Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rehabilitering i Frostating Status og videreføring Steinkjer 12. februar 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rehabilitering i Frostating Status og videreføring Steinkjer 12. februar 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rehabilitering i Frostating Status og videreføring Steinkjer 12. februar 2007

2 Begrepsavklaringer: Koordinerende enhet skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet Koordinator er en person som tar i mot henvendelser fra brukere og samarbeidspartnere, videreformidler behov og ansvar for oppfølging til riktige tjenester. Rehabilitering er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi brukerne nødvendig assistanse til at brukerne mest mulig selvstendig kan oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne. Habilitering er målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonshemminger. Re- og habilitering omhandler alle livsarenaer; som opplæring/sysselsetting, bolig og fritid.

3 FOND 25100329 FROSTATING-REHABILITERING Fond jfr. vedtak i styringsgruppa Avsetn. Disponert 2006 Saldo 01.01.07 Oppfølgingsansvar Anvisning Samspillgruppen for barn og unge med funksjonshemming 10.000 Ikke fått oversikt fra R. Waade enda Rektor musikk/kulturskolen Verdal. Roy Waade Sommeraktivitetstilbud barn/unge med funksjonshemming 47.30010.06737.233 Arbeidsgruppen for barn og unge med funksjonshemming. Regninger går via Ann Kristin Hoås, Stjørdal kommune. Hun godkjenner disse pr. e-post til øk.enheten ISK før utbetaling. Videreutvikling interkommunalt samarbeid – Rehabilitering Frostating 325.760310 Samling alle kommuner i Frostating vedr. koordinere nde enhet v/Kari Gregersen Næss, Verdal kommune. 325.450Uavklart SUM 383.060

4 Samspillsgruppe for barn/unge med funksjonshemming. Det er øremerket egne midler av fondet til dette. Sommeraktivitetstilbud barn/unge med funksjonshemming er det også øremerkede fondsmidler til. Likemannsarbeidsgruppen jobber sakte men sikkert. Økonomi OK. Koordinerende enhet synlig og tilgjengelig, og kompetansestyrking gjennom årlige konferanser er det behov for å jobbe videre sammen om. Prosjekt drift. Interkommunalt samarbeid som fortsetter.

5 FORSLAG; •Frostatingsgruppen som jobber med koordinerende enhet fortsetter sitt arbeide og deltagelse i det nasjonale nettverket. Siste nasjonale samling er på Gardemoen i åpril. •Det sikres brukermedvirkning gjennom bruk av fondsmidler til frikjøp av 2 bruker- representanter. Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes på møter og samlinger. •Den tidligere styringsgruppen ( en representant fra hver kommune) for rehabiliterings- prosjektet reetableres. Ingjerd Foshaug fra Levanger er/var leder. •Denne gruppen får i ansvar å arrangere en interkommunal kompetansedag med fokus på koordinering og samhandling på tvers. NAV og Helseforetaket er også i målgruppen for dagen. •De kommunale rådene for funksjonshemmede inviteres også på kompetansedagen. •Midler fra fondet brukes til arrangering av kompetansedagen. •Turid Krizak gis anvisningsmyndighet for disponering av fondsmidlene. •Fylkesmannembetet har en viktig rolle i denne prosessen, og har et spesielt fokus på sikring av brukermedvirkning. •Den tidligere styringsgruppen kommer med forslag til videreføring og disponering av midler for 2008, innen 01. 11. 2007.

6 Servicetorget Ansatte ved servicetorget tar i mot henvendelser på telefon og videreformidler til rette instans; Serviceboks 2530, 7729 Steinkjer. Tlf: 74 16 90 00, fax: 74 16 90 01, e-post: postmottak@steinkjer.kommune.nopostmottak@steinkjer.kommune.no


Laste ned ppt "Rehabilitering i Frostating Status og videreføring Steinkjer 12. februar 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google