Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOLIGER - eget hjem for mennesker med funksjonsnedsettelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOLIGER - eget hjem for mennesker med funksjonsnedsettelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 BOLIGER - eget hjem for mennesker med funksjonsnedsettelser
Fellesmøte RIO Oslo og bydelsrådene 24. Oktober 2013

2 Boligpolitiske føringer og dokumenter
RIO Forskning Kommunale planer Statlige føringer helhet og sammenheng i boligpolitikken - fra overordnede politiske målsettinger gjennom styringssignaler i f.eks. rundskriv og veiledere og til den endelige iverksetting og utforming i kommunene.

3 Statlige dokumenter 1 FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ratifisert av Norge Diskriminerings og tilgjengelighetsloven av TEK 10. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) nr 489. Rom for alle, NOU 2011:15. Byggje - bu og leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Meld. St. 17 (2012–2013).

4 Statlige dokumenter 2 Ansvarsreformen - Midler­tidig lov om avvikling av institusjoner. Ot. Prp. Nr. 49 ( ). Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Meld. St. 45 ( ). Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres. Informasjons og utviklingsprogram for mennesker med utviklingshemming Rapport, Barne- likestillings- og inkluderingsprogrammet. Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. Meld St. nr 25 (1996–97). Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – Endringer i statsbudsjettet for St.prp. nr. 63 ( ). .

5 Lokale dokumenter Oslo 1
Bystyremelding nr. 2/2008. Bystyremelding om sosial boligvirkemidler i Oslo kommune. Boligbehovsplan for Oslo kommune – Byrådssak av Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser, rullering Vedtatt av bystyret Oslos kommunes strategiske plan for universell utforming, under arbeid.

6 Lokale dokumenter Oslo 2
Veiledere: - Veien til egen bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser. April Utgitt av Trondheim kommune og Oslo kommune med støtte fra Husbanken. - Veileder til etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Et samarbeid mellom pårørende og kommunen. Oslo kommune, Helse- og velferdetaten 2008.

7 Forskning Lite forskning Jan Tøssebro, NTNU Arne Holm, NIBR -

8 RIO Oslo arbeidsprogram – eget hjem
RIO Oslo vil arbeide for at: At boligbehovsplanen for Oslo kommune blir fulgt opp At det i Oslo etableres boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser som, både når det gjelder størrelse og tjenesteyting, er i henhold til Husbankens regelverk og ansvarsreformens intensjoner om eget hjem for enkeltmennesket Å få en oversikt i samarbeid med bydelens råd for funksjonshemmede, over boligsituasjonen i Oslo for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det gjelder boligbehov, nye planlagte prosjekter samt godt fungerende botiltak At husbanken ikke gir støtte til finansiering av boliger som bryter med de krav som er lagt gjennom nasjonale føringer for bosetting av mennesker med funksjonsnedsettelser At mennesker med nedsatt funksjonsevne fritt kan flytte til andre bydeler og få den nødvendig bistand der At medbestemmelse og brukermedvirkning sikres At universell utforming av boliger ligger til grunn for all byutvikling

9 Begreper Bofellesskap Innleide boliger Institusjon Kommunal bolig
Omsorgsboliger Ordinært bomiljø Personalbase Samlokaliserte boliger

10 Boliger og tjenester Hvilken bolig du har påvirker tjenestene du får
Kollektivisering kontra enkelt individet

11 TILGJENGELIGHET – UNIVERSELL UTFORMING
Tilgjengelighet - Teknisk forskrift TEK 10. Tilgjengelighet for rullestol til bad og soverom Heis til boligkomplekser med 2 etg. eller mer. Tilrettelagte uteområder. Kampanje fra OBOS og Selvaag mot TEK 10. SKANSKA mener kampanjen er tull. Det blir lettere å komme hjem til slike boliger etter skade eller sykehusopphold Man kan bo lenger i slike boliger selv om en taper funksjoner Bedre forhold for å kunne motta hjemmetjenester eller BPA Enkelt for forflytningshemmede å komme på besøk

12 Utfordringer- dagens bilde
Regelrytteri og press? Asker kommune etablerte en omsorgsfabrikk med 22 beboere, – Borgenbråten omsorgsbolig. Husbanken nektet å yte tilskudd og kommunen beklaget seg. I et leserinnlegg i avisen Budstikka, forklarer Alette Reinholdt hvorfor det var riktig av Husbanken å nekte tilskudd. ?


Laste ned ppt "BOLIGER - eget hjem for mennesker med funksjonsnedsettelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google