Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deputasjon KMBY 10.1.2012 Sak 28/12 Advokat Torhild Sæther 08.07.20141.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deputasjon KMBY 10.1.2012 Sak 28/12 Advokat Torhild Sæther 08.07.20141."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deputasjon KMBY 10.1.2012 Sak 28/12 Advokat Torhild Sæther 08.07.20141

2 2 Naboforhold John Atle Svendal -gnr. 185 bnr. 358 -nabo i nordvest Omsøkte tiltak -gnr. 185 bnr. 361

3 Bakgrunn for klage på rammetillatelse Dispensasjon fra reguleringsplan mht. plassering –Møneretning avviker markant fra reguleringsplan og omkringliggende bebyggelse –Vinduer/veranda/uteoppholdsarealer i nordvest gir for mye innsyn Boligen for høy og dominerende –Svendals bolig og terrasse ligger på kote +81 –Omsøkte tiltak har takhøyde kote +91 –Avstand mellom boligene 21 m Boligen bryter med byggestilen i strøket 08.07.20143

4 4 Svendals bolig ligger på kote +81 Fasade mot Svendal

5 08.07.20145 Store vindusflater både i front (sørvest) og mot Svendal (nordvest).

6 08.07.20146 Svendal har sitt uteoppholdsareal og stue/kjøkken vendt mot sør. Også uteoppholdsarealene til det omsøkte tiltaket er vendt mot Svendal.

7 Boligens plassering i sørvest – nordøstlig retning sammenholdt med høyde og plassering av vinduer/veranda/uteoppholdsarealer fører til at –Svendal vil få et nabohus tett inntil egen bolig som vil oppleves som en dominerende vegg –Svendal vil oppleve at naboene får betydelig innsyn på hans eiendom (uteoppholdsareal, stue, kjøkken) I tillegg: Byggestilen bryter i for stor grad med eksisterende bebyggelse. Ulempene overstiger det Svendal må tåle om nabo. 08.07.20147

8 Prosjektet må revideres. Svendal motsetter seg ikke oppføring av bolig på naboeiendommen. MEN: –Boligen må senkes –Plasseringen må endres –Mindre vindusflater mot naboer –Veranda må konsentreres mot syd – sydvest (unngå L-form) –Byggestil må tilpasses eksisterende bebyggelse 08.07.20148


Laste ned ppt "Deputasjon KMBY 10.1.2012 Sak 28/12 Advokat Torhild Sæther 08.07.20141."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google