøte Moelv, 26.11.04 Innlandet Hovedprosjekt for forskning og utvikling i samarbeid mellom NIBR, ØF og ØSIR

2 Formålet med VS2010-programmet er gjennom partsbasert medvirkning og utviklingskoalisjoner bidra til å videreutvikle og utløse potensialet for bedriftsintern og nettverksbasert nyskaping regionalt styrke det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget på feltet

3 VS2010 Innlandet Hovedmål er å bidra til økt verdiskaping i næringslivet i Innlandet gjennom partnerbasert forsknings- og utviklingsaktiviteter Delmål er gjennom prosjekter bidra til utviklingsprosesser i bedrifter og nettverk utvikle forskningsbasert kunnskap om arbeids-/næringslivet i Innlandet formidle og fremme læring fra gode eksempler på verdiskaping utvikle partnerskap og utviklingskoalisjoner for verdiskaping lokalt og regionalt

4 Arbeidsformen i VS2010 Innlandet er at vi støtter opp under pågående aktiviteter i Innlandet gjennom forskningsbasert assistanse (kunnskap/dokumentasjon/analyse) synliggjøre og bygge bro mellom prosjekter/aktiviteter vektlegge bred medvirkning i arbeidet med prosjekter ta utgangspunkt i en dialogbasert tilnærming der partene og forskerne i fellesskap utvikler tema og tilnærming i prosjekter Kjernen er etablering av forbedringsprosjekter i bedrifter eller nettverk av bedrifter som kan bidra til økt konkurranseevne og verdiskaping i Innlandet.

5 klynge- og næringsanalyse (konkurranseevne og strategi) - dokumentasjon (historie, nettverk og samspill) - følgeforskning (deltagelse og kommunikasjon) - aksjonsforskning (dialog og utvikling) VS2010 Innlandet Faglig tilnærming, utvikling og samspill

6 Hovedaktivitet - Forskning: mulig med ”tellekanter” - notater/rapporter - vitenskapelige artikler - presseoppslag - referanser - Utvikling: vankeligere å ”telle” - avhengig av aktivitet: - bedriftsinternt (Sperre): mulig å isolere effekt - nettverk (Bluelight) og - utviklingskoalisjon (Arena lettmetall) - vanskeligere å isolere effekt (delt påvirkning) - Bred medvirkning: lettere å se - trekke ansatte med i utviklingsprosesser - trekke interessenter/impliserte inn i utviklingsprosesser

7 VS2010 Innlandet - Publikasjoner for 2002-2004 (1) Artikler i faglige tidsskrifter: Johnstad, Tom (2003): ”VS2010 Innlandet: Innovasjon og verdiskaping”, Regionale trender 1/2003: 14-19. Rapporter, notater og kapitler: Køhn, Espen (2002): ” Utviklingsaktører…eller alle gode hjelpere i Innlandet”, ØF-notat nr. 09/2002. Johnstad, Tom (2003): ”Hedmark og Oppland (Innlandet)” i Bjørn Gustavsen (red.) (2003): ”Bedriftsutvikling og regionale partnerskap. Erfaringer fra Verdiskaping 2010”. Norges forskningsråd. Vikesland, Martin, Tore Dirdal og Morten Ørbeck (2003): Skog- og trenæringen i Glåmdalen – an analyse av status og utfordringer for næringsmiljøet i regionen. Sandvika: Handelshøyskolen BI-Senter for verdiskaping Johnstad, Tom og Morten Ørbeck (2003): ”En klyngeanalyse for Innlandet – Forprosjektnotat”, ØF-notat nr. 12/2003. Hafting, Tore (2003): ”Psykososialt arbeidsmiljø: endring og nærvær”. Høgskolen i Hedmark Notat nr. 9 – 2003. Leirvik, Birgit (2004): ”Studietrappa. Nettverkssamarbeid og kompetanseutvikling”. ØF-Rapport nr. 01/2004. Langeland, Ove (2004): ”Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping” NIBR-notat 2004:111 Johnstad, Tom (red.)(2004): ”Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet”, NIBR-rapport 2004:8 Johnstad, Tom (2004): ”Innlandet – bakgrunn og muligheter”. Kapittel 1 i Johnstad, T. (red) ”Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet”, NIBR-rapport 2004:8. Ørbeck, Morten (2004a): ”Næringsutvikling og klynger i Innlandet”. Kapittel 2 i Johnstad, T. (red): ”Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet”, NIBR-rapport 2004:8. Johnstad, Tom (2004): ”Nettverk og klynger, partner- og lederskap”. Kapittel 3 i Johnstad, T. (red) ”Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet”, NIBR-rapport 2004:8. Ørbeck, Morten (2004b): ”Treklynga i Glåmdalen og Innlandet”. Kapittel 4 i Johnstad, T. (red): ”Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet”, NIBR-rapport 2004:8. Sæther, B. & Vangsgraven Stubberud, K. (2004): ”Næringsmiddelindustri og småskala matproduksjon”. Kapittel 5 i Johnstad, T. (red): ”Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet”, NIBR-rapport 2004:8. Ericsson, B., Hagen S.E. & Overvåg, K. (2004): ”Reiselivet i Valdres og Innlandet”. Kapittel 7 i Johnstad, T. (red) ”Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet”, NIBR-rapport 2004:8. Johnstad, Tom (2004): ”Økt verdiskaping i Innlandet”. Kapittel 9 i Johnstad, T. (red) ”Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet”, NIBR-rapport 2004:8.

