Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GSS Åre Risk Event 2013 Trond Olav Skevik og Ståle A. Nygård HiNT/GSS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GSS Åre Risk Event 2013 Trond Olav Skevik og Ståle A. Nygård HiNT/GSS."— Utskrift av presentasjonen:

1 GSS Åre Risk Event 2013 Trond Olav Skevik og Ståle A. Nygård HiNT/GSS

2 Hvem er vi? •HiNT – Høgskolen i Nord-Trøndelag –Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer Namsos •LIT – Avdeling for Landbruk og IT (Steinkjer) •Seksjon for Medieteknologi •MMT og SPO – Bachelor Multimedieteknologi, bachelor Spill og opplevelsesteknologi •Høgskolelektor Trond Olav Skevik og Høgskolelektor Ståle A. Nygård

3 MMT og SPO •MMT: medieproduksjon, 3D/visuelle effekter (VFX), digital distribusjon, prosjekt og entreprenørskap •SPO: utvikling av spill og digitale produkter, 3D/interaksjon, prosjekt og entreprenørskap

4 Oss og GSS •Interreg-prosjektet GSS, HiNT – MIUN •Gränsoverbyggande Samverkan för Säkerhet – netgss.org •HiNT/GIT: Knut Ekker, Ivar S. Holand, Trond Olav Skevik, Ståle A. Nygård •MIUN/IT/sosiologi: Viveca Asproth, Erik Borglund, Lena-Maria Öberg, Erna Danielsson, m.fl. •Undertegnede er hovedsakelig involvert for å utvikle prosjektets øvingssystem/simulator

5 GSS: hvem skal øves? •Ledningsøvelser (ikke fullskalaøvelser) •Norske og svenske ”operasjonssentraler” –politi/polis, SOS Alarm, nødsentraler, brannvesen, redningstjenesten, elektrisitetsverk, kommuner, osv

6 Hva skal øves? •Krisehåndtering i grensetraktene Norge/Sverige •Kommunikasjon mellom deltakere, både innenlands og (ikke minst) over landegrensene •Kartbruk (GGI2)

7 Hvordan skal det øves? •”År 0” – før GSS •Ledningsøvelse på Grenseredningsrådet som ”table top”-øvelser •Scenario presentert vha. PowerPoint •Mye diskusjoner

8 Øvelse år 1 •GSS år 1 •På Grenseredningsrådet Stiklestad mai 2011 •Norsk rom og svensk rom •Webbasert presentasjon av scenario (”øvingssystem”) •Pålogging som ulike roller (polis, politi, räddningstjänst, AMK, …) •Mulighet for å gjøre hendelser synlig kun for et utvalg av deltakere •Registrere handlinger, kommunikasjon og kartbruk i øvingssystemet •Denne datainnsamlingen forenkler analysen av øvelsen i ettertid

9 Administrator

10 10 Normal deltaker

11 Øvelse år 2 •GSS år 2 •I forkant av Grenseredningsrådet i Östersund mai 2012 •Et mindre utvalg roller •Desentralisert bruk av øvingssystemet (5 ulike fysiske lokasjoner) –Deltakerne er lokalisert på sine respektive arbeidsplasser, med sine vante planverk, verktøy og kommunikasjonssystemer

12 Desentralisert ledningsøvelse

13

14 Observatører

15 Pålogging øvingssystem

16 Intro

17 Styrt hendelsesforløp

18 Registrere handling (1)

19 Registrere handling (2)

20 Handlingslogg

21 Administrator-rollen

22 Eksempel analyse 2012 – ”gir informasjon” presentert på Grenseredningsrådet Periode 1: Periode 2: Periode 3:

23 Øvelse år 3 •GSS år 3 •Torsdag 16. mai 2013, kl. 09:00 – 12:00 •Desentralisert bruk av øvingssystemet •Større skala – øvingen vil foregå på enda flere fysiske lokasjoner –Östersund, Järpen, Steinkjer (politi + NTE), Namsos (AMK + brann), Lierne, Røros, Tydal, …

24 Design av øvingssystem •Editor –bygge scenarioer –scenariobank •Play –gjennomføre øvelse basert på scenario –normale brukere, administrator, moderatorer, observatører •Playback –spille av/evaluere øvelse

25 Teknologi •Øvingssystemet benytter standardisert web- teknologi •Klient (nettleser) –HTML –CSS –JavaScript –Ajax •Server –PHP –MySQL •Kan relativt enkelt kopieres/flyttes

26 Playback 2012 •http://netgss.org/client/http://netgss.org/client/ •Velg logg inn •Rolle: Playback •Passord: ppp

27 Playback 2012 (1)

28 Playback 2012 (2)

29 Playback 2012 (3)

30 Playback 2012 (4)

31 Playback 2012 (5)

32 Playback 2012 (6)

33 Playback 2012 (7)

34 Playback 2012 (8)

35 Playback 2012 (9)


Laste ned ppt "GSS Åre Risk Event 2013 Trond Olav Skevik og Ståle A. Nygård HiNT/GSS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google