Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bosetting av enslige mindreårige Nina Gran, spesialrådgiver i KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bosetting av enslige mindreårige Nina Gran, spesialrådgiver i KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bosetting av enslige mindreårige Nina Gran, spesialrådgiver i KS

2 KS Konsultasjoner

3 Bosetting av enslige mindreårige •År:Antall 2006145 2007147 2008207 2009606 +164 2010700? 2011800?

4 KS Konsultasjoner Tilskuddsordninger ved bosetting av enslige mindreårige 2010 satser •Integreringstilskudd: 554 000 over 5 år •10 200 årlig v grunnskolealder (skole) •Enslig mindreårig tilskudd119 800 gis tom året personen fyller 20 •Redusert egenandel ved barnevernsvedtak: Alt over kr 14 180 refunderes •Økt tilskudd til kjøp og bygging av bolig fra Husbanken: 40% for e m med oppfølgingsbehov.

5 KS Konsultasjoner Eks: årlig tilskudd over 5 år ÅR 1: Bosetting januar: kr 246 000 Bosetting desember: kr 137 000 År 2:146 400 + 119 800= 266 200 År 3: 130 400 + 119 800 = 250 200 År 4: 80 000 + 119 800 = 199 800 År 5: 70 000 + 119 800 = 189 800 Til sammen 190000+ 916 000=kr 1 100 000 * Beregnet halvårseffekt år 1

6 KS Konsultasjoner Tilbakemeldinger fra mottak og kommuner som bosetter enslig m. •Ikke barn, men ungdom •En del har behov for ekstra tiltak som følge av traumer, men •Mange er ressurssterke •Bedre resultater enn andre unge enslige •Ikke nødvendigvis store barnevernstiltak •Kun 1/3 av em under barnevernet frem til 2008 •Alderstesting. Yngre em i mottak/kommuner i dag. Flere ”overårige” tidligere •Ikke samme problemer som andre barnevernsbarn, men flyktningspesifikke problemstillinger som traumer og savn av venner familie,

7 KS Konsultasjoner Plasseringer av enslige mindreårige •I fosterhjem (vanligvis de yngste) •Hos familie fra hjemlandet •Bokollektiv med heldøgns tilsyn •Bokollektiv med tilsyn deler av døgnet •Bofellesskap med oppfølging (for de eldste) •Hybel med vertsfamilie som utleier og oppfølgingstjeneste (Trondheim) •Hybel med oppfølging og kontaktfamilie •Hybel med oppfølging fra flyktning- kontoret. •Folkehøyskole

8 KS Konsultasjoner Forsterket hybel med oppfølging Selvstendige EM i aldersgruppen 16 – 18 år, som trenger særlig trygghet og støtte under bosetting leier hybel hos husvert. •Ungdommen er i stand til å bo i egen hybel, - dvs. klare praktiske oppgaver og kan mestre det å bo alene. Men; ungdommen har under kartlegging før ankomst eller under opphold i mottak gitt uttrykk for •et særskilt behov for voksenkontakt, •å være engstelig for å bo alene/sove alene, •savn av egen familie, •behov for trygghet og faste rammer, •behov for terapeutisk behandling som følge av traumer o.a.. •å trenge ekstra veiledning på enkeltområder i bosituasjon

9 KS Konsultasjoner Husvert - forsterket hybel(eks Trondheim): •Det stilles ikke krav til spesiell utdanning eller yrkespraksis, men at husverten i et totalbilde skal ha en kompetanse på å arbeide med barn og unge. •Godkjenning ved 1-2 hjemmebesøk. Vandelsattest •Oppdragsavtale, som regulerer husvertens støttefunksjon, godtgjøring og varighet på tiltaket, samt avtale om veiledning •Husleiekontrakt - inngås mellom ungdommen/verge og husvert i et samarbeid med saksbehandler i forvaltning.

10 KS Konsultasjoner Oppfølging med forsterket hybel: Godtgjøring for husvert: •husvertgodtgj. 50% av fosterhjemsarb.godtgjøring •utgiftsdekning husvert. 50% av fosterhjemsutg.dekning Husleie og strøm (husleie maksimalt kr. 4000 + strøm) Timebasert oppfølging •Ungdommer får i tillegg til husvert timebasert oppfølging av miljøterapeut. 40 timer de 3 første mnd og etter hvert reguleres alt ettersom ungdommens behov •Krav til utdanning: relevant 3-årig høyskole eller tilsvarende

11 KS Konsultasjoner Kontaktpersoner i KS: nina.gran@ks.no mob: 91526482 nina.hjertø.ingebrigtsen@ks.no Tlf:24132707


Laste ned ppt "Bosetting av enslige mindreårige Nina Gran, spesialrådgiver i KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google