8 VS2010 Innlandet - Publikasjoner for 2002-2004 (2) Bergum, Svein og Lene Nyhus (2004): “Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet – historien og kritiske suksessfaktorer” ØF-notat 04/2004 (se http://www.ostforsk.no/notater/pdf/042004.pdf) Johnstad, Tom (2004): ”Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet – Sammendrag av NIBR-rapport 2004:8” NIBR-notat 2004:116 (se http://www.nibr.no/static/pdf/notater/2004-116.pdf) Johnstad, Tom (2004): ”Lettmetallklynga på Raufoss-Toten – Kapittel i NIBR-rapport 2004:8” NIBR-notat 2004:117 (se http://www.nibr.no/static/pdf/notater/2004-117.pdf) Vestby, Guri Mette (2004):”Steds- og næringsutvikling – En idéskisse” NIBR-notat 2004:118 Paper/foredrag/presentasjoner fra faglige møter Vikesland, Martin, Tore Dirdal og Morten Ørbeck (2003): ”Klyngeanalyse av skog- og trenæringen i Glåmdalen”, BI-Senter for verdiskaping og Østlandsforskning – Foredragsfoiler. Ørbeck, M. (2003) Næringsstruktur og næringsutvikling i Innlandet. Skriftlig manus fra foredrag på Petroleumskonferansen på Hamar, Olrud hotell 24.04.2003 Johnstad, Tom (2003): ”Klynger og klyngetankegang – Hvorfor er det interessant for meg?”. NIBR – Foredragsfoiler. Johnstad, Tom (2003): ”Lettmetall-klynga i Raufoss-Gjøvik-regionen”. NIBR – Fordragsfoiler. Johnstad, Tom (2004): ”Fra RA til lettmetall-klynga?”. Sillongen Toten Hotel 27.01.04. NIBR – Foredragsfoiler Kronikker og mindre artikler/oppslag: Bergum, Svein (2003): ””Bluelight” – innlandets satsing på informasjonssikkerhet”, Gudbrandsdølen Dagningen 16.10.03 (tilsvarende kronikk stod også i Hamar Arbeiderblad og Oppland Arbeiderblad) Johnstad, Tom (2004): ”Kan nettverk bidra til innovasjon? – Om lettmetallklynga på Raufoss-Toten”. NIBR aktuelt 1-2004:6-7 Bergum, Svein (2004): ”Økt oppmerksomhet om informasjonssikkerhet”. Kommunal Rapport nr. 11/2004 Johnstad, Tom (2004): ”Innovasjon og verdiskaping i Innlandet”, Hamar Arbeiderblad (26/8), Gudbrandsdølen Dagningen (26/8) og Oppland Arbeiderblad (27/8) Johnstad, Tom (2004): ”Kampen om Hamar”, Hamar Arbeiderblad (17/9)

9 Gjelder utviklingsprosessen i den enkelte bedrift. Eventuelle samarbeid med andre bedrifter holdes foreløpig utenfor. du kan fylle ut mer enn en kategori. Mål/hensikt: Hvilke av punktene er relevante for prosjektet som drives sammen med bedriften? BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Kvalitetsforbedring Produktutvikling Bedre innovasjonsevne Kundetilfredshet fritekst Strategisk endring av organisasjonsstruktur Verdikjede Andre produktivitetsforbedringer Belønningssystem Annet, (skriv stikkord) Kostnadsreduksjon Bred medvirkning Gjennomløpstid Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kompetanseheving Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

10 Mye av vår innsats er rettet mot nettverk - Har fulgt og dokumentert (i første fase) - Må nå mer aktivt ta del i utviklingsprosesser - bevisst på og dokumentere egen rolle/innsats - få frem og vise effekter - søke å se mulige påvirkning på ”verdiskapingen” - skape et rykte


Laste ned ppt "Mål og resultatstyring i VS2010 Innlandet Tom Johnstad Styringsgruppemøte Moelv, 26.11.04 Innlandet Hovedprosjekt for forskning og utvikling i samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google