Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gunhild Ørsland Tobiassen, Kristiansand kommune. Omorganisering Helse- og sosialsektoren gjeldende fra 01.01.2014 Helse og sosialsektoren Service og forvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gunhild Ørsland Tobiassen, Kristiansand kommune. Omorganisering Helse- og sosialsektoren gjeldende fra 01.01.2014 Helse og sosialsektoren Service og forvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gunhild Ørsland Tobiassen, Kristiansand kommune

2 Omorganisering Helse- og sosialsektoren gjeldende fra 01.01.2014 Helse og sosialsektoren Service og forvaltning Oppfølgnings- tjenester Omsorgs- sentre Helsefremming og innovasjon Behandling og rehabilitering NAV

3 Bakteppe – endringer i boligpolitikken Mekanismer nedbygging av institusjoner og kortere oppholdstid innsatsen mot bostedsløshet samhandlingsreformen bosetting av flyktninger Generell boligknapphet  større press på kommunal boligsektor og tjenestetilbud  De grupper man bosetter i dag er svakere enn de grupper man bosatte tidligere Felles forståelse om et felles ansvar omkring målet «alle skal bo»

4 Kristiansand Boligselskap KF Anskaffelse Vedlikeholdstjenester Kemner- kontoret Varsel om utkastelse Virksomhet service og forvaltning Bolig og tjenestetildeling Framleie Varsel om utkastelse Virksomhet oppfølgings- tjenester Oppfølgingstjenester innen rus og psykisk helse NAV Bosetting/oppfølging av flyktninger Nødboliger Oppfølgingstjenester Virksomhet behandling og rehabilitering Hjemmetjenester Organisering av boligsosialt arbeid i Kristiansand

5 Årsaker til klager/ utkastelser: Husleierestanser Husordensregler Vedlikehold

6 Nettbankkonsulenter i NAV Trekk i trygd Varsel om utkastelse fra Kemner – kopi til NAV og Boligavdelingen Samarbeidsmøter med Kemnerkontoret Husleierestanser

7 Forebyggende arbeid – før innflytting Ulike former for tilrettelagte bo- og tjenestetilbud Kartleggings og tildelingsmøter, ser bolig- og tjenestetildeling i sammenheng Samarbeid med oppfølgingstjenesten Samarbeid med helseforetak om utskrivningsklare Fra nødbolig til ordinær bolig ISF finansiering Beboeravtaler Husordensregler

8 Oppfølging av klager/ bekymringsmeldinger Rask behandling Lesetilgang til Acos Samarbeidsmøter og gode rutiner med bofellesskapene Boligkontoret «rykker ut» til bofellesskap Husordensregler

9 Vaktmestertjenesten i Boligselskapet melder raskt fra Vedlikehold


Laste ned ppt "Gunhild Ørsland Tobiassen, Kristiansand kommune. Omorganisering Helse- og sosialsektoren gjeldende fra 01.01.2014 Helse og sosialsektoren Service og forvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google