Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER GOD UNDERVISNING – PÅ HØGSKOLENIVÅ? Kvalitetskonferansen 28.april 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER GOD UNDERVISNING – PÅ HØGSKOLENIVÅ? Kvalitetskonferansen 28.april 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER GOD UNDERVISNING – PÅ HØGSKOLENIVÅ? Kvalitetskonferansen 28.april 2009

2 BEGREPSAVKLARING Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen • UNDERVISNING: Å tilrettelegge for læring • Målrettet, systematisk planlegging og gjennomføring av en læringsprosess • LÆRING: Prosess som omfatter alle forandringer i menneskets personlighetsliv som ikke direkte eller indirekte kan føres tilbake til visse arvelig bestemte faktorer for eksempel modning • Power Teaching Power Teaching

3 Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen • Gåtene om hvordan mennesket lærer og hvordan de utvikler intellektuelle og manuelle ferdigheter, vil aldri bli løst i den forstand at vi får endelig svar. Heller ikke vil det noensinne bli skapt en teknisk løsning i form av undervisningsmetoder eller teknologier som på en mirakuløs måte automatiserer disse prosessene. Hvordan mennesker lærer kan aldri reduseres til et spørsmål om bare teknikk eller metode – slik en i blant ser en tendens til innenfor skole og utdanning (Säljö 2001:12)

4 Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen Den didaktiske trekant

5 Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen EVALUERING AV KVALITETSREFORMEN • Endringer og pedagogiske konsekvenser:  Undervisnings- og læringsformer  Vurderingsordninger  IKT løsninger  Tilbakemelding

6 •-•- Varierte lærings- og arbeidsformer Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen • Gruppebasert undervisning • Forutsetter opplæring i gruppeprosesser og systematisk gruppearbeid

7 Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen • Forelesning  Å orientere om et fagfelt og skape oversikt  Å gjennomgå tekster og gi lesehjelp  Å problematisere og engasjere

8 Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen • Skriving ”Vår konklusjon er at krav om mer regelmessig skriving er overveiende positivt, både fordi det fremmer læring, og fordi skriving er en grunnleggende ferdighet i høyere utdanning. Men en forutsetning er en fornuftig dimensjonering av arbeidet:” (Dysthe, Raaheim, Lima & Bygstad 2006:47)

9 • Vurderingsordninger  Formativ vurdering  Summativ vurdering • Hovedtendenser :  Vurdering for sertifisering  Vurdering for læring  Egenvurdering Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

10 • IKT  Bruk av IKT i undervisningen 1.Bruk av fagspesifikk programvare 2.Bruk av læringsplattform  IKT som undervisningstema i fagene Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen

11 • Tilbakemelding  Presis  Konkret  Positivt fokus  Rask

12 • Faglig ansatte med høy kompetanse på fag og formidling • Forskningsbasert undervisning • Variasjon og god kvalitet på lærings-og arbeidsformene • Varierte vurderingsformer som henger sammen med lærings-og arbeidsformene • Gode IKT-løsninger • Raske, konkrete, presise tilbakemeldinger med positivt fokus Kvalitetskonferansen 09 - Anna L. Ottosen • KJENNETEGN PÅ GOD UNDERVISNING PÅ HØGSKOLENIVÅ


Laste ned ppt "HVA ER GOD UNDERVISNING – PÅ HØGSKOLENIVÅ? Kvalitetskonferansen 28.april 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google