Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å forebygge utkastelser fra kommunal bolig -samarbeid på tvers i kommunen Gunhild Ørsland Tobiassen, Kristiansand kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å forebygge utkastelser fra kommunal bolig -samarbeid på tvers i kommunen Gunhild Ørsland Tobiassen, Kristiansand kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å forebygge utkastelser fra kommunal bolig -samarbeid på tvers i kommunen
Gunhild Ørsland Tobiassen, Kristiansand kommune

2 Kristiansand kommune Helse og sosialsektoren
Omorganisering Helse- og sosialsektoren gjeldende fra Helse og sosialsektoren Service og forvaltning Oppfølgnings-tjenester Omsorgs-sentre Helsefremming og innovasjon Behandling og rehabilitering NAV

3 Bakteppe – endringer i boligpolitikken
Mekanismer nedbygging av institusjoner og kortere oppholdstid innsatsen mot bostedsløshet samhandlingsreformen bosetting av flyktninger Generell boligknapphet større press på kommunal boligsektor og tjenestetilbud De grupper man bosetter i dag er svakere enn de grupper man bosatte tidligere Felles forståelse om et felles ansvar omkring målet «alle skal bo»

4 Organisering av boligsosialt arbeid i Kristiansand
Kristiansand Boligselskap KF Anskaffelse Vedlikeholdstjenester Kemner-kontoret Varsel om utkastelse Virksomhet service og forvaltning Bolig og tjenestetildeling Framleie Virksomhet oppfølgings-tjenester Oppfølgingstjenester innen rus og psykisk helse NAV Bosetting/oppfølging av flyktninger Nødboliger Oppfølgingstjenester Virksomhet behandling og rehabilitering Hjemmetjenester Myndighet\ forståelse.

5 Husleierestanser Husordensregler Vedlikehold
Årsaker til klager/ utkastelser: Husleierestanser Husordensregler Vedlikehold

6 Husleierestanser Nettbankkonsulenter i NAV Trekk i trygd
Varsel om utkastelse fra Kemner – kopi til NAV og Boligavdelingen Samarbeidsmøter med Kemnerkontoret

7 Husordensregler Forebyggende arbeid – før innflytting
Ulike former for tilrettelagte bo- og tjenestetilbud Kartleggings og tildelingsmøter, ser bolig- og tjenestetildeling i sammenheng Samarbeid med oppfølgingstjenesten Samarbeid med helseforetak om utskrivningsklare Fra nødbolig til ordinær bolig ISF finansiering Beboeravtaler

8 Husordensregler Oppfølging av klager/ bekymringsmeldinger
Rask behandling Lesetilgang til Acos Samarbeidsmøter og gode rutiner med bofellesskapene Boligkontoret «rykker ut» til bofellesskap

9 Vedlikehold Vaktmestertjenesten i Boligselskapet melder raskt fra


Laste ned ppt "Å forebygge utkastelser fra kommunal bolig -samarbeid på tvers i kommunen Gunhild Ørsland Tobiassen, Kristiansand kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google