Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skjema for registrering av deltakerdatabase. 2 Webflyt!! •Taster inn URL i nettleser •Får spørsmål om brukernavn og passord  Taster inn tildelt brukernavn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skjema for registrering av deltakerdatabase. 2 Webflyt!! •Taster inn URL i nettleser •Får spørsmål om brukernavn og passord  Taster inn tildelt brukernavn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skjema for registrering av deltakerdatabase

2 2 Webflyt!! •Taster inn URL i nettleser •Får spørsmål om brukernavn og passord  Taster inn tildelt brukernavn og passord  Hvis glemt brukernavn og passord, kontakt Forskningsrådet ved XXXXXX •Ved korrekt brukernavn og passord logges brukeren på •Brukeren får opp skjermbilde med 2 valg  Registrere ny bedrift  Oppdatere/endre egne eksisterende bedrifter •Ved valg av registrere ny bedrift  Går til skjema •Ved valg av oppdatere/endre egne eksisterende bedrifter  Liste med allerede registrerte bedrifter presenters med navn på selskap, org nummer og hovedprosjektnummer

3 3

4 4 fritekstfelt Bedriftens navn kun tall Organisasjonsnummer Nedfallsmeny Kommune Nedfallsmeny Fylke Bransje Antall ansatte Nedfallsmeny hente fra liste med: 0-9 10-29 30-49 50-99 100-199 200-399 400-800 800-> Ut fra foregående valg presenteres kommuner i valgt fylke Kommunenummer Kommer automatisk frem som følge av overnevnte valg I hvilket fylke er hovedkvarteret til bedriften lokalisert Angir hvilke felter som er obligatoriske å fylle ut > fritekstfelt Produkter/tjenester BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Benytter SSB sin fordeling (se notatfeltet under) Ca. omsetning i mill. NOK siste år Andel av omsetning som er Forskning og utvikling (FoU) Nedfallsmeny hente fra liste med: 0-0,5% 0,5-1% 1-2% 2- 5% 5-10% 10-20% 20- ->% ikke estimerbart (nederste valg på nedfallsmeny) hente fra liste med: 0-9 10-29 30-59 60-99 100-199 200-399 400-800 800- 1.499 1.500- ->

5 5 Medlemsforhold: Hvilke eventuelle arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner er bedriften og/eller de ansatte medlem(er) av. Velg flere hvis nødvendig NHO HSH NAVO KS Andre LO YS Arbeidstakerorganisasjon(er) Arbeidsgiverorganisasjon(er) > Ved valg av NHO Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under Nedfallsmeny Ved valg av LO Vil man måtte velge en eller flere av underorganisasjonene fra en nedfallsliste: se liste i notatfeltet under Nedfallsmeny fritekstfelt Andre fritekstfelt BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her

6 6 Bruk av Skattefunn siste år Deltakelse i VS2010 Her markerer du om bedriften er direkte eller indirekte deltaker i VS2010 Indirekte Direkte Ja Nei Bedriften er i fase: Aktiv Avsluttet Hovedprosjekttilhørighet Navn Prosjektnummer > Under planlegging BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Deltar bedriften i andre programmer enn VS2010 i Forskningsrådet? fritekstfelt Hvis ja, hvilke? Ja Nei

7 7 Gjelder utviklingsprosessen i den enkelte bedrift. Eventuelle samarbeid med andre bedrifter holdes foreløpig utenfor. du kan fylle ut mer enn en kategori. Mål/hensikt: Hvilke av punktene er relevante for prosjektet som drives sammen med bedriften? BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Kvalitetsforbedring Produktutvikling Bedre innovasjonsevne Kundetilfredshet fritekst Strategisk endring av organisasjonsstruktur Verdikjede Andre produktivitetsforbedringer Belønningssystem Annet, (skriv stikkord) Kostnadsreduksjon Bred medvirkning Gjennomløpstid Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kompetanseheving Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

8 8 Følgende organer finnes i bedriften: Styrerepresentasjon for de ansatte Bedriftsutvalg Avdelingsutvalg Arbeidsmiljøutvalg Andre formelle utvalg Andre utvalg registreres bare dersom de er av betydning for den aktivitet som er relevant for VS2010 prosjektet > BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Er organet av betyding for VS2010 prosjektet? I liten grad I stor grad I liten grad I stor grad Skriv inn andre formelle utvalg I liten gradI stor grad Skriv inn andre formelle utvalg I liten gradI stor grad Skriv inn andre formelle utvalg I liten gradI stor grad

9 9 Arbeidsformer Gjelder alle organer som er av betydning for utviklingsarbeidet, enten de karakteriseres som ”formelle” eller ”uformelle”. Dialogkonferanser Arbeidsplassmøter Allmøter (Felles) prosjektgrupper Utviklingskoordinator (rollen) Andre Svært relevant I hvilke grad er disse punktene relevante for prosjektet som drives i bedriften? Ikke relevantRelevantLite relevant > BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Skriv inn andre formelle utvalg.

