Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur og samarbeid Kultur i strategisk folkehelsearbeid Deltakelse og opplevelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur og samarbeid Kultur i strategisk folkehelsearbeid Deltakelse og opplevelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur og samarbeid Kultur i strategisk folkehelsearbeid Deltakelse og opplevelse

2 Kultur og samarbeid Folkehelse Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å: Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom Forebygge sykdommer og skader Regjeringen.no

3 Kultur og samarbeid Selvsagt er kultur viktig i et folkehelseperspektiv Verdens helseorganisasjon definerer helse som en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet. Kultur kan gi opplevelser, nye interesser og ferdigheter, kan skape mestring, trygghet, nye venner, sosial tilhørighet,

4 Kultur og samarbeid Hva gjør kommunen? Kommunen skal være en sentral aktør i kulturlivet. Vi skal tilby tjenester som bidrar til å videreutvikle et levende kunst- og kulturmiljø i samspill med frivillige, profesjonelle, amatører, regionale og nasjonale samarbeidspartnere. Vi skal være en forutsigbar tilrettelegger som bidrar med arenaer, infrastruktur, kompetanse og ressurser på feltet, samt stimulerer til aktivitet gjennom tilskudd til kulturformål. Kulturarenaer = skoler; festsaler/gymsaler, kulturhus, torg/uteplasser, utescener, - kirker, menighetsaler/grendehus, samarbeid med private utesteder, hotell og konferansearenaer, stadionanlegg…. Kulturkonsulenter = rådgivere og tilretteleggere – fødselshjelpere/koblere, markedsførere, produsenter, teknikere… Tilskudd

5 Kultur og samarbeid Prosjekter for å få flere med Kulturoperatørene = Crew - frivillige kulturmedarbeidere ved store arrangementer som Sandvika byfest, markering av større jubileer, julemarked… Frisk med kultur = utbrent/lei… i samarbeid med Bjørg Thorhallsdottir og Lykkehaven – galleriarbeid, kulturoperatør med mer. Kulturringen for ansatte i kommunen.

6 Kultur og samarbeid Bærum kommune skal være en fremtredende kulturkommune i Norge med høy deltagelse og egenaktivitet blant innbyggerne, preget av kvalitet, profesjonalitet, innovasjon og mangfold. Vi skal bidra til å skape verdier for det enkelte menneske og for samfunnet, og legge til rette for at våre innbyggere skal kunne utvikle sine skapende evner, sans for kvalitet og sin identitet. Forslag til hovedmål i kulturmeldingen 2013


Laste ned ppt "Kultur og samarbeid Kultur i strategisk folkehelsearbeid Deltakelse og opplevelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google