Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevmedvirkning Prinsipper for opplæringen: ”Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen innenfor rammen av lov og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevmedvirkning Prinsipper for opplæringen: ”Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen innenfor rammen av lov og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevmedvirkning Prinsipper for opplæringen: ”Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen innenfor rammen av lov og forskrift herunder læreplanverket. 1 Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan den utøves, vil variere blant annet i forhold til alder og utviklingsnivå. Elevmedvirkning forutsetter kjennskap til valgmuligheter og deres mulige konsekvenser.

2 Hvordan står det til i Sør-Trøndelag? M.a.o. finnes det et forbedringspotensial Undersøkelser viser at skolene i relativt liten grad er opptatt av elevenes forståelse av og deltakelse i egne læringsprosesser Spesielt når det gjelder medvirkning i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringa

3 Hvorfor er det slik? Mange skoler mangler en helhetlig strategi for elevmedvirkning 3 Motstand og uvilje i deler av lærerkorpset: ”Elevene er ikke modne nok” ”Elevene vil ikke” ”Jeg vet best og det tar for lang tid” Elevene har ikke fått opplæring i elevmedvirkning Mange lærere mangler ideer om hvordan det kan gjøres i praksis

4 Elevmedvirkning anses som viktig fordi 4 den kan gjøre elevene mer aktive i sin egen læringsprosess den kan bidra til bedre kommunikasjon mellom lærere og elever, samt mellom elever. gi elevene mer oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode - det fører til bedre læring, bedre tilpasset læring, bedre trivsel og bedre læringsmiljø !

5 Vi mener å vite at norske elever er mindre motivert enn elever i andre europeiske land jobber for lite med skolefag og lekser blir stilt mindre krav til enn elever i andre land i Norden lærer for lite, spesielt i matematikk og naturfag lager for mye uro i timene har for dårlige læringsstrategier har for store tanker om egen dyktighet i forhold til det de faktisk presterer

6 Elevmedvirkning som strategi Professor Ivar Bjørgen sier i boka ”Ansvar for egen læring” (1991) dette: Skal vi ta ansvar for egen læring, må vi også ta medansvar for opplæringa, for faktorene som hemmer eller fremmer læring ”Læringsprosessen er et arbeid, og dette arbeidet må utføres av den personen som skal lære. … Ansvar blir her knyttet til den som skal lære, ikke av moralske grunner, men rett og slett fordi det logisk sett synes mest hensiktsmessig”.

7 Elevmedvirkning i planlegging Hva kan man være med og planlegge? arbeidsplaner, periodeplaner (temaer / emner / arbeidsmetoder, individuelle mål, …) prøveplaner (hvor mange og hva slags prøver og når) miljøtiltak (læringsmiljø, kjøreregler, utsmykning…) Må oppleves som meningsfullt og reelt

8 Elevmedvirkning i gjennomføring undervisningsmetoder (lærerstyrt? variasjon?) struktur og systematikk arbeidsinnsats, arbeidsro, kjøreregler Må oppleves som meningsfullt og reelt

9 Elevmedvirkning i evaluering vurdering på skolenivå (brukerundersøkelser) klasse-/læringsmiljøvurdering selvvurdering, elevsamtalen evaluering av læringsutbytte (hvorfor lærte jeg så mye/lite?) forslag til nye tiltak/måter å arbeide/undervise på Må oppleves som meningsfullt og reelt

10 Et system for elevmedvirkning gjøre elevmedvirkning til en del av skolens helhetlige pedagogiske strategi Skolestartprogram, klassemiljøundersøkelser, elevsamtalen, klassens time, samarbeidsutvalg Jeg vil ha lærere som er nysgjerrig på om undervisningen deres funker er interessert i å høre elevenes mening vil ha aktive elever som ønsker å bidra Jeg vil ha elever som er medprodusenter av sin egen læring – ikke konsumenter av ferdige opplegg fra læreren.

11 Lykke til med medvirkningen!


Laste ned ppt "Elevmedvirkning Prinsipper for opplæringen: ”Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen innenfor rammen av lov og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google