Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Presentasjon ved Kristin Langtjernet tlf 62 49 10 00

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Presentasjon ved Kristin Langtjernet tlf 62 49 10 00"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Presentasjon ved Kristin Langtjernet kristin.langtjernet@folldal.kommune.no tlf 62 49 10 00 kristin.langtjernet@folldal.kommune.no Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan 9 kommuner Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os

2 2 Hvorfor sammen om planen Behov rullere planer Ikke sitte på hver vår tue Lære av hverandre Sårbare fagmiljøer Inspirasjon Ressursbesparende - tidsbesparende

3 3 Hvorfor sammen om planen Del av rusmiddelproblematikken kan ses på i regionalt perspektiv Mobilitet i brukergruppa Skolesentra - hybelungdom Enkelte sentra med utsalgssteder

4 4 Forankring Politisk forankring Administrativ forankring Eierforhold

5 5 Organisering Østerdalskommunene valgte prosjektorganisering Andre muligheter: nettverk, samarbeidsmøter Klar ansvarsfordeling - struktur

6 6 Organisering Samhandling Struktur Hvem har og tar ansvar for hva OBS! Ressursbruk

7 7 Prosjektorganisering 9 kommuner Styringsgruppe Rådmannsforum Referansegruppe En representant fra hver kommune Arbeidsgruppe Tre personer valgt av referansegruppa Sekretær

8 8 Brukermedvirkning Brukermedvirkning fra dag 1  Tidligere rusmisbrukere utarbeider planen  Brukermøter  Brukerrepresentant inn i arbeidet  Andre muligheter

9 9 Sammensetning arbeidsgruppe Uansett organisering av arbeidet; bredt sammensatt gruppe utarbeider planen:  Dekke fagfeltet  Ressurspersoner  Ulike nivåer – ikke bare ledere  Brukerrepresentant(er)  Politiker(e)?  Størrelse på gruppa = ikke for stor

10 10 Fagkunnskap Hva bør planen inneholde? Bygg på veileder IS – 1362 Positiv erfaring knytte til oss ressursperson utenfra Ikke detaljplan – hovedtrekk, store linjer Enes om noen (få) områder = felles drømmer for framtida

11 11 Prosesskunnskap Sosiale prosesser Forankring – gjennomslag Prosess skrive selve plandokumentet

12 12 Eierforhold Involvering Innhenting av informasjon Ildsjeler må tas vare på

13 13 Positivt fokus Hva vil vi sammen få til i framtida? Ressurstilnærming ikke problemtilnærming Mer av det som er bra Bruk egne ressurser!

14 14 Suksessfaktorer Utvikle stolthet + Ta vare på engasjement + Glede i arbeidet + Jobbe for gode relasjoner = Lykkes i arbeidet

15 15 Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan Felles plandokument Felles saksframlegg til kommunestyrene Felles maler

16 16 Gode verktøy Eksempelvis: Kommunenes egne vedtatte planer! www.kommuntorget.no Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan IS – 1362 Opptrappingsplan for rusfeltet Alkoholloven

17 17 ”Det er lett å lage planer, men enda lettere å glemme hvor en har lagt dem” Storm P


Laste ned ppt "1 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Presentasjon ved Kristin Langtjernet tlf 62 49 10 00"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google