Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hans Seierstad, Leder i KS i Oppland og ordfører i Østre Toten Begrensninger og muligheter Dialogkonferansen 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hans Seierstad, Leder i KS i Oppland og ordfører i Østre Toten Begrensninger og muligheter Dialogkonferansen 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hans Seierstad, Leder i KS i Oppland og ordfører i Østre Toten Begrensninger og muligheter Dialogkonferansen 2011

2 Sykehus – doblet budsjett på 7 år 50 mrd 2002 102 mrd 2009

3 Spesialister på rett nivå? 2 300 psykologer 11 000 leger sykehus og privat praksis 470 psykologer 4 400 fastleger og kommuneleger

4 Ikke øremerket tilskudd Medfinansiering Utfordringene Finansiering Fra hierarki til nettverk og partnerskap Likeverdig partner vs helseforetakene Lederskap Vertskommune og samkommune Samarbeid krever tillit Demokratiunderskudd/ Brukermedvirk? Kommune- samarbeid Helsefaglig kompetanse Bestiller- (og tilbyder-) kompetanse Samhandlingskompetanse Kompetanse

5 Følgende oppgaver bør ligge i kommunehelsetjenesten: –Døgnplasser for observasjon, etterbehandling, lindrende behandling, rehabilitering og habilitering –Tverrfaglige team, herunder ambulante team og distriktsmedisinske sentra –Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling –Forebygging, tidlig intervensjon og lavterskel tilbud innen psykisk helsevern og til rusavhengige –Forsterkede bo- og tjenestetilbud i kommunen ved psykiske lidelser –Ambulante team og distriktspsykiatriske sentra

6 KS ønsker en samhandlingsreform som bygger på: et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene, kommunehelsetjenesten som grunnmuren i helsetjenesten, og brukerens behov og medvirkning

7 Samhandlingsreformens primære mål er å gjøre kommunehelsetjenesten til en helhetlig inngangsport til helsetjenesten, der … … pasienter kan få tilbud om alle de grunnleggende tjenestene … og henvises videre der det er behov for spesialiserte tjenestetilbud.

8 Kommune reform helse Offentlige allmennmedisinske og samfunnsmedisinske oppgaver Fastleger Sykehjem - sykjehjemsmedisin Helsestasjoner & Skolehelsetjeneste Habilitering / rehabilitering Ernæring Fengsler Friskvern FOREBYGGENDE HELSEARBEID FORSKING OG UTVIKLING

9 Utfordringer Pasientsikkerhet og kval.forbedring IKT og el.samhandling Styrket legetjeneste Folkehelse og forebygging Brukermedvirkning Ledelse Arb.giverroller og kompetanse Finansiering Kommunesamarbeid Innovasjon Utfordringsbilde Lovendringer og juridiske forhold


Laste ned ppt "Hans Seierstad, Leder i KS i Oppland og ordfører i Østre Toten Begrensninger og muligheter Dialogkonferansen 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google