Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Korleis skape felleskunnskap ut av individuell kunnskap»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Korleis skape felleskunnskap ut av individuell kunnskap»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Korleis skape felleskunnskap ut av individuell kunnskap»
Fagnettverk barnehage 7.november 2013

2 Lærende organisasjon (St.meld 41 s.29)
Barnehagen skal være en lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, og som skal drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling. Dette krever en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i barnehagene. Alle ansatte er i kontakt med barna. Det er derfor viktig at alle ansatte har kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat.

3 Hvordan få til kollektive læringsprosesser?
I barnehagene I nettverkene / nettverksansvarlige I styrernettverket I arbeidsgruppa Hvordan er sammenhengen mellom disse gruppene? Hvordan sikre samhandling? Hvordan skal kompetanse utvikles og deles?

4 Nøkkelspørsmål Hvordan kan organisering i nettverk heve kvaliteten på arbeidet med fagområdene i barnehagen? Hvordan kan deltakerne i nettverkene bli ressurspersonar for sitt fagområde i egen barnehage? Hva må til for å nå disse målene?

5 Styrerens rolle i nettverket?
Styrernettverket « eit nettverk for erfaringsutveksling, fagleg oppdatering og koordinering av lokale og regionale tiltak. Styrarnettverka er ansvarleg for fagnettverka i barnehagene». (Organisering og prosedyre for fagnettverka i barnehagane i Sogn, 2013)

6 Implementering i hver enkelt barnehage?
Hvordan?

7 Hva er styrerne sin rolle i fagnettverket?
Møtepunkt med nettverksansvarlige? Styrke og veilede nettverksdeltakere slik at de kan være ressurspersoner på sitt fagområde i barnehagen Hjelpe å sette faglig fokus og å gjennomføre faglig arbeid knyttet til nettverkene Følge opp det systematiske arbeidet med fagområdet og kunnskapsutviklingen i egen barnehage

8 Hvordan bruke deres styrerkompetanse i fagnettverkene?

9 Hvordan sikre kvaliteten i arbeidet?
sikre gode læringsprosesser for alle deltakerne i nettverkene gi arbeidet i nettverkene retning og fokus arbeide systematisk med mål, gjennomføring og evaluering i nettverkene og i barnehagen følge opp arbeidet i fagnettverkene i barnehagen, og sikre bred kompetanseutvikling og forbedring av faglig arbeid med barna

10 FOU: 2010:8, Med forskertrang og lekelyst

11 Ulike former for læring (Wells i Roald 2010)

12 Myndiggjørende ledelse
” For oss er det slik at mennesker som er myndiggjort vet at deres handlinger kan være det som utgjør forskjellene i dagens hendelser. De vet at de har egne ressurser til både å lære og å bruke nye ferdigheter og ny informasjon” ”En leder myndiggjør mennesker ved å være sammen med dem i å sette ord på, utvikle og mobilisere disse personlige og sosiale ressursene. Den myndiggjørende leder vil finne nye kilder til kreativt lederskap gjennom denne prosessen” (Aanderaa og Halvorsen 2001 s. 90)

13 dere har allerede fått til veldig mye
Lykke til... dere har allerede fått til veldig mye


Laste ned ppt "«Korleis skape felleskunnskap ut av individuell kunnskap»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google