Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12k – strategiseminar Presentasjon 4. april 2006 Britt Haraldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12k – strategiseminar Presentasjon 4. april 2006 Britt Haraldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 12k – strategiseminar Presentasjon 4. april 2006 Britt Haraldsen

2 Arenaprosjektet Inno-tech Bakgrunn Resultater Videreføring

3 Et sterkt regionalt innovasjonssystem Økt verdiskapning og konkurranseevne i IKT- og elektronikkindustrien i Buskerud og Vestfold

4 4 Bakgrunn - En del av en nasjonal satsning som skal øke innovasjonsevnen i regionale næringsklynger Forstudie og forprosjekt har avdekket regional systemsvikt på tre områder: Risikokapital Kompetanse/kunnskapsinfrastruktur Klyngedynamikk Innovativ og internasjonalt konkurransedyktig IKT- og elektronikkindustri Men økt selverkjennelse om for lite utnyttet verdiskapingspotensiale

5 5 Bakgrunn – forts. Høgskolene har få samarbeidsprosjekter med industrien Oppleves ikke som attraktiv partner Manglende tverrfaglig nytenkning Hovedsakelig innovasjon ved ny teknologi Få horisontale innovasjonsstrukturer Industrien har selv tatt initiativ til å etablere innovasjonsselskaper Nylig etablerte inkubatorer

6 6 Mål desember 2002 Hovedmål Inno-tech: Utvikle og styrke det regionale innovasjonssystemet i IKT- og elektronikkindustrien i Buskerud og Vestfold, som et verktøy for økt verdiskapning og konkurranseevne Kommunikasjonsmål Inno-tech: Øke målgruppens forståelse for at tverrfaglig samhandling og læring er en forutsetning for fortsatt økonomisk vekst i regionen

7 7 Prosjektstruktur Strategiområder Hovedaktiviteter Øke samarbeidet mellom høyskolene, og høyskole- industri Skreddersydd kompetansetilbud til industrien Øke aktiviteten mot industrien på strategisk nivå Etablere NTNU/ SINTEF nærvær i regionen Partnere 3. Samarbeid høyskole industri Hovedaktiviteter Etablere regionalt samarbeid mellom de lokale nettverkene Utvikle kompetanse programmer Investor og kompetanse nettverk Partnere 2. Kompetanseutvikling og arenabygging Hovedaktiviteter Innovasjons- rammen Innovasjons Program Regionalt Såkornfond Partnere 1.Regional Innovasjons Program (RIP)

8 8 Hovedaktiviteter Innovasjonsrammen Innovasjonsprogram Regionalt såkornfond Partnere 1.Regional Innovasjons Program (RIP)

9 9 Regionalt Innovasjonsprogram

10 10 Etablere regionalt samarbeid mellom de lokale nettverkene 2. Kompetanseutvikling og Arenabygging Utvikle kompetanse programmer Investor og kompetansenettverk

11 11 Kompetanseutvikling og arenabygging - målsettinger og resultater 1.Minimum 10 nye bedrifter hvert år i perioden 2004 – 2008 som deltar i kompetansehevingstiltak. Ved utgangen av 2005 hadde 56 bedrifter deltatt i kompetanse- hevingstiltak 2.Minimum 6 aktive arenaer etablert hvorav 3 skal ha internasjonale forbindelser. Fem aktive arenaer er etablert; Samordningsgruppa i Regionalt Innovasjonsprogram, investornettverk i Vestfold, markedsplass for innovative prosjekter og investorer, NCE i Kongsberg og NCE i Horten. De 3 sistnevnte har internasjonale forbindelser. 3.Minimum 6 skreddersydde kompetanse-tilbud utviklet, tilbudt og gjennomført. To skreddersydde kompetansetilbud er utviklet – iVEL og treningsprogram for presentasjon av prosjekter for investorer.