10 10 Resultater Hvilke forandringer er oppnådd på de områder som omfattes av mål/hensikt kategoriene (henviser til tidligere utfylte punkter under mål/hensikt) Ingen forandringForandring i negativ retning Ikke relevant Forandring i positiv retning, angi % uten desimaler Forandring i positiv retning, ikke kvantifisert Liten Middels Stor > % % % BakgrunnsopplysningerUtvikling i bedriftNettverk Du er her Kvalitetsforbedring Produktutvikling Bedre innovasjonsevne Kundetilfredshet Strategisk endring av organisasjonsstruktur Verdikjede Andre produktivitetsforbedringer Belønningssystem Annet, (skriv stikkord) Kostnadsreduksjon Bred medvirkning Gjennomløpstid Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kompetanseheving Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

11 11 Samarbeid med andre bedrifter Dersom det ikke eksisterer samarbeid med andre bedrifter, trykk her (brukeren blir da sendt til samarbeid gjennom ”det regionale partnerskap”) Er samarbeidet formalisert? Ja Nei Når ble nettverket etablert? yyyy Hvilken varighet er nettverket tenkt å ha? nedfallsmeny Kun dette prosjektets varighet Gjennom flere prosjekter Ubegrenset varighet tall Hvor mange bedrifter inngår? Fylles det ut skjema for en eller flere av de øvrige bedriftene? Ja Nei > Side 11 av 13 Fyll ut år med fire siffer BakgrunnsopplysningerNettverk Du er her Utvikling i bedrift

12 12 Felles prosjekter Felles opplæringsprogrammer Felles ledelse/sekretariat Felles konferanser Samarbeid langs verdikjeden Hva slags tiltak brukes for å utvikle nettverket? Annet Har antall deltakende bedrifter økt fra etableringen av nettverket til tidspunktet for utfylling av skjemaet? Ja Nei > Side 12 av 13 BakgrunnsopplysningerNettverk Du er her Hva er bedriftens rolle i nettverket? Utvikling i bedrift nedfallsmeny Leder Deltaker Passiv

13 13 På hvilke områder har samarbeidet positive effekter? > Side 13 av 13 BakgrunnsopplysningerNettverk Du er her Utvikling i bedrift > Kvalitetsforbedring Produktutvikling Bedre innovasjonsevne Kundetilfredshet fritekst Strategisk endring av organisasjonsstruktur Verdikjede Andre produktivitetsforbedringer Belønningssystem Annet, (skriv stikkord) Kostnadsreduksjon Bred medvirkning Gjennomløpstid Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kompetanseheving Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

14 14 Kvalitetsforbedring Produktutvikling Bedre innovasjonsevne Kundetilfredshet Strategisk endring av organisasjonsstruktur Verdikjede Andre produktivitetsforbedringer Belønningssystem Annet, (skriv stikkord) Kostnadsreduksjon Bred medvirkning Gjennomløpstid Bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte Kompetanseheving Bedre arbeidsmiljø Redusert sykefravær Nye roller for de tillitsvalgte Bedre samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte

15 15 Samarbeid gjennom det regionale partnerskap > Deltar representanter for bedriften i styrings-/ referansegruppe eller lignende som omfatter flere bedrifter? Ja Nei Tilsvarer denne gruppen/dette organ tanken om et regionalt partnerskap med utgangspunkt i fylkeskommunen? 1.De bedrifter som omfattes er vesentlig færre enn de som må omfattes av et fylkeskommunalt partnerskap? 2.Viktige aktører (som arbeidslivspartene, fylkeskommunen eller SND) ikke er representert? 3.Andre årsaker? Hvis delvis eller nei, er det fordi: Ja Nei Delvis Ja Nei Delvis Ja Nei fritekst Side 15 av 13 BakgrunnsopplysningerNettverk Du er her Utvikling i bedrift

16 16 Fylt ut av: Navn Skjema er fylt ut for periode: > Takk for at du tok deg tid til å fylle ut skjemaet. 1. halvår 2003 2. halvår 2003 1. halvår 2004 2. halvår 2004 1.halvår 2005 Etc……. Forskningsinstitusjon


Laste ned ppt "Skjema for registrering av deltakerdatabase. 2 Webflyt!! •Taster inn URL i nettleser •Får spørsmål om brukernavn og passord  Taster inn tildelt brukernavn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google