Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frisklivssentraler Sulitjelma Geir Lærum, rådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frisklivssentraler Sulitjelma Geir Lærum, rådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frisklivssentraler Sulitjelma Geir Lærum, rådgiver Min målsetting med dette innlegget er presentere dere for Frisklivssentraler som et nytt element i kommunehelsetjenestens arbeid med å behandle og forebygge sykdom knyttet til levevanene kosthold, tobakk og fysisk aktivitet, -spesielt fysisk aktivitet. Først vil jeg sette en ”folkehelseramme” og si litt generelt om bestemmelsesfaktorer for god helse, så vil jeg si litt om betydningen av å være regelmessig fysisk aktiv, og hva fysisk form har å si for det. Deretter vil jeg gå gjennom strukturen på det viktigste Frisklivssentralene tilbyr:-Trening på resept, kostholdsveiledning og tilbud om hjelp til røykeslutt. Til slutt skal jeg gi dere en resultatoversikt fra en evalueringsstudie som er gjennom i to kommuner i Buskerud, og to i Nordland

2 Tillrettelegging for økt aktivitet Vil man, så kan man?
Det handler om å gjøre de sunne valg til de enkle valg – for alle... Tillrettelegging for økt aktivitet Vil man, så kan man? Dette var en effektevaluering av Frisklivssentralene tilbud til gruppen med høy risiko for, eller etablert sykdom knyttet til inaktivitet/dårlig fysisk form. Trening på resept er et målrettet opphentingssystem basert på helsefaglig vurdering av behovet for tett oppfølging. Målsettingen er at alle skal settes i stand til å være regelmessig, egenadministrert fysisk aktive slik at man ivaretar sin helse. Dermed er vi tilbake til utgangspunktet for innlegget mitt: -At Frisklivssentralene er et element i folkehelsearbeidet, forebyggende og/eller behandlende. Folkehelsearbeidet er summen av all innsats for ………… For noen krever det strukturert medisinsk og helsefaglig oppfølging over tid for at de skal kunne se det sunne valget som det enkle, Eksempler fra København kommune Anita Andaas Aadland Sosial- og helsedirektoratet, avd. for fysisk aktivitet | | Tema for presentasjonen | 2

3 Er en forebyggende helsetjeneste forankret i kommunehelsetjenesten med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Modum etablerte Frisklivssentral i Navnet tok de fra svensk ”Friskvård”. Fra 2003 begynte Nordland fylkeskommune å samarbeide med Buskerud om etablering av flere sentraler, og utvikling av konseptet. utviklingsstøtte fra Hdir. Vest-Agder, Buskerud, Oppland, Nordland og Troms. –Ca 50 kommuner, noe ulike modeller, ulikt ambisjonsnivå men kreativt samarbeid. 2010: ca 70 kommuner i 9 fylker. (Bindal, Brønnøy, Hattfjelldal, Alstahaug, Vefsn, Meløy, Fauske, Saltdal, Hamarøy, Narvik, Bø, Vestvågøy, Flakstad)

4 EGENMESTRING HELSEHJELP

5 18 FLS i Nordland (150 på landsbasis). 73% av Nordlands befolkning
Alstahaug Bindal Bodø Brønnøy Hamarøy Hattfjelldal Fauske Flakstad Leirfjord Meløy Narvik Nesna Rana Sørfold Vefsn Vestvågøy Vågan 18 FLS i Nordland (150 på landsbasis). 73% av Nordlands befolkning

6 «Frisklivsresept» Henvisning: lege, annet helsepersonell, NAV
Helsesamtale 12 uker: 2x/uke Trening, «Bra mat»kurs, røykeslutthjelp, (KID kurs) Avsluttende helsesamtale Avklare videre oppfølging: Egen administrert, lag/forening, ny resept «epikrise» til fastlege

7 Effektiv frisklivsresept?
Fysisk aktivitetsnivå øker (SFI 2012), (Blom 2008) Stillesitting reduseres (SFI 2012) Bedre styrke og aerob kap. (Rapport Bu/No 2009) Bedre egenvurdert helse (Bu/No 2009) Moderat vektreduksjon (Ibsen, Roessler, Saltin 2007) Meget kostnadseffektivt (Eriksson M, 2010)

8 Målgrupper? Personer med økt risiko for, -eller med allerede etablert sykdom/ lidelse, som ut fra helse-/sosial faglig vurdering har behov for/ kan ha nytte av mer fysisk aktivitet, kostholdsendring, snus/røykeslutt og økt kunnskap og bevissthet om egne levevaner. Erfaring viser at overvekt, type-2 diabetes, fysisk inaktivitet, muskel-/skjelettlidelser, hjerte-/karsykdom, KOLS og psykiske lidelser er de mest forekommende «diagnosene». –Ofte kombinasjoner av disse. (Blom E. 2008) Legene er fornøyd med opplegget. (Møreforskning 2008)

9 UTFORDRING: Kompetanse
FLS må ha en «merverdi» for endring av helseatferd Endringsfokusert veiledning (10 timers basiskurs,44 timer «for viderekomne») Treningslære Aktivitetsledelse Kostholdsveiledning/basis ernæringsfysiologi Tobakksforebyggende tiltak (KID kurs)

10 Utfordring: Forankring
Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen Samhandlingsreformens intensjon Kommunalt planverk Budsjett Kontinuitet i bemanning «Nedleggingsspøkelset» (Ikke lovpålagt tjeneste)

11 FLS – Relevant oppfølgingstiltak rusbehandling?
Rusproblematikk ikke ukjent for koordinatorene Ikke som «behandlingstiltak» Vanskelig tema i helsesamtalen Kompetanse / veiledning for koordinatorene Gruppetilnærming med fokus på aktivitet og trivsel, -positivt element? Frisklivsgruppe


Laste ned ppt "Frisklivssentraler Sulitjelma Geir Lærum, rådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google