12 12 Kompetanseutvikling og arenabygging - målsettinger og resultater forts. 4.Innen utgangen av 2005 er det etablert en attraktiv regional markedsplass for innovative prosjekter og investorer. Markedsplassen er etablert. 5.Miljøene gjennomfører aktiviteter i fellesskap uten Inno-techs direkte medvirkning. Høgskolene og innovasjonsselskapene gjennomfører aktiviteter i fellesskap uten Inno-techs direkte medvirkning. 6.Synliggjøre og videreutvikle industrialiserings- og kommersialiseringskompetansen som er definert som en kjernekompetanse i industriklyngene i Kongsberg og Horten. Kompetansen er og vil bli ytterligere synliggjort og videreutviklet både gjennom innovasjonsselskapene MicroTech Innovation og Kongsberg Innovasjon og NCE prosjektene i Horten og på Kongsberg.

13 13 Øke samarbeidet mellom høyskolene, og høyskole- industri Skreddersydd kompetansetilbud til industrien Øke aktiviteten mot industrien på strategisk nivå Etablere NTNU/ SINTEF nærvær i regionen 3. Samarbeid høgskole - industri

14 14 Samarbeid høgskole – industri - målsettinger og resultater 1.Etablere et felles prosjekt for Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud sine eksterne aktiviteter hvor de tilbyr FoU tjenester og kompetanse til næringslivet. Prosjektet skal oppnå en omsetning på kr 5 mill i 2005, og driften skal gå i balanse i 2006. Det er ikke etablert et felles prosjekt for høgskolenes eksterne aktiviteter. Gjennom prosjektmegleraktiviteten har høgskolene hver for seg hatt en økning i omsetningen fra ekstern aktivitet. I 2005 hadde teknologiske fag på HVE en omsetning fra ekstern aktvitet på ca 10 mill kroner og driften gikk med et lite overskudd. Tilsvarende for HiBu er en omsetnings på ca 2,5 mill kroner og et lite overskudd 2.Styrket samhandling mellom høgskolene. Samarbeidsavtale på strategisk nivå mellom teknologiske fag på HVE og HiBu skal være signert innen utgangen av 2005. Samarbeidsavtale på strategisk nivå er undertegnet og samarbeidet er organisert i BTV Teknologi.

15 15 Samarbeid høgskole – industri - målsettinger og resultater forts. 3.Engasjere en prosjektmegler innen utgangen av 2004. Prosjektmeglere har vært aktive i 2 år med gode resultater 4.Øke samarbeidet mellom høgskolene og industrien om kompetanse og utviklingsprosjekter også på strategisk nivå. Økt samarbeid på strategisk nivå kan dokumenteres gjennom resultatene fra prosjektmegler aktiviteten og NCE søknadene fra Horten og Kongsberg 5.NTNU/SINTEF skal være representert i regionen innen utgangen av 2006, fortrinnsvis gjennom et samarbeid med høgskolene. NTNU/SINTEF er ikke fysisk representert i regionen, men aktive samarbeidspartnere i bl.a. NCE Horten og Kongsberg Innovasjon

16 16 Må lykkes med å rekruttere flinke medarbeidere.

17 17 Vi trenger mer enn fin natur.

18 18 Erfaringer ift aktørene i partnerskapet Kompetanse - engasjement Prioritere Langsiktighet og forutsigbarhet Egen næringsmedarbeider Samspill i regionen Spille hverandre gode - tillit Arbeidsdeling? Bidra til å styrke de aktørene som er i ”markedet” framfor å etablere nye. Kommunene må først og fremst utføre sine primæroppgaver på en god måte.

19 19 Aksele rator Infrastruktur for innovasjon med utgangspunkt i Kongsberg Innovasjon KA KO G FM C Volvo KI Statoil Fagråd MTI TI Såkornfond Markedsplass LUP IN OFU/IFU NTNU/ Kjeller FORNY TI Innovasjons ramme Sam ordnings gruppe SIVA BT V FK HiBu DRIV KRD BAN


Laste ned ppt "12k – strategiseminar Presentasjon 4. april 2006 Britt Haraldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google