Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOLKEMØTE 4. april 2011 Kommandør Åsmund Andersen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOLKEMØTE 4. april 2011 Kommandør Åsmund Andersen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOLKEMØTE 4. april 2011 Kommandør Åsmund Andersen,
Sjef Haakonsvern orlogsstasjon

2 Marinebaser Ramsund/Trondenes Haakonsvern hovedbase Marinebaser

3 Sjøforsvarets organisasjon
På Haakonsvern

4 Fakta Største marinebase i Skandinavia Sjøforsvarets hovedbase
Mange avdelinger innenfor basen Ca 2300 ansatte (siv/mil) - ca 3500 med vernepliktige, elever og fartøysbesetninger Bergens nest største arbeidsplass Sterkt økende aktivitet på basen Økende utenlandsk fartøysbesøk Vedr kaier: Av 2200m, kan ca 1300m nyttes av fartøysvåpnene som normal kai. Differansen på 900 m kommer av forfall (Utrustningskai), økt fartøysstørrelse (MTB), samt Lengde For fartøysvåpen Småbåthavn (ca) Opptatt, passer ikke, kun mindre fartøy Feryal Opptatt, passer ikke, kun mindre fartøy DFS Delvis opptatt for undervisning, kun mindre fartøy UVB Kun likestrøm og UVB-fendring, men under utbedring Honnør Opptatt for undervisning, kun mindre fartøy MR Hoved MTB Passer ikke, for grunt/trangt, kun mindre fartøy Torpedo Passer ikke, EX-/RADHAZ-sone Avlastningskai (Under ferdigstillelse, kaiplass sperrer dokk) KV/Utrustningskai Utrustningskai mangler strøm og har svekket betong

5 Satsing på Haakonsvern - nybygging
Militært treningsanlegg (pågår – ca 350 mil) Driftsstabsbygg (ferdig ca 80 mil) Infrastruktur/fjernvarme (første fase pågår – 160 mil) Tilpassing UVB kai (fase 1 pågår – 86 mil) Tørrdokk (ferdig mil) Nye strømomformere hovedkai (ferdig mil) Nytt logistikksenter (ferdig - 88 mil) Avlastningskai v/dokk (ferdig - 18 mil) Knappen - Ny testcelle (ferdig – 18 mil) Knappen - Ny ammunisjonskai (ferdig - 50 mil) Knappen – Nytt administrasjonsbygg (ferdig mil) Mye er kommet på plass, eller i ferd med å komme på plass – fortsatt høy byggevirksomhet i kommende år

6 Drifts- og utviklingsbehov
Med de siste års beslutninger og utvikling følger; Økt aktivitet døgnet gjennom Mer ”støy” – øving og skyting Flere mennesker Økt trafikk Behov for ytterligere utviklingsrom Nye elementer – helikoptertrafikk fra 2014 Økt sårbarhet Økt sikkerhetsbehov Derfor ønskes ikke ytterligere boligfortetning i basens nærområde

7 Naboforhold Skal gjøre det vi kan for å være ”gode naboer”
Bidra til at den løpende driften er til minst mulig sjenanse for vårt nærområde Samarbeid kan løse mye før det utvikler seg til konflikt Skape arenaer for møter og diskusjon Være åpne for innspill ift kommende regulering av området – noe står fast , noe er gjenstand for diskusjon

8 Oppsummering Haakonsvern orlogsstasjon Sjøforsvarets hovedbase
Stor og viktig arbeidsplass i Bergen Basen har avgjørende betydning for Sjøforsvaret Hjemmehavn for samtlige marinefartøyer og nødvendig støttevirksomhet Basen er i stadig utvikling og tilpasses dagens virkelighet og fremtidens behov Store investeringer er gjort og skal gjøres Basen behøver gode vilkår for daglig drift og rom for videre utvikling Regulering av nærområdet vurderes som en vesentlig faktor for basens fremtid


Laste ned ppt "FOLKEMØTE 4. april 2011 Kommandør Åsmund Andersen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google