Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan med konkrete samarbeidstiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan med konkrete samarbeidstiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan med konkrete samarbeidstiltak
Brukernes deltakelse i samarbeidsreformen

2 Hvem skal samarbeide? 51kommuner 4 fylkeskommuner 6 sykehusdivisjoner
Brukere 7000 ansatte - Og vi er større enn Danmark arealmessig

3 Vi må ha en plan! Helseregioner Regionale helseplaner
Nasjonal helse og omsorgsplan Hvem gjør hva, når? - Og VI må gjøre det sammen!

4 Samhandling, hva gjør vi?
Hvem er ”vi” Er vi ”vi”? Hvordan blir vi ”vi”?

5 Dette tror SI at vi må gjøre
Finne ut hva vi mener at kommunene bør overta fra spesialisthelsetjenesten( det er ikke sikkert det blir resultatet!) Begynne arbeidet med mal for Regional Helseplan

6 Lage behandlingslinjer slik at vi kan enes om hvem som gjør hva i deler av pasientforløpet
Inngå lovfestede avtaler med kommunene Undersøke om vi har felles IT system Undersøke om vi har like kvalitetssystem Hjelpe kommunene med helsetall til de kommunale helseregionene

7 Dette tror SI at kommunene må gjøre alene
Finne ut hvem de skal samarbeide med Hvilken samarbeidsmodell skal kommunene ha? Hvilken ekspertise trenges i kommunen? Hvilke samarbeidstiltak har kommunen i dag?

8 Hva kan fortsette og hva bør forsvinne?
Hvilke pasientgrupper har vi i vår kommunale helseregion? Hvordan og hvor kan de få best hjelp? Skal vi ha intermediære sykehjem, LMS,DMS….

9 Hva bør brukerne gjøre? Organisere arbeidet slik at arbeidet ikke blir overlatt til noen få Finne ut hvor det er viktig å delta Finne ut om det er områder de synes det er viktig at beholdes i sykehusene Hva bør kommunene overta? ?

10 Dette gjør SI Prosjekt for samhandlingskoordinatorer
Mal for regional helseplan Prøver å få 6 sykehus, psykisk helsevern, rehabilitering og habilitering, 49 kommuner og 3 fylkeskommuner til å jobbe mot felles mål Delta og gjennomføre en samhandlingskonferanse i vårt område i september

11 Dette må vi samarbeide om i 2011
Lage mal for regional helseplan Ferdigstille den praktiske del av regional helseplan Holde hverandre oppdatert på planer, prosjekt og nye ting som dukker opp

12 Forslag til mal for RH, Handlingsplan med konkrete tiltak
Definerte tiltaksområder Ansvar Tidsangivelse for tiltaket Økonomiske konsekvenser Kostnadsfordeling Forpliktende avtale Tvisteløsning

13 Kort beskrivelse av prosjektet
Utarbeide Handlingsplan med konkrete tiltak i samarbeid med kommunene 0,5 årsverk på hver divisjon Prosjekt over 2 år

14 Hvordan tenker vi å organisere oss?
Hvilke kommuner er i Helseregionen? Hvordan organiserer kommunene seg? Hvordan organiserer brukerne seg? Tidsramme

15


Laste ned ppt "Handlingsplan med konkrete samarbeidstiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google