Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Martin ForsåElisabeth NilssonEli SkjesethGeir Ove Mittet Vi er Kommunikologer og bedriftspedagoger. Vi hjelper bedrifter, team og ledere med: •Forandringsarbeid:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Martin ForsåElisabeth NilssonEli SkjesethGeir Ove Mittet Vi er Kommunikologer og bedriftspedagoger. Vi hjelper bedrifter, team og ledere med: •Forandringsarbeid:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Martin ForsåElisabeth NilssonEli SkjesethGeir Ove Mittet Vi er Kommunikologer og bedriftspedagoger. Vi hjelper bedrifter, team og ledere med: •Forandringsarbeid: struktur og dynamikk •Øke læringen på arbeidsplassen for alle •Trene ledere i kommunikasjon •Bedre samarbeid i arbeidslivet

2 Eli Skjeseth Utdanning: Hovedfag i Yrkespedagogikk, med læring på arbeidsplassen som spesialfelt. Sertifisert Kommunikolog (læren om struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring) Ingeniør, agronom Erfaring med å levere skreddersydde læringsprosjekter i 16 år for bl.a. •Bedriftene i Raufoss Industripark •Trainee Innlandets bedriftsnettverk •En rekke kommuner i Oppland og Hedmark, ledergrupper og tjenesteområder •Oppland Fylkeskommune •Attføringsbedrifter i Norge •NHO

3 FRAMTIDA FOR RONDANE Planarbeid i Sel kommune vinter/vår 2009 (pilot for andre kommuner) Målene for prosessen, tolket av meg pr. febr. 09: •Ta vare på villreinen •Gi forutsigbare rammer for forvaltning og næringsutvikling •Skap lokalt eierskap til ny fylkesdelplan for Rondane •Bruke lokal kunnskap i planarbeidet •Gi rom for aktivitet og tiltak, vær mulighetsorientert •Skap et fruktbart forhandlingsgrunnlag mellom interessentene •Flere mål? Regjeringens mål (fra 2006) •Stanse tap av biologisk mangfold innen 2010 •Sikre villreinens sentrale plass i norsk fjellfauna Miljøverndept. bestilling 2007: utarbeid fylkesdelplaner for en HELHETLIG FORVALTNING av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge

4 Prosessleders rolle •Lage rammer for de tre arbeidsmøtene: mål, aktiviteter og beslutninger •Lede og samordne de enkelte aktivitetene i møtene mot målet •Evaluere og dokumentere metodikken til bruk i andre kommuner

5 Prosessen skal bygge på Scenarie-arbeid Et scenario er en beskrivelse av framtida. Det bygger på noen sett av premisser koblet mot framskriving av tendenser og fantasi. Scenarier i seg selv påvirker ikke nødvendigvis virkeligheten. Hvordan skal dere lage scenarier for villreinen i Rondane som fungerer som DRIVKRAFT i retning av en ønsket framtid? En ønsket framtid? Ønsket av hvem for hvem?

6 Hvem har interesser knyttet til Rondane? Hva er en ønsket framtid for disse? Hva vil de?Hva vil de? Hva vil de?

7 Prinsipper i konflikthåndtering •Interessentene får tid og rom til ”å bli enig med seg selv” •Konfliktløseren dybdeintervjuer interessentene hver for seg, de øvrige LYTTER Partene SORTERER UT et felles forhandlingsgrunnlag av verdier og intensjoner som alle parter virkelig kan slutte seg til. På dette grunnlaget deltar partene i en idedugnad for å finne OVERSKRIDENDE løsninger.

8 Alle offentlige lover, forskrifter og planverk forebygger konflikter ved å trekke opp grenser. Fylkesdelplan Rondane: Dette er greitDette er ikke greit Dette er ønskeligDette er ikke ønskelig Dette er avtaltDette er ikke avtalt

9 TRANSCEND – overskridende løsning på interessemotsetninger (Galtung, 2003) A vinner B vinner verken eller kompromiss Både OG Løsninger som ingen hadde tenkt på i utgangspunktet, mao Nyskapende


Laste ned ppt "Martin ForsåElisabeth NilssonEli SkjesethGeir Ove Mittet Vi er Kommunikologer og bedriftspedagoger. Vi hjelper bedrifter, team og ledere med: •Forandringsarbeid:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google