Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den vanskelige samtalen Rusforum i Nord-Østerdal 17.09.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den vanskelige samtalen Rusforum i Nord-Østerdal 17.09.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den vanskelige samtalen Rusforum i Nord-Østerdal 17.09.09

2 NAV, 17.07.2014Side 2 NAV Visjon og overordnede mål  Visjon ”Vi gir mennesker muligheter!”  Overordnede mål –Få flere i arbeid og aktivitet –Gjøre det enklere for brukere og tilpasse forvaltningen til brukernes behov –Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsetat

3 NAV, 17.07.2014Side 3 Nasjonalt Fylkesvis/regionalt Dagpenge- kontroll Helsetjeneste- forvaltningen Innkrevnings- sentral Utland Forvaltning Intro Hjelpemiddel- sentralen Klage og anke EØS- forvaltning Arbeidslivs- senteret Jobbservice AA-registeret Pasient- formidling Service- senter Arbeids- rådgivning pensjon Senter for IKT- hjelpemidler Tiltak Senter for yrkesmessig attføring Lands- dekkende bilsenter Statlige tjenester Et knutepunkt… Kommunale tjenester Psykiatri Kvalifisering Flyktninger Økonomisk rådgivning Rus Bolig Arbeids- givere Bruker- organisa- sjoner Leger Helse- institusjoner Utdannings- institusjoner Behandlere Viktige samarbeidspartnere NAV-kontoret

4 NAV, 17.07.2014Side 4 Hvordan ser det ut i Hedmark? Sykefraværsprosent på 7,3 % (6,4 % landsbasis)  17, 7 % av alle sykemeldinger skyldes psykiske lidelser - Lettere psykiske lidelser 8,5 % - Angst/ depressive lidelser 8,4 % - Andre 0,8 % Dvs. 53 859 tapte dagsverk

5 NAV, 17.07.2014Side 5..… eller den VIKTIGE SAMTALEN?

6 NAV, 17.07.2014Side 6 Hva er den viktige samtalen?  Bestående av: En godt forberedt, systematisk og personlig oppfølgings- samtale mellom leder og medarbeider Forberedelser Invitasjon SamtaleOppfølging

7 NAV, 17.07.2014Side 7 Forberedelser  Skriv ned så mange ”gode ideer” som du kan komme på for hvordan du kan forberede deg til den viktige samtalen. – Hvordan kan du invitere til samtalen? – Hva bør du passe på for at samtalen skal bli ivaretaende og konstruktiv? – Hva er målet/ hensikten med samtalen? – Hvordan hjelper bedriftens rutiner deg når du skal følge opp opp en medarbeider? – Hva finnes av lederstøtte? – Planlegg rammene for samtalen, egnet møterom, et sted dere får sitte i fred

8 NAV, 17.07.2014Side 8 Invitasjon  Invitasjonen skal motivere medarbeideren til å møte opp på samtalen.  Skal si noe om leders forventninger  Skal åpne for innspill fra medarbeider om sin situasjon  Skriftlig eller muntlig?

9 NAV, 17.07.2014Side 9 Samtalen – formidling - kommunikasjon  Vær oppmerksom på hva du ønsker å formidle - både selve ordene du velger å bruke, og på hvilken måte du sier dem – stemme, ansiktsuttrykk, hvordan du sitter  Vær oppmerksom på hvordan du lytter til medarbeideren - gir du nok tid, lytter du med interesse, stiller du spørsmål som viser at du ønsker å forstå og ønsker å hjelpe  Vær oppmerksom på hvordan du og medarbeideren sitter - bruk gjerne et nøytralt rom, det er best å sitte ved f.eks et lite bord, det formidler likeverd (ikke ved ditt skrivebord)

10 NAV, 17.07.2014Side 10 Samtalen: Hvordan skal jeg formulere meg?  Klart og tydelig – viktig å lytte og vise omtanke  Kritikk og press vil bidra til en vanskeligere samtale/ relasjon  Noen ganger må man som leder gi tilbakemeldinger som kan være vanskelig å akseptere  Tenk over hvordan du ordlegger deg  Gjensidig respekt – viktig å vise respekt for den situasjonen vedkommende er i

11 NAV, 17.07.2014Side 11 Oppfølging  Hold jevnlig kontakt med medarbeideren i samsvar med det dere har avtalt.(D)  Vis interesse for hvordan det går, hvordan det dere har blitt enige om å prøve ut, tilrettelegge for, virker i praksis (D)  Vurder og planlegg sammen med medarbeideren hva neste skritt blir, f.eks utvidelse/reduksjon av arbeidsoppgavene, utprøving av andre arbeidsoppgaver, arbeidstrening, kompetanseutvikling …… (D)  Dersom saken viser seg å være vanskelig å løse, kan du trekke inn kompetansen i Arbeidslivssenteret, evt andre samarbeidspartnere, aktører  Skriv referat som begge to skriver under (D)

12 NAV, 17.07.2014Side 12 Våre samarbeidspartnere i Hedmark


Laste ned ppt "Den vanskelige samtalen Rusforum i Nord-Østerdal 17.09.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google