Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Korleis skape felleskunnskap ut av individuell kunnskap» Fagnettverk barnehage 7.november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Korleis skape felleskunnskap ut av individuell kunnskap» Fagnettverk barnehage 7.november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Korleis skape felleskunnskap ut av individuell kunnskap» Fagnettverk barnehage 7.november 2013

2 Lærende organisasjon (St.meld 41 s.29) • Barnehagen skal være en lærende organisasjon som skal være i stand til å møte nye krav og utfordringer, og som skal drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling. Dette krever en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i barnehagene. Alle ansatte er i kontakt med barna. Det er derfor viktig at alle ansatte har kunnskap om barn, barndom og barnehagens samfunnsmandat.

3 Hvordan få til kollektive læringsprosesser? • I barnehagene • I nettverkene / nettverksansvarlige • I styrernettverket • I arbeidsgruppa Hvordan er sammenhengen mellom disse gruppene? Hvordan sikre samhandling? Hvordan skal kompetanse utvikles og deles?

4 Nøkkelspørsmål Hvordan kan organisering i nettverk heve kvaliteten på arbeidet med fagområdene i barnehagen? Hvordan kan deltakerne i nettverkene bli ressurspersonar for sitt fagområde i egen barnehage? Hva må til for å nå disse målene?

5 Styrerens rolle i nettverket? • Styrernettverket « eit nettverk for erfaringsutveksling, fagleg oppdatering og koordinering av lokale og regionale tiltak. Styrarnettverka er ansvarleg for fagnettverka i barnehagene». (Organisering og prosedyre for fagnettverka i barnehagane i Sogn, 2013)

6 Implementering i hver enkelt barnehage? • Hvordan?

7 Hva er styrerne sin rolle i fagnettverket? • Møtepunkt med nettverksansvarlige? • Styrke og veilede nettverksdeltakere slik at de kan være ressurspersoner på sitt fagområde i barnehagen • Hjelpe å sette faglig fokus og å gjennomføre faglig arbeid knyttet til nettverkene • Følge opp det systematiske arbeidet med fagområdet og kunnskapsutviklingen i egen barnehage • …

8 Hvordan bruke deres styrerkompetanse i fagnettverkene?

9 Hvordan sikre kvaliteten i arbeidet? • sikre gode læringsprosesser for alle deltakerne i nettverkene • gi arbeidet i nettverkene retning og fokus • arbeide systematisk med mål, gjennomføring og evaluering i nettverkene og i barnehagen • følge opp arbeidet i fagnettverkene i barnehagen, og sikre bred kompetanseutvikling og forbedring av faglig arbeid med barna

10 FOU: 2010:8, Med forskertrang og lekelyst

11 Ulike former for læring (Wells i Roald 2010)

12 Myndiggjørende ledelse ” For oss er det slik at mennesker som er myndiggjort vet at deres handlinger kan være det som utgjør forskjellene i dagens hendelser. De vet at de har egne ressurser til både å lære og å bruke nye ferdigheter og ny informasjon” ”En leder myndiggjør mennesker ved å være sammen med dem i å sette ord på, utvikle og mobilisere disse personlige og sosiale ressursene. Den myndiggjørende leder vil finne nye kilder til kreativt lederskap gjennom denne prosessen” (Aanderaa og Halvorsen 2001 s. 90) ”

13 Lykke til... dere har allerede fått til veldig mye


Laste ned ppt "«Korleis skape felleskunnskap ut av individuell kunnskap» Fagnettverk barnehage 7.november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google