Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.07.20141 Teknisk etat 2013 98 årsverk DU = 81 mill. kr og DI = 64 mill. kr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.07.20141 Teknisk etat 2013 98 årsverk DU = 81 mill. kr og DI = 64 mill. kr."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknisk etat årsverk DU = 81 mill. kr og DI = 64 mill. kr

2  Vedtaksmyndighet for kommunale veger etter vegloven  Skiltmyndighet for kommunale veger etter vegtrafikkloven  Vedtaksmyndighet etter forurens­ningsloven  Vedtaksmyndighet for bygge- og delingssaker etter plan- og bygningsloven Delegasjon

3  Gjøremål som følger av brann- og eksplosjons- vernloven  Forvaltningsoppgaver av ikke-prinsipiell karakter i medhold av friluftsloven  Gjennomføre vedtatte byggeprosjekter  Vedtak etter jordloven, skogloven, konsesjons- loven, viltloven, laksefisk- og innlandsfiskeloven  Vedtaks­myndighet vedrørende motorferdsel i utmark Delegasjon

4 Kommunale formålsbygg

5 Renholdsavdelingen

6 6 Kommunalteknisk avdeling

7 Parkvesenet

8 8 Brann- og feiervesen 6 årsverk heltid. 25 deltidsansatte

9 Areal, Landbruk og Miljøavdelingen


Laste ned ppt "18.07.20141 Teknisk etat 2013 98 årsverk DU = 81 mill. kr og DI = 64 mill. kr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google