Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den vanskelige samtalen Rusforum i Nord-Østerdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den vanskelige samtalen Rusforum i Nord-Østerdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den vanskelige samtalen Rusforum i Nord-Østerdal 17.09.09

2 NAV Visjon og overordnede mål
”Vi gir mennesker muligheter!” Overordnede mål Få flere i arbeid og aktivitet Gjøre det enklere for brukere og tilpasse forvaltningen til brukernes behov Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsetat

3 Et knutepunkt… Rus Kommunale tjenester Statlige tjenester Arbeids-
Nasjonalt NAV-kontoret Fylkesvis/regionalt Et knutepunkt… Kommunale tjenester Psykiatri Kvalifisering Flyktninger Økonomisk rådgivning Rus Bolig Dagpenge- kontroll Helsetjeneste- forvaltningen Innkrevnings- sentral Utland Forvaltning Intro Hjelpemiddel- sentralen Klage og anke EØS- forvaltning Arbeidslivs- senteret Jobbservice AA-registeret Pasient- formidling Service- senter Arbeids- rådgivning pensjon Senter for IKT- hjelpemidler Tiltak yrkesmessig attføring Lands- dekkende bilsenter Statlige tjenester Arbeids- givere Bruker- organisa- sjoner Leger Helse- institusjoner Utdannings- institusjoner Behandlere Viktige samarbeidspartnere

4 Hvordan ser det ut i Hedmark?
Sykefraværsprosent på 7,3 % (6,4 % landsbasis) 17, 7 % av alle sykemeldinger skyldes psykiske lidelser - Lettere psykiske lidelser 8,5 % Angst/ depressive lidelser 8,4 % Andre 0,8 % Dvs tapte dagsverk

5 ..… eller den VIKTIGE SAMTALEN?

6 Hva er den viktige samtalen?
Bestående av: En godt forberedt, systematisk og personlig oppfølgings- samtale mellom leder og medarbeider Forberedelser Invitasjon Samtale Oppfølging Godt forberedt: At du som leder vet hva du ønsker å få vite om: Det at den viktige samtalen skal være systematisk innebærer at samtalen skal være innom noen faste punkter av spesiell betydning for bedriften eller medarbeider som blir gjennomgått. Samtalen: Hvor den skal være Oppfølging: Hva skjer videre? Forberedelser til samtalen Invitasjon til samtale via telefon Samtalen mellom leder og arbeidstaker Oppfølging

7 Forberedelser Gå sammen fire og fire
Skriv ned så mange ”gode ideer” som du kan komme på for hvordan du kan forberede deg til den viktige samtalen. Hvordan kan du invitere til samtalen? Hva bør du passe på for at samtalen skal bli ivaretaende og konstruktiv? Hva er målet/ hensikten med samtalen? Hvordan hjelper bedriftens rutiner deg når du skal følge opp opp en medarbeider? Hva finnes av lederstøtte? Planlegg rammene for samtalen, egnet møterom, et sted dere får sitte i fred Gå sammen fire og fire Hva skal samtalen dreie seg om? Hva skal til for at samtalen skal bli god for deg som leder? Hva skal til for at samtalen skal bli god for medarbeideren? Hvordan kan du formidle innholdet slik at samtalen blir konstruktiv og leder til en god løsning? ”Hvordan” er minst like viktig som ”Hva” for at samtalen/dialogen skal bli bra.

8 Invitasjon Invitasjonen skal motivere medarbeideren til å møte opp på samtalen. Skal si noe om leders forventninger Skal åpne for innspill fra medarbeider om sin situasjon Skriftlig eller muntlig? Hva mener salen om invitasjonen skal være skriftlig eller muntlig? Hvis muntlig, skriftlig i tillegg?

9 Samtalen – formidling - kommunikasjon
Vær oppmerksom på hva du ønsker å formidle - både selve ordene du velger å bruke, og på hvilken måte du sier dem – stemme, ansiktsuttrykk, hvordan du sitter Vær oppmerksom på hvordan du lytter til medarbeideren - gir du nok tid, lytter du med interesse, stiller du spørsmål som viser at du ønsker å forstå og ønsker å hjelpe Vær oppmerksom på hvordan du og medarbeideren sitter - bruk gjerne et nøytralt rom, det er best å sitte ved f.eks et lite bord, det formidler likeverd (ikke ved ditt skrivebord) Trekk frem/minn om de momentene de hadde i sola si.

10 Samtalen: Hvordan skal jeg formulere meg?
Klart og tydelig – viktig å lytte og vise omtanke Kritikk og press vil bidra til en vanskeligere samtale/ relasjon Noen ganger må man som leder gi tilbakemeldinger som kan være vanskelig å akseptere Tenk over hvordan du ordlegger deg Gjensidig respekt – viktig å vise respekt for den situasjonen vedkommende er i

11 Oppfølging Hold jevnlig kontakt med medarbeideren i samsvar med det dere har avtalt.(D) Vis interesse for hvordan det går, hvordan det dere har blitt enige om å prøve ut, tilrettelegge for, virker i praksis (D) Vurder og planlegg sammen med medarbeideren hva neste skritt blir, f.eks utvidelse/reduksjon av arbeidsoppgavene, utprøving av andre arbeidsoppgaver, arbeidstrening, kompetanseutvikling …… (D) Dersom saken viser seg å være vanskelig å løse, kan du trekke inn kompetansen i Arbeidslivssenteret, evt andre samarbeidspartnere, aktører Skriv referat som begge to skriver under (D)

12 Våre samarbeidspartnere i Hedmark


Laste ned ppt "Den vanskelige samtalen Rusforum i Nord-Østerdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google